SMÖRJSYSTEMET

Samtliga bilder är klickbara.

OVAN: Vevaxelns ramöverfall. Här syns ramlagrets smörjspår tydligt. Det är MYCKET VIKTIGT att  röret för oljetransporten är rent som transporterar olja från svänghjulet, speciellt till det främre lagret annars skär det. 
OVAN: Upp sidan på vevstaken. På bilden syns smörjhålet för stänksmörjningen till kolvbult och kolv.

OVAN: Insidan av vevstakens överfall. Här syns den slitna lagerytan och hålet för stänksmörjningen
OVAN: Samma vev lager överfall men på utsidan. Notera skopan som ska ta upp oljan. Det är självfallet MYCKET VIKTIGT att montera detta åt rätt håll. När du har tråget borta rengör detta. På denna bild syns även hur koksbildningen börjat även om hålet för smörjningen fortfarande är fritt. Just detta lager fick bytas ut.
oljeror.jpg (186638 byte)
OVAN: OBS VIKTIGT!! Klicka och studera. Se till att detta röret alltid är helt rent.

Motorns smörjsystem är av typen stänksmörjning. Redan under den tidigare "N" traktorns sista år diskuterades möjligheten att utrusta Fordson motorn med konventionell oljepump med filer på det vis vi är vana att se idag, men risken för höga tillverkningskostnader innebar att dessa planer bordlades till framtida projekt istället.

FUNKTIONSBESKRIVNING AV SMÖRJSYSTEM FRÅN MANUAL.

Vevhuset tjänstgör som oljereservoar med en rymd av 10 liter motorolja av god kvalitet. Oljan bingas cirkulera via genom svänghjulets rotation och tvingas in i ett oljerör, som leder oljan till motorns främre ramlager varifrån den åter rinner ned i vevhuset. Detta är fördelat i fyra fack Överfallet till vevstakslagren är försett med en liten skopa som vid vevaxelns rotation, som dels tvingar oljan i nedre lagret, dels åstadkommer ett fint oljestänk som ger motorns alla rörliga delar effektiv smörjning. Från oljefacken rinner oljan genom en sil i vevhuset tillbaka till motorns bakre ända, där den åter genom svänghjulets rotation åter drives  genom oljeröret till fram till främre delen av motorn. På så sätt hålles oljan i ständig cirkulation och en god smörjning erhålles.

Endast olja av god kvalitet får användas i motorn då sådan giver effektivare smörjning och därigenom minskar slitage i motorns rörliga delar. Samtidigt måste oljan vara av sådan beskaffenhet att trycket mellan lagerytorna icke driver ut oljan och metallytorna komma i direkt kontakt med varandra. Tjock och undermålig olja har en benägenhet att becka sig kring kolvringarna, ventilspindlar och lager.

Vid kontinuerlig drift kontrolleras oljenivå två gånger dagligen. Oljan får under inga omständigheter understiga "L" på mätstickan. Kontroll av oljenivå och oljepåfyllning sker när motorn stannat varvid traktorn måste befinna sig i horisontellt läge. Torka alltid rent kring påfyllningspluggen innan olja påfylles, så damm och smuts ej medföljer.

smorjchem.jpg (502277 byte)

OVAN: Fordson Major "Höglunds" smörj och underhålls schema. Klicka för större bild

 

Enligt verkstadshandboken rekommenderas följande oljor

Extrem värme, Över 90° F = 32°C SAE 50
Normal sommar SAE 40
Normal vinter SAE 30
Vinter under 20° F = 7° C SAE 20 eller SAE 20W

Själv har jag alltid kört på vanlig billig Statoils mineralolja 10-40 och det har gått utmärkt. Jag har dock bara kört på sommaren med endast några undantag för vinterkörning och aldrig pressat traktorn särskilt hårt. Det pågår diskussioner om vilken olja man ska använda hela tiden, åsikter och synpunkter växlar hela tiden. Oavsett vad man själv kommer fram till överskrider sannolikt alla oljor, vilken du än väljer den kvalitet som fanns på 40 talet.

Enligt Info på Internet samt i litteratur om oljor ges i stora drag de slutsatser som finns beskrivet nedan, Som alltid, var och en avgör själv. Ingen garanti ges att allt stämmer till 100%. Var och en avgör själv.

