FORDSON MAJOR E27N "HÖGLUND" REMSKIVA

Fordson Major E27N "Höglund" kunde utrustas med så kallad remskiva. Syftet var att traktorn även skulle kunna tjänstgöra stationärt. Fordson traktorn kunde då driva stationära jordbruksutrustningar och allehanda maskiner och fungera som en stationär motor som ersättning för elektriska, råoljedrivna och ångdrivna stationära motorer. Remskivan kunde även användas för hjälpstart till andra eller den egna motorn bara remskiva fanns monterad. Än idag förevisas ofta hur Fordson och även andra traktorer med samma utrustning kan driva både stenkrossar, tröskverk, vedklyvar, sågverk, svarvar, fräsmaskiner och allehanda anordningar till olika syften.

Två typer av remskiva fanns till Fordson Major "Höglund" Båda typerna är helt identiska och skillnaden består i att den ena, vanligaste själva remskivans yta för flatremmen i vanligt stål och kallades "Cast iron, fritt översatt gjutjärns modell. På den andra typen var remskivans yta belagd med en typ av mjukare material. Denna remskiva kallades på engelska "Copressed Fabric type" och ordet betyder ungefär " komprimerad Tyg vävs stomme" och med detta menades att ytan var tillverkad i ett mjukare material.

NEDAN: Baksidan på remskivan. Här syns vinkeldrevets kugghjul. som löper mot ett likadant växeldrev på kopplingen. Det är mycket viktigt att det finns ett spel här som ger 3 mm glappmån i remskivans peiferiyta.
remskiva_kp.jpg (290792 byte)

NEDAN: Kopplingens motsvarande vinkeldrev.

NEDAN: Instruktioner för montering och användning av remskivan.


NEDAN: Spränkskiss remskiva isärplockad. På denna bild är det den något ovanligare remskivan av typen "Compressed Fabric Type" alltså den lite mjukare skivan med något tjockare gods och något mindre diameter. Alla delar i övrigt är dock samma. Diameter Ø 9 ½ Tum


NEDAN: Den vanligare remskivan i gjutjärn, men i övrigt samma som sprängskissen ovan. Diameter Ø 9 ¾ Tum

Man kan direkt se viken typ man har på remskivans godstjocklek. Den tunna är gjutjärn, den tjocka är vävstomme. Gjutjärns remskivan har en diameter på Ø 9 ¾" tum och remskivan med komprimerad vävstomme är Ø 9 ½"

Remskivan verkar genom vinkel växeldrev via koppling/svänghjul. Detta innebär att det är mycket viktigt att ett spel finns mellan dreven annars uppstår en brytkraft som går hårt åt drev och lager, även traktorns frikoppling kan "gå åt skogen" om detta blir allt för tight. Det finns ett spel i själva in/urkopplingen av remskivan och detta måste man tänka på vid kontroll av spelet på ca 3 mm.

Spelet på 3 mm kontrolleras genom att man tar tag i remskivan och "ruckar" den framåt/bakåt då ska spelet innehållas i remskivans periferi, dvs remskive-hjulet ska "glappa" minst 3 mm när den är ilagd men eftersom det även kan finnas ett glapp/slitage i själva kopplingsanordningen måste man räkna med detta. Glappar inkopplings anordningen som ett exempel 5 mm så ska spelet alltså vara 8 mm totalt i skivan. När man monterar skivan måste man alltså veta INNAN om och i så fall hur mycket hur mycket glapp som finns i själva remskivans övriga delar, så kolla detta innan montering. Samma bultar som höll locket används.

När man kör remskivan så låter den självklart lite, om den liksom "rummlar" och man hör dreven svagt så är det OK, men om man kan höra ett "slipande" eller "skärande" metalliskt ljud stanna omedelbart då detta oftast beror på att remskivan innehåller för litet spel mellan dreven.  Öka spelet mellan växeldrevens kuggar genom att montera ytterligare packningar emellan remskivans tallrik och traktorn. Detta innebär att remskivan flyttas utåt några tiondelar och spelet i vinkelväxlen ökar och prova igen.  Glöm inte att trycka i ordentligt med fett i smörjnippeln innan start av remskiva.

Att använda remskivan.

Tryck ned kopplingen och lägg i drivningen genom att rotera kopplings vredet medurs. Om den inte går att lägga i helt beror det på att inkopplings anordningens spår inte ligger mitt för varandra rotera hjulet lite och prova igen (OBS FARLIGT Tänk på att inte ha fingrar på "fel" ställe om du är nära remskivan ifall motorn är igång och olyckan är framme). När vredet kan vridas ett halvt varav är remskivan inkopplad. Släpp nu upp kopplingen mycket sakta så startar remskivan. Tryck in smörjfrett ofta i nippeln, minst en gång per dag vid användning.

Ett tips: Om två traktorer har remskiva och den ena behöver starthjälp kan man med fördel koppla en flatrem emellan och hjälpa igång varandra.