Publicerad den

Det säljs färre begagnade bilar

Antalet begagnade bilar som säljs i Sverige har minskat med 20 procent jämfört med förra året. Experter tror att detta beror på den ekonomiska osäkerhet som orsakats av kriget i Ukraina.

Svenska konsumenter blir allt försiktigare med att göra stora inköp, som att köpa en bil, på grund av den osäkra ekonomiska situationen. Med stigande priser och oförändrade löner, väljer människor att spara sina pengar i stället för att spendera dem.

Den minskade bilförsäljningen är bara ett exempel på hur kriget i Ukraina påverkar den svenska ekonomin. Konflikten har lett till en minskad export samt en ökning av priset på importerade varor. Allt detta har bidragit till ett klimat av osäkerhet, vilket gör att många svenskar funderar två gånger innan de gör stora inköp.

Kriget i Ukraina har inte bara ekonomiska konsekvenser för Sverige, utan även för hela EU. Konflikten har lett till minskad handel och minskade investeringar, vilket skadar EU:s ekonomi som helhet. Så länge situationen i Ukraina är instabil kommer de ekonomiska effekterna av konflikten att fortsätta att märkas på olika sätt, inte minst vad gäller fordonsmarknaden och drivmedelspriser.

En bil som går emot strömmen och inte säljs mindre jämfört med förra året är Tesla, som i April har ökat sin försäljning på begagnatmarknaden med hela 150 %.