Tips för datum 12
BOKSTAVEN F

I modellbeteckning Fordson F står för Farkas. Eugene Farkas var chefs ingenjör för utvecklingen av F traktorn.