FORDSON MAJOR E27N REGULATOR

De allra flesta av de Fordson Majorer som levererades var lantbrukstraktorer. Dessa utrustades med en varvtalsregulator. Regulatorn kan liknas vid en modern konstantfarthållare för det var så den verkade, den motorbromsar i nedförslut och släpper gasen när det går lätt och den gasar på när det går tungt eller i uppförsbacke. Regulatorn är uppbyggd som en helt vanlig regulator med centrifugalvikter som motverkas av en fjäder. Industri versionen av Fordson Major "Höglund" fick inte denna utrustning.

NEDAN BILD1: Sprängskiss över regulatorn.
regulator_sprskiss.jpg (92862 byte)

regulatorlisa2.jpg (253376 byte)
OVAN BILD2: Delnr lista över Fordosn regulatorn

regulatorhylsa.jpg (13405 byte)
OVAN BILD 3: Regulatorhylsan även kallar spårhylsa. Detaljnummer N-19252. Regulatorfjäderns ena ände vilar även mot denna hylsa

regulatorfj.jpg (33121 byte)

OVAN BILD 4: Regulator fjädern som ska sitta på regulatorns axel. Detaljnummer N-19250. Den ena änden ska vila mot regulatorhulsans indersida och den andra änden ska ligga i den lilla koppen som ser ut som en upp och nedvänd kolv i regulatorhuset, kallad fjäderstyrning Detaljnummer N-19248

VIKTIGT! Kontrollera INNAN montering att fjäderns längd inte understiger 1 3/8 tum eller 35 mm (34,9 mm) vid ett fjädertryck på 90 LBS eller 40,8 Kg


Regulatorns påverkan på gaspådraget kan beskrivas på följande sätt. Förgasarens gasspjälaxel är genom ett länksystem förankrad i en så kallad reglagegaffel detaljnummer N-19232-A inne i regulatorn. Denna gaffel, även kallad "fjäril"  Se bild 6, 7 och 8 har två spårstift som sticker in mot regulatoraxeln från var sin sida. Dessa två stift på var sin sida av gaffeln ska sitta inne i ett spår på en hylsa kallad spårhylsa N-19252 SE  BILD 1 och 3 som sitter på axeln inne i regulatorn. Detta innebär att hylsan är fixerad axialt på axeln i gasreglaget från förgasaren på regulatorgaffeln. Spårhylsan kan löpa axialt fram och tillbaka på regulatoraxeln.

Funktionen i regulatorn verkar genom två motverkande krafter som påverkar var spårhylsan befinner sig på axeln och ger till resultat hur mycket gas eller motorbroms som ska ges till förgasaren. Normalt pressas hylsan maximalt bakåt vid gaspådrag genom att trycket på fjäder N-19250 ökar via gasarmens kam N-19185. För att komma ned på tomgång släpps fjädern fram istället, hylsan följer med fram och då minskar gasen. Om hylsan är maximalt framåt, så långt det går är det samma som tomgång, i läge för tomgång är trycket från tryckfjädern och centrifugalvikterna som lägst.

Vid arbete när önskat varvtal erhållits alternativt tenderar att överskridas genom gaspådrag, kastas genom centrifugalkraft två vikter N-19165 ut och pressar ned trycklagerbrickan N-19240 som ökar trycket på fjädern som då tvingas pressas ihop och släppa fram regulatorhylsan som genom detta reglerar gaspådraget nedåt.

Lite Enklare beskrivet är trycket på fjädern högst vid arbete. Gaspådrag pressar regulatorhylsan Bild 3 och via fjädern Bild 4 "fjärilen" Bild 6 bakåt för att gasa på. När varvtalet ökar så ökar även centrifugalkraften på regulatorvikterna Bild 11 som via tryckplattan Bild12 istället trycker regulatorhylsan åt motsatt håll, dvs. framåt. Trycket från vikterna pressar ihop fjädern från andra hållet ytterligare och därigenom justeras gaspådraget.

NÅGRA SAKER ATT TÄNKA PÅ.

  • När du ska skruva ihop regulatorn var NOGA med att spåren i regulatorgaffeln verkligen sitter i regulatorhylsans spår. Detta kan vara knepigt och den kan hoppa ur om man har otur när den ska skruvas ihop.

  • Kontrollera att fjädern håller de toleranser som krävs för att den ska fungera i regulatorn. fjäderns längd får inte understiga 1 3/8 tum eller 35 mm (1-3/8=34,9 mm) vid ett fjädertryck på 90 LBS eller 40,8 Kg

  • Kontrollera att regulatoraxeln är rak och fin, speciellt den sista biten som är tunnast. Den kan böja sig. Se bild 15

  • Kontrollera att axelsprinten inte är för sliten. Den är ofta väldigt glapp där den går rakt igenom regulatoraxelns tvärsgående hål, även axelns hål för sprinten kan vara slitet. Har man den tvådelade varianten är den ofta mer sliten än den äldre i ett stycke. Bild17 och 18

För Justering av regulatorn se sidan MOTORDATA

regulastor_spel.jpg (102783 byte) regulatorhus.jpg (257493 byte)

regulatorkam_tomg.jpg (88387 byte)

