FORDSON MAJOR E27N HÖGLUND ZENITH BRÄNSLESYSTEM

Fordsons bränslesystem var avsett för motorfotogen av god kvalitet, så kallad TVO-Tractor Vapourising Oil. Systemet byggde på självfall, helt utan bränslepump från tanken via en filtreringsanordning ned till förgasarsystemet. De senare Fordson Majorerna fick ZENITH systemet från ca 49-50 och fram. De utrustades med konventionell Zenithförgasare där upphettningen av fotogenet istället helt tillfogas inne i grenröret inne i insuget, och detta är den stora skillnaden mellan Zenith och Kingston. Detta senare system fanns även att köpa som eftermarknad till de äldre traktorerna.

Det finns fördelar och nackdelar med båda systemen, men det upp till var och en vad man föredrar. Påståenden om respektive systems förträfflighet och nackdelar är meningar som ofta kan vara högst ovetenskapliga, var och en får avgöra själv vad som kan bedömas vara riktig eller falsk utsaga.

Zenith AX36ARW Förgasarsystem

Det tidigare gamla Kingston systemets stora fördel påstås vara att det är betydligt mer ekonomiskt och ger en effektivare förbränning vid normalt till hårt arbete. Detta har sin grund i den betydligt effektivare förvärmningen av bränslet vid medel till hårt arbete då förvärmningen istället är en integrerad del av själva förgasaren.

Det omvända gäller för det senare Zenith systemet som trots detta har flera fördelar. Traktorn kan reglera sin förvärmning både för hårt och lätt arbete. Förvärmningen reglerades genom ett spjäll i grenröret som styr hur mycket värmeväxling från avgaserna som skulle återgå till insuget. Zenith förgasaren är dock inte från början konstruerad för att användas till evaporator system. All normal förgasning av bränsle och luft sker först till 100% i förgasaren, sedan uppvärms bränsle/luft blandningen helt i grenröret. Detta system påstås ge en ganska törstig traktor på grund av sämre totaleffekt av evaporatorns upphettning av bränslet. Nämnas bör att exakt samma förgasare användes ÄVEN på de tidigare Fordson Major Höglund som var av industrityp och avsedda för ren bensindrift, då med annat enklare insug utan värmeväxling och gasreglaget istället direkt kopplat till förgasaren och helt utan varvregulator samt att förgasaren i vissa fall hade en något snålare munstycksbestyckning se detaljlista Bild 5. Förgasaren är en enkel, helt vanlig konventionell typ. Det finns bara några få men viktiga saker att nämna.

Förgasaren Zenith AX36ARW har förekommit i tre olika utföranden och fanns även till den tidigare "N" Fordson. De första fick listnummer 9510-B och senare 9510-C. De som monterades på de senare Fordson Major traktorerna hade listnummer 9510-D.

Bilden är klickbar

Förgasare typ Zenith modell AX36ARW

zenith.jpg (102296 byte)

insug_vent.jpg (163470 byte)

insug_vent4.jpg (129326 byte)

Bild 3 Här under sitter ventilerna. Det finns en undertill på varje insugsrör. Insuget på bilden är dock Kingston men ventilen finns även på Zenith insug.

Bild 1 Zenith AX36ARW förgasare Bild 2 Kolla att de inringade ventilerna fungerar som de ska, lätt att missa och om de inte stänger som de ska får man motorstörning. Finns både på Zenith och Kingston. (Bilden visar dock Kingston)

ax36arw.jpg (217833 byte)

zenithlista2.jpg (434164 byte)

Bild 6. Flottören trycks ihop otroligt lätt vid minsta övertryck. Flottören till vänster trycktes ihop trots att munstycket hölls en bit ifrån. Flottören till höger är hel som jämförelse.

Bild 4. Sprängskiss på Zenith AX36ARW 9510-D. med 9533-A 0.0057" munstycke

Bild 5 Detaljlista för Zenith förgasaren Tillhörande sprängskissen här bredvid.

En checklista och lite info.

  • Se till att flottörklammer detalj N-9553 Bild 6 på flottörnålen verkligen häktar i flottören, annars kan nålen fastna i stängt läge, lätt att missa.
  • Förgasaren kunde utrustas med tre olika grundbestyckningar. Munstycket satt i justernålens bottenläge. För en Fordson avsedd för fotogendrift skall munstycket vara 0.057" och ha listnummer 9533-A som är det största av de tre som fanns tillgängliga till förgasaren. Industri modellerna utrustades ofta snålare munstycken på 0.055" eller 0.053"
  • Använd ALLTID en tjock värmeavledande packning mellan insug och förgasarfot. Exempelvis kan man tillverka en själv genom att varva med packning och aluminiumplåtar till minst 7-8 mm, gärna mer. Förgasarens aluminiumfot tål inte den höga värmen som uppstår i grenröret/insuget.
  • Dra ALDRIG åt bultarna/skruvarna som håller förgasarfoten mot insuget för hårt och ALDRIG när den är varm. Förgasarfoten kan deformeras väldigt lätt. Dra bara till normal anliggning och LITE till. Efterdra försiktigt när du kört och åter låtit den svalna igen.
  • Rengör ALDRIG genom att blåsa in med tryckluft in i skruvhål utan att öppna förgasaren helt. Flottören deformeras garanterat. SE BILD 6
  • Kontrollera att de två ventilerna detaljnummer N-9426 under insug fungerar och stänger automatiskt vid start, annars uppstår motorstörning. Se bild 2 och 3

  • Kontrollera att de små hålen i tanklocken är rena och att inte smuts satt igen de små hålen. Om de är igensatta uppstår vakuum i tanken och då stannar motorn eftersom bränsle inte kan rinna ned.

 

Grundiställning för Zenith AX36ARW förgasare:

Trottelstopp skruv tomgång: ca ett halvt varv in efter att skruven vidrör axelns  arm. Därefter finjusterar man med varmkörd motor tills den går normalt på tomgång. Bör bli 1 till 1 ½ varv inskruvad totalt.
Trottelstop fullgas: Inga uppgifter annat än att den inte bör ändras
Tomgångsmunstycke: ½ till ett varv öppen
Huvud munstycket: mellan 1 och 1 ½ varv från max inskruvad, men detta kan variera mycket beroende på om munstycke 9533-A 0.057" (standard), 9533-B 0.055" eller 9533-C 0.0053 är monterat.
Insug/Grenröret som sitter med 9/16 (12 gängor per tum) ska momentdras till 80-85 Lb ft vilket är 11 - 11,7 Kg eller 108 - 115 Nm
Luftrenaren rengöres var 50:de timma och 2,5 liter ny olja slås i renaren.