FORDSON MAJOR E27N "HÖGLUND" MOTOR

Fordson Major E27N "Höglunds" motor härstammar i rakt nedstigande led från den allra första Fordson traktorn modell "F" och i princip användes samma "Farkas" motor i 35 år. Tittar man på de första Fordson traktorerna från USA 1917 och på den sista från Dagenham 1952 är likheterna slående. Inuti motorn förändrades emellertid en del genom åren. Modellnamnet E27N kommer av E= Evolution som betyder utveckling, siffran 27 är 27 "fotogen" hästkrafter N kommer av tidigare N modellen. E27N betyder alltså "27 hästkrafter utvecklad från "N" modellen". Några av nymodigheterna för motorn när Fordson Major lanserades var uttag för startmotor samt nyheten med den nya helt utbalanserade vevaxeln, som gav en jämnare gång och tillät högre effekt uttag.

Det enklaste sättet att snabbt och enkelt identifiera ett Fordson block till det yttre synliga är om den har ett hål uttaget / ingjutet i blocket för startmotor på vänster sida vid svänghjulet där i så fall även kugg kransen sitter. Om blocket har ett hål med antingen en täck lucka på tre skruv eller en startmotor monterad antyder detta att det handlar om en Fordson Major E27N "Höglund" motor. Fordson Major E27N "Höglund" motorn har även fler frostbrickor.

  • TILL HÖGER: en funktionsbeskrivning av Fordson E27N. Det var inte alltid en bonde som tidigare alltid gått bakom en häst förstod hur en motor fungerar. BILDEN ÄR SJÄLVKLART KLICKBAR FÖR BÄTTRE UPPLÖSNING

motorbeskrivn.jpg (500650 byte)


FÖRST ETT TIPS: ETT AV DE BÄSTA TIPPS JAG SJÄLV NÅGONSIN FÅTT... Var att skaffa gängtappar i samtliga gängstorlekar för UNF och UNC som det första jag gjorde innan jag ens började skruva på gamla traktorer. Det går inte ens att räkna hur många gånger jag rensat ut smutsiga rostiga gängor eller räddat eller gängat om gängspåren på traktorn. Detta blir ett av de absolut mest rekommenderade tips på denna sida. Det behöver inte vara så dyr eller hög kvalitet så länge det handlar om att rensa spåren, eller räddat gängorna så originalskruvarna åter kan användas.


e27n_motor.jpg (316898 byte)

Fordson teamet arbetade på den nya generationens Fordson traktor men den var inte färdig för produktion och man behövde en traktor som kunde fylla ut tomrummet i skarven mellan den gamla N traktorn och den nya generationens "New Fordson Major" som fortfarande var under utveckling. Denna traktor blev Fordson Major E27N, den vi i dagligt tal kallar "Höglund". 

Traktorn förväntades först inte bli någon storsäljare, men behovet av traktorer var stort, traktorn blev dessutom relativt billig och trots den gammalmodiga konstruktionen blev traktorn en fullträff, troligen hjälpte den nya transmissionen till och det faktum att traktorn både såg stor ut, och lanserades som en "stor" traktor var säkert bidragande orsaker. Behovet av billiga traktorer var enormt i hela världen efter andra världskrigets slut. Fordson major E27N kom i exakt rätt tid. Traktorn var kanske inte bäst på marknaden, men klart billigast i sin storleksklass och fugerade bra på fältet, trots sin  klumpiga och gammalmodiga konstruktion. Den gamla Farkas motorn från 1917 fick därför tjänstgöra vidare från 1945 i nästan 7 år till innan en ny generation tog över 1952.

OVAN: Den klassiska Farkas Fordson Major E27N "Höglund" motor, så här ska det se ut tillsammans med Lucas magneten och den gamla Kingston evaporatorförgasaren

Skisser och ritningar

motorskiss.jpg (327072 byte)

OVAN: beskrivning av Fordsons motor på svenska

NEDAN Sprängskiss på motorn i riktigt bra upplösning. Under den i sin tur finns reservdelslistan till samma bild. Bara att klicka och läsa. Med hjälp av denna skiss  och listan nedtill kan man utläsa vilka delar som är samma och vilka som skiljer mellan Fordson "F" och Fordson Major "Höglund" 

fordsonengine.jpg (532380 byte)

-
-

Samtliga bilder nedan, Klicka för större bild

OVAN: Alla specifikationer och data på motorn finner du här...

vevaxel.jpg (14908 byte)

OVAN: Den utbalanserade vevaxeln på Fordson Major Höglund. Bilden är tagen på en reserv vevaxel som legat i nästan 60 år. Man kan tydligt se hålen som borrats ur för att få jämvikt i axeln. Till vänster syns hålen där pinnbultarna från svänghjul / koppling ska sitta. i Hålet längst till höger sitter fjädersprinten som håller remskivan på plats.

ramfall.jpg (119301 byte)

OVAN: Vevaxelns ramöverfall. Här syns ramlagrets smörjspår tydligt. Det är MYCKET VIKTIGT att  röret för oljetransporten är rent som transporterar olja från svänghjulet, speciellt till det främre lagret annars skär det.

vevstake_upp.jpg (78767 byte)

OVAN: Uppsidan på vevstaken. På bilden syns smörjhålet för stänksmörjningen till kolvbult och kolv.

