Info datum 26
DEN FÖRSTA

Fordson Major E27N Höglund byggdes den 19/3 1945. Traktorn fick serienummer 980520.