OVAN BILD 5: Regulatorns spel vid tomgångsjustering. På bilden syns regulatorgaffeln kallad "fjärilen" och dess stift som ska sitta i regulatorhylsa N-19252's spår OVAN BILD 6: Beskrivning av regulatorhuset. OVAN BILD 7: Den lilla koppen som kallas fjäderstyrning är bort tagen och under syns nu kammen N-19185 som trycker på fjädern. När du drar på gasen från förarplatsen är det denna kammen som rör sig. Kammen är på denna bilden bakåt vilket inne bär tomgång. Kammen trycker bara lite på fjädern.

regulatorkam_fullgas.jpg (77578 byte) kopp.jpg (53490 byte) kopp_under.jpg (58184 byte)
OVAN BILD8: Samma kam igen. På bilden visas fullgas. När du drar gasreglaget max bakåt är kammen i detta läge och trycker maximalt på ragulatorfjädern OVAN BILD 9: den lilla koppen, eller kolven... som fjädern i regulatorn vilar i. Kammen från gasreglaget trycker på koppen..... ...Vilket även syns på undersidan. 60 års användning sätter sina spår. koppen r sliten där kammen trycket i mitten på undersidan av fjäderkoppen eller ja cylinder, eller fjäderhållare... vad man vill kalla den...

regulatorvikter.jpg (156368 byte) tryckplatta.jpg (27839 byte) regulator_lager1.jpg (17865 byte)

regulatoraxel.jpg (27016 byte)

OVAN BILD 11: Regulatorvikterna provmonterade med nya bussningar, tryckstift, ny sprint och nya rostfria saxpinnar enligt standard AISI-305. Tjusigt värre... När motorvarvet ökas trycker vikternas tryckstift på tryckplattan N-19240.

Tryckstiften är bara pressade i vikterna i originalutförande men vid byte kan de tendera att sitta för lätt och riskerar att ramla bort, bussningarna i hålen där de satt blir helt enkelt för stora om man vill byta stiften. Att slipa ur ett spår i de nya stiften montera dem med locktite samt borra ett 3 mm hål vinkelrätt, gänga och skruva i låsmutter och även låsa den med locktite som på bilden är en lösning som ofta fungerar mycket bra.

OVAN BILD 12 Tryckplattan som sitter på regulatoraxeln mot centrifugalkvikterna. Regulatorvikternas tryckstift  pressar allt hårdare på tryckplattan allt efter som motorvarvet ökar, detta i sin tur pressar tillbaka regulatorfjädern och regulatorhylsan framåt mot lägre gaspådrag och därigenom motverkar övervarvning och även ger motorbroms. OVAN BILD 13 Regulatorns lager mellan tryckplattan och regulatorhylsan N-1924 kallat trycklager. De äldre lagren var av typen kullager. Dessa tenderade att ge för stort yttryck fördelad på för liten yta och orsakade slitage i form av ett spår på tryckplatta och regulatorhylsa. Det finns stor chans att man har kullager i sin regulator. De senare fick ett bättre lager i form av ett rull lager mellan två metallbrickor istället som på bilden. Detta höll bättre och när man köper renoverings set till regulatorn är det numera bara dessa rullager man får. OVAN BILD 14 Tryckstiften till regulatorns centrifugalvikter. Stiften ska vara runda och fina och inte vara för slitna mot tryckplattan. OVAN: BILD 15 Regulatornaxeln helt isärmonterad. Lägnst till vänster sitter medbringaren till magneten, därefter axelns tjockaste del som sitter i lagret på regulatorhyllans lagerbana. Därefter spåret för krysskilen och ytan för regulatordrevet sitter påpressat och med låsring, drevet löper mot kamaxelns drev. Därefter blir axeln tunnare i sin diameter. Här finns ett hål i vinkelrätt i axlen (se bild 18) där vikternas sprint sitter förankrad.. Därefter mot höger på den tunnaste delen sitter tryckplatta, lager, regulatorhylsa och fjädern.

Som man kan se är denna axeln kasserad. Den är böjd längst ut.


regvikt.jpg (284319 byte) regulatorsprint.jpg (15949 byte) regulatoraxel_2.jpg (31381 byte)
OVAN BILD 16: Regulatorvikternas lagerhylsor för viktarnas axelsprint ska ha innehålla en diameter tolerans på 0.252 - 0.253 tum, eller 6,4 - 6,425 mm. Lagerhylsorna är bara inpressade. OVAN BILD 17 Regulatorvikternas axelsprint får inte vara för sliten. Det är vanligt att de är nötta i kanten där de går genim axeln. De får inte glappa för mycket. Sprinten på bilden är helt ny, beställd från England.

(Bild kommer på den gamla slitna för att kunna jämföra)

OVAN BILD 18 Regulatoraxelns tvärsgående hål för axelsprinten (Bild 17) som i sin tur håller regulators centrifugalvikter (Bild16)

Dessa axlar fanns i två utföranden. Den första var svarvad ur ett stycke som på bilden. Den senare var tvådelad där den yttersta tappen, som är lite böjd på bilden kunde bytas ut och det är den som visas på sprängskissen. Den yttersta tappen låstes då fast med regulatorvikternas axelsprint (bild 17) genom hålet. Axlarna är helt utbytbara mellan varandra. Den tvådelade blev dock lättare utsliten och glapp.