Tipps för datum den 24
FORDSON KOPIERADES

Och tillverkades i USSR på Krasny Putilowitz fabriker. Traktorn licens bygdes delvis med delar som skeppades över från USA. traktorerna fanns i stort anta i Ukraina bland annat. Kunskapen om traktorer var mycket undermålig. Ibland rasade traktorn redan när den helt ny kördes från avlastnings centralen till gården. Detta på grund av att man inte hade den olja som krävdes utan fyllde ofta med den undermåliga olja man hade tillgång till.