MULTIGRADE

Att använda en helt vanlig multigrade olja är troligen helt OK men då är det viktigt att hålla koll och byta innan oljan blir för dålig då de tillsatser som ger just multigrade funktionen påverkas vid hårt arbete och den utspädning som sker i gamla veteran motorer bryter ned just de tillsatser som ger multigrade funktionen, men... till vanlig veterankörning med en liten vagn efter där bara körningen går ut på att njuta av färden, lätt veteranplöjning eller bogsera en tröska så duger den mer än väl och rent kvalitetsmässigt långt bättre än den bästa olja som fanns när traktorn fanns på 40 och 50 talet. Man bör dock veta att vanlig multi olja inte är avsedd för den smörjprincip som kallas stänksmörjning. Som ni vet är det speciell olja till exempelvis gräsklippare eller vissa portabla elverk med stänksmörjning just av denna anledning. De oljebolag jag pratat med säger dock att dagens vanliga multi oljor duger alldeles utmärkt.

SINGLEGRADE

Den som ändå vill kosta på dyr men äkta singlegrade olja kan självklart göra det. Det är på denna typ av olja motorerna är avsedda att köras på från början. De fall då detta bör övervägas är främst om traktorn ska arbeta "på riktigt" som de var avsedda att göra när de användes i jord och lantbruk, d.v.s arbeta hårt och länge, eller om traktorn ska arbeta stationärt med något riktigt tungdrivet och gå på full gas i flera timmar. I dessa fall blir multigrade oljorna ut tunnade för mycket efter en tids användning i stänksmörjningen. Om singlegrade olja används bör man varmköra först och inte belasta innan motorn är varm. Singlegrade olja kan vara ganska tjock när den är kall.

SYNTET OLJA

Syntetolja är i princip vanlig mineralolja, det enda syntetiska i sammanhanget är att oljan raffinerats i ett extra "sytetiskt" steg där kolvätekedjorna prepareras så de alla blir lika långa så den tål höga hastigheter i lager som exempelvis turboaggregat och får bättre tålighet vid höga temperaturer.

Användandet av syntetolja avrådes bestämt av de flesta då den ofta påstås orsaka läckage, krympande tätningar och packboxar samt aggressiv mot packningar och dessutom påstås bli för tunn för stänksmörjning. Det finns en rad olika påståenden om denna typ av olja av skiftande sanningshalt men... Jo visst går det att köra en gammal Fordson Major "Höglund" på syntetolja, jag har själv provat vid ett tillfälle över en sommar när motorn var nyrenoverad och det fungerade förvånansvärt bra, inga problem alls vare sig med läckage eller eller skador i packboxar.

En av syntetoljans starka egenskaper påstås vara att hålla motorn ren och den extrema förmågan att transportera avlagringar, skräp, sot och koks till filtret som normalt ska finnas när denna typ av olja används. Det finns sannolikt inget särskilt bra skäl att använda denna dyra typ av olja i dessa motorer normalt. Syntetoljan är dock helt överlägsen att skydda mot oxidation och möjligen bästa lösningen om man ställer undan traktorn för en lång tid.

Om man ändå tänker köra på syntetolja är det MYCKET viktigt (enligt vissa) att motorn då redan från början är ren från koks, sot och skräp då detta påstås kunna lossna, fara runt i motorn och sedan sätta igen oljekanalerna. Denna renande egenskaps verkliga inverkan varierar ofta beroende på vem man frågar. Vissa påstår att detta bara är en myt att sot och koks lossnar, vissa andra hävdar bestämt att så är fallet. Även oljebolagen själva som är proffs på detta har varierande svar men mitt råd är att det ALLTID är bra med en ren motor oavsett övriga påståenden så om du har möjlighet så bör du se till att det är helt rent för säkerhets skull.

Det fuskas en hel del med det namn som kallas syntet olja Benämningar som "helsyntetisk", ”halvsyntetisk” tenderar att missbrukas ofta av mycket kända och mindre kända märken som säljer  under namnet ”syntetisk formula”, ”syntetisk baserad”, ”kemiskt modifierad” osv. Mycket sämre olja är det inte, men det är vilseledande och missvisande information.. Kolla att det verkligen ÄR ÄKTA syntetolja om du är ute efter detta. Äkta syntetolja har klart överlägsna egenskaper att skydda mot oxidation och rost, men i övrigt krävs dess egenskaper i miljöer som en gammal Fordson motor aldrig kommer i närheten av. För olja på helt syntetisk bas ska det stå ”polyalfaolefiner” ”polyol ester”  eller ”PAO” och inget annat som ”syntetiskt modifierade, formulerade någonting…” som kan vara hur bra som helst men det är fortfarande inte olefiner

