BILDEN ÄR KLICKBAR

OVAN: En sprängskiss på Fordson Major Höglunds transmission med tillhörande hydraul.. 

FORDSON MAJOR HÖGLUNDS TRANSMISSION

Den nya transmissionen på Fordson Major E27N Höglund" var den enskilt största nyheten på den i övrigt gammalmodiga traktormodellen. Traktorn fick därigenom även högre markfrigång. Den nya transmissionen följde med i princip till stor del som den var, med några få modifieringar bland annat med hög och låg växel, lite annan placering av fotbromstrummorna och lite annat innehåll i transmissionen med över till den nya Fordson Major som lanserares 1952. Den som tidigare haft en Fordson "Höglund" kände snabbt igen sig i den nya Fordson Majoren från 52 och framåt. Den nya transmissionen på Fordson Major E27N Höglund gjorde sig känd för att fungera väl och vara mycket stryktålig i förhållande till den tidigare "N" traktorns transmission.. 

Nyheterna i transmissionen börjar redan vid kopplingen. En för den tiden robust och betydligt driftsäkrare koppling av typen enkellamell koppling blev standard. Man gjorde sig av med dan gamla växeln helt då den var mycket dyr att producera samtidigt som den tog mycket kraft från motorn. Även själva bakaxeltransmissionen blev helt ny med kuggväxlar som var billigare att bygga, tålde betydligt högre påfrestningar och framför allt absorberade mindre kraft än vad de äldre skruv dreven gjorde.

BILDEN ÄR KLICKBAR

hmark.jpg (67133 byte)

OVAN BILD 1: Färgmarkeringen som i detta fallet är grön och visar att traktorn utrustats med den högväxlade STD transmissionen. Ovanför detta märke löper normalt tvärbalken till tryckstångsfästet på de som utrustats med hydraulisk lyft. Därför syns det oftast inte, utan ligger väl skyddat under den påskruvade tvärgående tryckstångsbalken.

Totalt fanns fyra olika utväxlingar, de delades de upp i två varianter. Två transmissions utväxlingar var avsedda för gummihjul, hög och lågväxlad där lågväxlad även kallas industriväxlad. Samma alternativ fanns för järnhjuls utväxlingen, en hög och en lågväxlad järnhjuls variant. Båda "järnhjularna" utrustades med betydligt lägre slutväxel som gav de båda utväxlingarna betydligt lägre hastighet. Största skillnaden är trean:s transportutväxling där Gummihjuls traktorn går nästan dubbelt så fort.

Av dessa totalt fyra alternativ så var tre avsedda för jordbruk och en för industri-bruk.

Av de tre som var avsedda att användas som jordbruks traktorer, klassades en som högväxlad för gummihjul och två alternativ för järnhjul där järnhjularna i sin tur delades in som antingen lågväxlad eller högväxlad. När Fordson Major benämns med "standard utväxling" är det transmissions typen för högväxlad jordbrukstraktor som åsyftas.

vaxel_spec.jpg (182308 byte)
OVAN: Växelspecifikationerna för Fordson Major E27N Höglund

 

Järnhjul: Verifiering av transmissions typ av låg eller hög växelutförande behöver man bara i princip bara göra för traktorer med järnhjul. Självklart kan man ha gummihjulsfälgarna även på dessa traktorer. Däremot är det nästan omöjligt att köra en järhjulstraktor i den hastigheten som transport växeln för gummihjuls varianterna ger. Skillnaderna ligger i utväxlingsförhållandet för ettans och tvåans växel samt back. Trean som är transportväxel har däremot samma utväxling på båda järnhjuls traktorerna. Äkta järnhjulstraktorer är lite mer ovanliga och är lite av en raritet, även om värdet inte är särskilt högt så är det generellt ändå högre än gummihjuls traktorer trots att traktorerna med däck generellt är mer användbara.

