DATUM 20
LUCAS MAGENETEN

Ta ALDRIG isär magneten för att plocka ur rotorn eller justera läge såvida du inte absolut MÅSTE. Magnetfältet störs ut och avtar om magneten tas isär så rotorn lämnar sitt läge. Tändkraften minskar med ungefär 40 - 50%