NEDAN. Topplock på Fordson Höglund. Här syns kylkanalerna i topplocket och förbrännings rummen

topplock1.jpg (60929 byte)


krokigvevstake.jpg (24357 byte)

OVAN: Undvik att övervarva en Fordson Major Höglund speciellt i nedförsbake med tung last och se till att smörjningen fungerar, annars kan det gå så här. När detta hände blev det ny vev och stake. Dessutom nytt tråg för denna vevstaken tittade ut rakt igenom. .."PANG sa det bara".. som pappa sa'... Med  nya delar gick traktorn igen och den fungerar faktiskt fortfarande.

topp_idplac_gjutnr.jpg (68399 byte)
OVAN: Gjut nummets placering på topplocket. Du kan Bilden är "klickbar".

topp_gjutnr.jpg (796076 byte)
OVAN: Gjut numret med sista bokstav som identifierar topplocket. N-6050 E sista bokstaven "E" visar att jag har det vanliga lågtrycks fotogen topplocket för kolvar med flat topp. Hade det stått "C" hade locket varit avsett för bensindrift med högre kompression, hade det stått "C" hade traktorn haft kolvar med kupig topp, även dessa avsedda för fotogen. Bilden är "klickbar".

Utvecklingen från de första motorerna från 1917 innebar trots allt en hel del uppdateringar. Några av största förändringarna genomfördes under de år som modell "F" producerades och när "F" övergick till modell "N". Fordson Major E27n och de senare "N" traktorernas motorer från 40 talet har däremot så många likheter att många delar passar rätt över mellan motorerna som de är. Den enda synliga skillnaden mellan motorerna är att Fordson Major e27n har ett uttag för startmotor som inte finns på "N" traktorena.

Från de första "F" 1917 till de sista Höglund E27N 1952 kan nämnas cylindervolym som ökades, ny bröstkåpa. Ett flertal olika tändsystem, allt från magnet på svänghjul på de första och sedan Scintilla, Bosch och Wico eller Lucas GJ 4 magneter till Lucas RF4 magnet på de sista. Ett antal olika förgasare och evaporatorer olika kallstarts anordningar. Ventiler ,vevstakar, svänghjul och kopplingar. Kylsystemet på de första bygde på självcirkulation, men snart krävdes bättre doningar och systemet förbättrades med pump mer kylvatten bättre kylkanaler och ett flertal andra modifieringar. På Fordson Major infördes exempelvis den första helt utbalanserade vevaxeln, så trots likheterna från 1917 utvecklades motorn löpande.

Man fick även en hel del  motor problem under åren, ofta i samband när man höjde effekten vilket innebar högre kompression. Kvaliteten på motorfotogen var oftast undermålig för de allt högre effekt uttagen. Shell lanserade sin betydligt bättre fotogenklass TVO - Tractor Vapourising Oil och motorerna fungerade åter utan att slitas ned, gå sönder, bränna ventiler eller sota allt för mycket. Detta blev räddningen för Fordson "N" som precis som sina konkurrenter började få kvalitetsproblem på grund av den dåliga motorfotogenet kontra högre effektuttaget. Införandet av TVO, som det faktiskt står på Fordson Höglunds bränslekran som motorbränsle, innebar att problemen upphörde.

Faktum är att den motor i Farkas serien som hade minst driftsproblem och fungerade bäst var den som satt i Fordson Major E27N, även om den inte var helt problemfri är det sällan några större fel på just motorn. Har man problem eller driftstörningar beror det oftast på fel i tändsystem eller bränslesystem. Det finns otroligt många Fordson Major Höglund som fortfarande rullar för egen maskin.

Fordson Major E27N,s Motor

Motorn är en fyrcylindrig sidventils motor med en mycket karaktäristisk härlig motorgång. Cylindrarna är borrade direkt i motorblocket och gjutna stål kolvar med flat topp. Vevaxeln är utbalanserad. Smörjsystemet är så kallad stänksmörjning vilket innebär att motorn inte har någon oljepump, samma princip som på exempelvis dagens vanliga gräsklippare. Kylningen sker med hela 50 liter kylvatten med cirkulationspump så kylningen är väl tilltagen.

Den slutliga "all time high" effekten på dryga 32 hästkrafter för Fordson Major E27N Höglund i Bensin industri utförande begränsades av att stänksmörjning inte klarade mer effekt. Dessutom var det nästan omöjligt att ta ut mer effekt ur sidventilsmotorn utan att den spikade vid belastning. En utväg hade varit att höja varvtalet men motorns röriga delar inte klarade detta. Särskilt vevstakarna böjdes ganska lätt.