Pneumatiska Gummihjul: Transmissions typ av högväxel i utförande för gummihjul var avsett för jordbruk och är den allra vanligaste transmissionen som majoriteten av Fordson Major E27N Höglund utrustades med. Den andra lågväxlade typen med utväxling för gummihjul avsedd för industribruk är mycket ovanlig, dessutom såg industri traktorerna lite annorlunda ut. I detta fall är eventuell verifiering av högväxlad transmissions typ på en jordbrukstraktor närmast onödig då det är mycket lätt att verifiera om det rör sig om en industritraktor på annat enklare sätt under förutsättning att man menar originaltraktorer där traktorns bakgrund är någorlunda känd. Eftersom delarna är utbytbara emellan modellerna kan exempelvis även någon enstaka jordbruks traktor självklart ha industriutväxling, det mest troliga då är att transmissionen bytts ut från en annan donerande traktor av industri typ någon gång tillbaka i tiden. En ÄKTA "industrifordson" är däremot en raritet.

Skillnaderna mellan de två utväxlings alternativen ligger även i detta fallet i  utväxlingsförhållandet på ettan:s, tvåan:s växel samt back. Jordbrukstraktorn har i förhållande till industritraktorn något högre utväxling på ettan, tvåan samt back. Treans transportväxel har däremot samma utväxling på båda varianterna och således har båda traktorerna samma tophastighet.

Gällande Industrimodellen är det osäkert om det levererades några till Sverige över huvud taget, åtminstone är frågan befogad angående traktorer före 1948. Modellen omnämns inte alls i Svenska ägarmanualen från 1948, men fanns med i den Engelska verkstadsmanualen från 1949.

En färgmärkning på bakaxel / transmissions hus som kallades SR märkning (röd) eller STD (grön) märkning, som visade vilken utväxling traktorn utrustades med. Denna färgmärkning kan finnas kvar på bakaxeln om du har tur. Färg markeringens placering är dold ifall man har hydraulisk lyft samt tryckstångsfäste. Färg markeringen finns då under tryckstångsfästets tvärbalk. Ingjutningen av bokstaven "H" på locket har inte som man kan tro något med transmissionen att göra, det uppger att transmissionslocket klarar de högre belastningar som den hydrauliska lyften orsakar på locket. Fordson traktorns original standard lock var för vekt för detta.

TRANSMISSIONS TYPERNAS BENÄMNING SOM FANNS FÖR FORDSON MAJOR E27N även kallad "Höglund" var:

 
ALLA HASTIGHETER ÄR VID 1100 VARV PER MINUT OCH MÅTTENHETEN ÄR KM I  TIMMEN FRÅN SVENSKA ÄGAR MANUALEN.
GRÖN TABELL STD - Grön märkning på transmission
 • Högväxlad jordbruks traktor medslutväxel för järnhjul.

Transmissions typ STD.

RÖD TABELL SR - Röd märkning på transmisson
 • Lågväxlad jordbruks traktor med slutväxel för järnhjul.

Transmissions typ SR

 • Högväxlad jordbrukstraktor med slutväxel för pneumatiska gummihjul.

Transmissions typ STD.

 • INDUSTRI TRAKTOR

Lågväxlad industritraktor ej tillgänglig vid manualens tryckning 1948.

EJ TILLGÄNGLIG

SAMMA TABELL IGEN MEN ALLA HASTIGHETER ÄR VID 1100 VARV / MIN OCH  MILES PER TIMME  FRÅN ENGELSKA VERKSTADSMANUALEN.

Hastigheterna förefaller att ha räknats från andra motor varvtal. Vid omräkning överensstämmer inte hastighet mellan engelsk och svensk tabell.

GRÖN TABELL ( STD- Grön märkning på transmission)
 • Högväxlad jordbruks traktor med slutväxel för järnhjul.

Transmissions typ STD

RÖD TABELL ( SR - Röd märkning på transmisson )
 • Lågväxlad jordbruks traktor med slutväxel för järnjul.

Transmissions typ SR

 • Högväxlad jordbruks traktor med slutväxel för pneumatiska gummihjul. 

Transmissions typ STD.

 • Lågväxlad industritraktor med slutväxel för pneumatiska gummihjul.