Några länktips för de som vill veta mer om olja är dessa två: C i t r o ë n a k u t e n Forum   OCH  Tändkulans Vänner

Vinteruppställning

Grund regeln brukar vara att alltid byta till frisk olja på hösten innan vinteruppställningen och aldrig låta traktorn stå utan olja vid vinteruppställning. Samt veva ett varv då och då, men undvik start för att undvika kondensbildning. Startas motorn på vintern ska den gå tills den är helt genomvarm så kondensvatten kokas bort. Slå alltid i lite olja i tändstiftshålen vid vinteruppställning.

En motor som stått länge under flera år med samma olja ska självklart alltid tömmas ur NOGA och sedan bytas olja i innan start. Töm ur oljan, fyll i lacknafta och snurra runt och låt stå omväxlande några dagar. Häll ut allt noga och blås in med tryckluft, fyll i ny olja bara några liter snurra runt och häll ur igen UTAN att starta, det behöver inte vara någon dyr olja, billigaste Biltemaoljan duger bra till detta steg. Fyll sedan i ny olja igen fullt upp denna gången och starta och varmkör. Stäng av och byt oljan igen. Omständligt men det är enda sättet att få ur all olja, sot och koks om oljan stått länge

När det gäller motorns smörj system finns några mycket viktiga saker att tänka på, i synnerhet om du tänker starta en traktor som stått stilla i många år och risken finns att systemet slammat igen av gammal olja, koks och skräp.

Det är MYCKET viktigt att röret för oljetransporten till i motorns främre del av vevhus som försörjer de främre vevlagrena och främsta ramlagret är rent och inte har beckat igen. Eftersom ingen oljepump finns som normalt trycker undan avlagringar under tryck och medför detta i oljan till ett filter föreligger alltid risk att koks, sot och skräp fastnar och med tiden hindrar oljan att fritt flöda igenom röret. Risken är stor att motorns främre ramlager då snabbt går ned sig. Även de andra lagren kan gå ned sig i värsta fall. Om du ändå monterat bort tråget passa på att kontrollera och rengör noga detta rör samt skopan som ska samla in olja in till röret mellan blocket och svänghjulet. Ett nedgånget lager märks oftast som ett knackande, "rummlande" ljud när motorn varvas.

ETT TIPS: En enklare form av rengöring kan ske under vinteruppställningen. Fyll i 10 - 15 liter lacknafta och veva runt motorn och blås lite i motorn med tryckluft någon gång om dagen under vintermånaderna så lacknafta stänker runt ordentligt. (Du ska självklart INTE starta den). Om du inte kommer åt att blåsa så kan man blåsa ned genom olje påfyllningen, det ger kanske inte så stor effekt att blåsa där men gör lite nytta i alla fall. Häll ut på våren, ta helst loss hela trågplattan så du kommer åt att blåsa ur med tryckluft ordentligt. Fyll i frisk olja kör runt och låt gå en stund därefter. Det blir rätt mycket lacknafta kvar i alla fack och vrår i motorn så du måste byta oljan igen så inga rester från lacknaftan finns kvar och tunnar ut smörjningen. Detta garanterar inte att det blir helt rent men minskar risken betydligt, det viktiga är att lacknafta tränger in i alla smörjhål, smörj skopor och i röret.

NOTERA att ovan beskrivna rör för oljetransporten genom motorn ÄVEN matar kamaxeln, dess drev, regulatorn samt hela ventilgalleriet med olja så detta röret är närmast att beskriva som livsviktigt för motorn.

Även ramöverfallens smörjhål bör rengöras och vevstakslagrens skopor bör rengöras då de lätt sätts igen av koksad olja, sker detta skär lagret ihop eller slits ut. 

Om du monterar bort något ramöverfall eller ramlager bör du tänka på att vevstaks lagren normalt sett är shimsade till rätt spel, spara alltid chimsen. Iaktta NOGA hur de sitter, det finns minst fyra shims i varje lager, två på varje sida i olika tjocklekar. Vevstaksmuttrar och ramöverfall ska ALLTID momentdras vid montering (Se sidorna "Motorspecfikationer" och "Åtdragsmoment"). Sätt ALLTID tillbaka varje ramlager på samma ställe och notera att skopan kommer åt rätt håll när de återmonteras.