KLICKA FÖR STÖRRE BILD

vevlager.jpg (88033 byte)

vevlager1.jpg (188319 byte)

sida2.jpg (392263 byte)

OVAN: Insidan av vevstakens överfall. Här syns den slitna lagerytan och hålet för stänksmörjningen OVAN: Samma vev lager överfall men på utsidan. Notera skopan som ska ta upp oljan. Det är självfallet MYCKET VIKTIGT att montera detta åt rätt håll. När du har tråget borta rengör detta OVAN: Reservdelslistan som beskriver sprängskissens del nummer, benämning, år, anmärkningar, samt specificerat antal. Denna lista visar även vilka motordelar som passar mellan den tidigare Fordson "F" och den senare Fordson Major E27N "Höglund"

 OBS!

Listan är från 1947 så enligt den finns inget senare än detta. många delar som anges fram till 47 användes självklart även senare.


motor_upp.jpg (156220 byte)

lastrad.jpg (96906 byte)

motor_under.jpg (139596 byte)

OVAN: Motor liggandes, fotograferad uppifrån. Nyslipade ventiler och motorn har fått cylinderfoder. Normalt var cylindrarna borrade direkt i blocket. OVAN: Det går inte att nog betona vikten av ordentlig låstråd och rejäla saxpinnar som låsning av god kvalitet. OVAN: Fordson Höglunds motor underifrån. Här syns allt hopskruvat med låstråd och allt efter renovering.

TOPPLOCK

Fordson Major fick vanligtvis ett topplock avsett för körning med fotogen. Detta monterades normalt på alla jordbrukstraktorer. Om man så önskade kunde traktorn få ett så kallat högtrycks topplock avsett för drift med endast bensin. Detta monterades normalt på alla industri traktorer. Högtrycks locket är mycket ovanligt, men kan finnas monterat på en och annan jordbrukstraktor som konverterats till enbart bensindrift. Topplocket kan identifieras genom gjut nummrets sista bokstav som finns mitt på topplocket mitt på kyl kanalen. Ett enkelt sätt att få fram texten om den är svår att tyda är att slipa ned lite försiktigt och göra rent. Sedan måla med en kontrasterande färg, exempelvis gul eller vit och sedan åter slipa ned så färgen endast finns kvar i avgjutningen. (SE BILD)

  • För låg kompressions lock och fotogen förekom gjutnummret N-6050-B som är ovanlig på Fordson Major E27N "Höglund". Topplocket är avsett för lågkompade fotogen motorer men trots detta för kolvar med kupig topp. Detta topplock användes som standard på den tidigare "N" traktorn från 1939 men monterades även på några av Fordson Major E27N Höglund traktorerna enligt reservdelslistan.
  • Topplock N-6050-E är det allra vanligaste "standard" topplocket för Fordson Major E27N "Höglund" för fotogendrift.

    Slutbokstav "B" eller "E" är alltså låg-komp lock
  • För hög kompression lock och bensindrift samt ca 6 - 7 Hkr till ska det stå N-6050-C Slutbokstav "C" är alltså enbart för bensin

Notera: För rätt specifikationer för åtdragsmoment, rätt fördragning och rätt skruvordning på topplocksbultar, se sidan "åtdragsmoment" topplockpackningen ska alltid ha texten vänd uppåt.

För mer info om topplockens specifikationer se även sidan motorspecifikationer/topplock

 

SKRUV LÅSNING I MOTORN MED LÅSTRÅD OCH SAXPINNE

Klicka för mer info om låstrådsdragning.

All skruv låsning i Fordson major E27N motorn av vevstaksmuttrarna sker med saxpinnar och låsningen av ramlager och muttrarna som förbinder vevaxel/svänghjul är låsta med låstråd. Att dra låstråd ser lätt ut, men är en speciell teknik Tråden ska viras på ett särskilt sätt. för att ge maximal säkerhet. Att kunna detta är ett hantverk och en hel vetenskap. här är några tips.

1 Använd rostfria syrafasta saxpinnar och låstråd. Rekommendationen för användning i motor är att de uppnår klassificeringen AISI 305
2 Återanvänd ALDRIG en saxpinne inne i motorn. varje låstråd används endast en gång
3 Undvik ALLTID skarpa vinklar om möjligt det vill säga > 90 grader när lås vajern träs igenom då detta minskar lås vajerns dragkrakraft för låsning samt medför att lås vajern lättare går av.
4 Det är viktigt att hålla verktygen exempelvis flacktång stadigt och vinkelrätt vid montering, klämning och kapning för att låstråd och låsvajer ska bibehålla sin dragkraft i låsning.
5 Tråden samanviras moturs räknat från skruv/bultskalle om gängan är medurs för åtdragning
6 Den färdiga låsningen ska "dra" dvs. vara väl sträckt trådändarna ska tvinnas ihop och därefter bockas in bland annat för att undvika skador.