Transmissionstyp SR

 

UTVÄXLINGAR I TRANSMISSIONEN

MELLAN VÄXELNS UTVÄXLING

3.5:1
BAKAXELNS DIFFERENTIAL 5.3:1
TOTALT 18.58:1

 

 • Nedan finns sprängskisser och genomskärningsbilder. Samtliga bilder är klickbara för bättre upplösning

bakaxeldrev_diff.jpg (155403 byte)

OVAN: Sprängskiss på diffen med tillhörande bakaxeldrev.

bakaxel.jpg (209802 byte)

OVAN: Bakaxel med drivaxlarna avbildade.

tans2.jpg (246680 byte)

OVAN: Transmissionen i genomskärning

OBS detta är en ny bättre skanning än den som fanns på den föra Fordson sidan


reduktionsdrev.jpg (124324 byte)

OVAN: Så här ser det ut normalt sett under transmissionslocket på Fordson Höglund utan diffspärr. De stora kugghjulen kallas reduktionsdrev. Höger drivaxel är bottagen ur reduktionsdrevet på bilden (på bild uppåt) därför saknas drivaxeln till hjulet som ska sticka ut från centrum på drevet. Axeln skruvas med en stor mutter och låses med saxprint. På denna bilden kan man konstatera att transmissionen utrustats solida reduktionsdrev. Även delade drev förekom.

KLICKA OCH LÄS...

darlington_difLock.jpg (404011 byte)

OVAN: Darlingtons informationsblad för deras difflåsning till Fordson Major E27N "Höglund"

Diff låsning

Normalt fanns inte någon diffspärr på Fordson Major E27N "Höglund" men detta kunde eftermonteras då Darlington diffen utvecklades till traktorn. Diffsystemet byggde på att de båda reduktionsdreven byttes till nya från Darlington som utformats så att en diffkopplings anordning från samma firma kunde monteras mellan dreven. Diffsystemet bygger på en mekanisk drivlåsning som  kopplade ihop de båda reduktionsdreven till respektive drivhjul. När diffen lades i, kopplades Reduktionsdreven som i sin tur är direkt förankrade i bakhjulens drivaxlar ihop mekaniskt. Båda hjulen erhöll då full drivkraft när de kopplades ihop via diffkopplingen som monterades mellan dreven.

OVAN: Difflåsning för Fordson Höglunds transmission fanns som tillval. Här syns de två nya stora nya reduktions dreven och den mekaniska låsningen mellan dem 

En mycket viktig sak man bör känna till när man skruvar på transmissionen är att det ÄVEN finns två olika utföranden på själva reduktionsdrevens design. Om man tar delar från exempelvis en reservdels traktor eller på annat vis skaffar sig delar till transmissionen vid reparation eller renovering bör även det lilla tillhörande kuggdrev som finns på reduktionsaxelns medbringardrev följa med vid byte av reduktionsdrev. Det finns alltså två olika utföranden på reduktiondrev DETTA GÄLLER ALLA UTVÄXLINGARS VARIANTER och förekommer både på hög och lågväxlad, för järn och gummihjuls traktorer

Skillnaden ligger i att det dels förekom drev som var tvådelade. Dessutom fanns en annan, senare design och utförande med hela, solida drev i ett stycke med annat utförande på drevens kuggar. Det mindre medbringardrevet på reduktionsaxeln från differentialen för den ena modellen passar således inte mot reduktionsdrevet för den andra typen eller tvärtom.

Reduktionsdrevens muttrar (N-4610- A på den övre svenska sprängskissen, eller E27N-4292 som är den internationella på sprängskiss 2 ) är vänstergängade. Dessa ska momentdras enligt följande procedur med bakhjulet avskruvat:

 1. Applicera fett på det stora lagret som sitter på stora reduktionsdrevet

 2. dra sedan åt mutter helt tight till anliggning så fettet pressas ut helt och mutter är helt tight åtdragen. Allt spel i lagret ska tas upp.

 3. Backa nu den stora muttern igen och dra åt lite gran. Kontrollera med en momentnyckel vid vilket moment axeln roterar. Rätt värde är 40 - 45 In.Lbs vilket är mellan 4,6 - 5,1 Kg. Dra åt muttern hårdare och kontrollmät, fortsätt proceduren tills rätt moment uppnås i tröghet för att rotera bakaxeldrevet.

transsmissionshus.jpg (266800 byte)

OVAN: Själva transmissionshuset och differentilalen. De stora reduktionsdreven är borta på bilden, men de två små reduktionsdreven från diffens axel syns
Observera att proceduren gäller endast trögheten i reduktionsdrevet, lagret och drivaxeln ut till hjulet. Detta innebär att man egentligen bara kan få rätt värde i SPELET mellan axelkuggarna eftersom transmissionen i övrigt ger en del motstånd som inte ska räknas med.