Kör ALDRIG traktorn i för stor lutning under längre tid. Traktorn klarar utmärkt normal lutning som exempelvis sidolutning vid plöjning, men stänksmörjningens funktion reduceras snabbt vid för stor lutning, detta gäller både stor vertikal och horisontal lutning. Detta leder till att stänksmörjningen inte längre fungerar fullt ut som den ska. Man riskerar onödigt slitage på kolvar, kolvringar, vevlager, ramlager och andra rörliga delar, även oljetransporten till motorns övre dela till exempelvis kamaxel och ventiler reduceras och orsakar onödigt slitage.

Vid användning av motorfotogen som motorbränsle bör man känna till att fotogen egentligen inte alls lämpar sig som motorbränsle, men var på sin tid mycket billigt att framställa och ett billigt bränsle. Motorfotogen förbränns betydligt sämre än bensin och rester av oförbränd fotogen pressas ut mellan kolvringar och oljeringen på kolven. Detta ger till resultat att fotogenrester snabbt späder ut oljan så den tappar sin smörjande funktion. Kör du på fotogen, eller egen blandning bör du byta olja ofta. Enligt en mer ingående text i ägarmanualen till smörj schemat ovan kan man utläsa att Fordson bensin traktorer byter olja var 100:de timme, men fotogentraktorerna var 50:de timma.

Knackar lagren bör detta åtgärdas.

OBSERVERA!

Jag tar INGET som helst ansvar för råden här eller resultatet av renovering enligt informationen här. Var och en utför justering av lagerspel på egen risk, och efter eget förstånd. Tänk igenom vad du gör och fråga någon som kan ifall du är osäker. Fakta på denna sida ska endast ses som ett bollplank för tankar,  idéer och tipps. Ge dig inte på detta om du inte är absolut säker på vad du gör.

Numera finns en eftermarknad och ganska hyfsat med nya delar återigen att köpa till gamla Fordson traktorer. Detta innebär att det är fullt möjligt att i princip helt återställa och renovera en Fordson. När det gäller en knackande Fordson motor så kan även en viss justering ske UTAN att nya delar behövs vilket är väldigt bra.

Mitt råd är att inte ge sig på dessa handgrepp på motorn utan en viss motorvana, du måste vara säker på att du vet vad du gör. Är du MINSTA osäker fråga någon som du kan lita på som vet och har erfarenhet. 

...Nedan är beskrivet enligt verkstadshandboken...

...Och några egna synpunkter som inte kommer från verkstadshandboken....

 

mekaniska missljud uppstår oftast till följd av dålig smörjning

TYP AV KNACKNING: HÄNDER NÄR: ÅTGÄRD:
  • Kolv - slag
Detta uppstår när cylindrarna och kolvar börjar bli slitna, det brukar minska när motorn blir varm och försvinna helt när motorn har arbetstemperatur och arbetar Borra motorn, montera över dimensions kolvar.
  • Knackning från vevstakens lillände i fäste mot kolv
Detta uppstår när det blir för stort spel mellan kolv eller vevstaken och kolvbulten. Märks tydligast när motorn varvar ned eller släpper av. då hörs det som ett rassel från motorn Åtgärda eller byt de felaktiga detaljerna mest troligt är bult/kolv. Det finns kolvbultar i över dimensions på 0,002 och 0,010 tum finns glappet i vevstakens lageryta bör den bytas i stället
  • Knackning från vevstakens stor-ände lagret mot vevaxeln
Uppstår när vevstakslagret blivit så slitet att för stort spel uppstår mellan vevaxel och lagret. märks när traktorn drar hårt och arbetar Detta KAN i vissa fall justeras bort. Montera isär lagret och ta bort ett shims på vardera sidan åt gången. Det finns både 0,002 och 0,0025 tums shims/brickor som kan tas bort för att minska spelet. Denna procedur kan behövas göra flera gånger för att till sist få ett bra resultat. Om lagret är så slitet att lagerytan börjar lossna så bör de bytas. Notera att lagret efter justering fortfarande ska löpa lätt.
  • Ramlager knackning
Slitage i vevaxelns huvudlager/ramlager. Börjar som knackning och ökar som ett högt rasslande ljud om motorn varvar upp och plötsligt ned igen Även detta kan i viss mån justeras på samma sätt som beskrivet på ovanstående punkt.