MAGNET TÄNDNINGEN PÅ FORDSON. "LUCAS, DEN SOM UPPFANN MÖRKRET"

Företaget LUCAS uppstod till stor del när det Engelska försvaret behövde billiga enkla elsystem till sina militärfordon. Principen för deras produktion var därför att alltid tillverka enkelt, billigt, med så få delar som möjligt.

Tändningen på Fordsons traktormodeller N och E27N Major genereras via en så kallad tändmagnet. Magneten på Fordson Major E27N Höglund är nästan uteslutande av märket Lucas modell RF 4 men de allra tidigaste runt 1946 kunde även vara utrustade med en Lucas magnet av de tidigare modellen typ GJ 4 men detta är MYCKET ovanligt. I princip ALLA Höglundare fick RF4, men det förekommer att  Scintilla, Bosch, eller Wico monterats i efterhand då de passar rätt över som de är bara man har rätt medbringare till respektive märke.

Den tidigare Fordson "F" traktorn som dagligt kallas "Låglund" kunde även vara utrustad med ett flertal andra magnet typer. Bosch, Wico, Lucas GJ4 eller RF 4, DelcoRemy samt Scintilla var de vanligaste magneterna denna traktor utrustades med. I detta avsnitt berörs dock i huvudsak Lucas RF 4 eftersom webbsidan huvudsakligen berör Fordson Major E27N Höglund.

Den som plockat isär en kvalitets magnet exempelvis BOSCH eller liknande hittar massor av små tätningar, släpborstar, smörjanordningar, stödlager  och små fettkoppar och andra detaljer. Man kan till en början verkligen undra om de är nödvändiga. Detta hittar man inte mycket av på LUCAS el utrustning. När det gäller magneten, finns endast en anordning upptill för några futtiga droppar olja. Man kan självklart se det från en annan sida. Enkelheten är oftast det bästa. Ju enklare och färre detaljer, desto färre delar som slutar fungera.

Tesen i det ovanstående påståendet bekräftas av att om man bara sköter magnetapparaten rätt så förefaller LUCAS RF4 magnetens funktion inte på något sätt vara sämre än någon annan magnet. Lucas RF 4 som var monterad på Fordson E27N var även avsedd för marint bruk. Många fungerar fortfarande efter 50 - 60 år med lite hjälp av nödvändiga reservdelar, rätt handhavande och kunskap samt det viktigaste, att ägaren förstår att vara extra försiktig och rädd om denna klenod

Funktionsbeskrivning för Lucas RF 4 :

I Lucas RF4 magneten är det bara själva magneten som rör sig och genererar ström till spolen som är fastskruvad. Spolens kärna är direkt fastskruvad i en mantel som även omger den roterande magneten därför behövs heller inga delar som överför ström. Detta gav en ganska robust och driftsäker magnet. Ju färre delar som rör sig desto bättre.

Magneten har faktiskt en ganska smart lösning som just Lucas rf4 magneten är ensam om. Nämligen att INGA delar som transporterar ström, roterande spolar eller annat. Delarna sitter fast och rör sig inte. Detta innebär att just Lucas magneten inte behöver släpringar, kol eller att känsliga delar slits. Det enda som överför ström till någon rörlig del är kolet som överför strömmen till rotorns fördelare.

För att inte en gnista ska uppstå över brytarspetsarna så är en kondensator kopplad parallellt med brytarna. Kondensatorn kortsluter spänningen som induceras i primärkretsen då brytarna öppnar och fungerar som en gnistsläckare

 1. Magneten roterar i kärnan och generar ett magnetfält.

 2. Spolens kärna är förankrad i magnetkragens mantel som blir magnetisk genom magnetaxelns rotation.
   

 3. Den roterande magneten genererar därigenom ström till spolen.

 4. Andra änden av lindningen på spolen är förankrad i brytaren.

 5. Funktionen är att strömmen som flyter genom primärlindningen bryts via brytarna.

 6. Avbrottet via brytarna genererar en förändring av magnetfältet i spolen och en hög spänning induceras i sekundärlindningen.

 7. Spänningen på sekundär sidan kan uppnå 20-25 kilovolt.

Magnetens spole.

Fel på tändspole uppstår oftast i sekundärlindningen. Den är känsligast och går lättast sönder. Detta har flera orsaker, dels är den spoltråden väldigt tunn och lång, den måste vara väldigt väl isolerad, den är fuktkänslig och producerar hög spänning.

Närmast kärnan sitter primärlindningen som är av kraftigare typ och inte är så känslig.

Att felsöka spolen är möjligt att göra själv till en viss gräns. Vid en mer heltäckande kotroll krävs avancerad utrustning såsom ocilloskop, eller en riktig spoltestare. Dessutom finns utrustning att testa vid vilket kompressionstryck spolen inte längre klarar av att transformera spänning så tändstiftet ger gnista och detta är inget man normalt har hemma.

Man kan dock testa spolen till en viss gräns med en ohm mätare själv. Mera info och beskrivning kommer framöver om detta. (Jag väntar bara på att få de rätta mät värdena innan proceduren publiceras här.)

OVAN: Enkel schematisk förklaring för en tändmagnet spole. 


NEDAN: Magnetspolen på Lucas magnet. Hålen i sidan är de man skruvar fast spolen o magnethusets gods. Tråden går till brytare via kondensatorn. Den lilla plåt tungan på sidan av spolen genom den lindade isoleringen är högspännings kontakten som anligger mot isolatorns baksida mot rotoraxeln. Oförklarliga driftstörningar på tändsystemet som inte kan kopplas till fel på brytare, kondensator, rotorn eller dess kol, tändkablar eller fördelarlock beror oftst på något fel på denna del. Dålig isolering, fukt, kabelbrott, överslag i spolen eller brott i lindningen är några vanliga orsaker.

magnetspole.jpg (48302 byte)

magnetrotor.jpg (60675 byte)

OVAN: Lucasmagnetens rotor. I Lucas magneten är det själva magneten som roterar. Här finns inga spolar, lindningar släpringar eller kol som överför ström, bara en permanent magnet. Denna del bör inte tas ut ur magneten. I det fall den avlägsnas minskar magnetstyrkan med ca 40 % eftersom fältet störs.

Läs manualen för Lucas magneten ( Engelsk )
NEDAN: Delar i Den nyare och vanligaste LUCAS RF 4 Magneten 
NEDAN: Sprängskiss på LUCAS Magneten till Fordson.
lucasmag_sprskiss.jpg (192074 byte)

wicomag.jpg (194382 byte)

OVAN: Wico magneten. Fanns nästan bara på  Fordson, men fanns ibland eftermonterad på Major "Höglund"

Bilden är klickbar
OVAN En bild över brytare och beskrivning av magnetens delar för underhåll. Oljepåfyllning, brytare, lubrikator med mera-

OVAN den väldigt ovanliga GJ4 magneten. Satt bara på de första Fordson E27N Major "Höglundarna" Denna magnet är en sällsynthet och därför lite av en dyrgrip.

OVAN Lucas GJ4. Mycket ovanlig.

Fördelarna med magnet tändning:

Fördelarna med magnet tändning är flera. Dels den ena som är uppenbar, man behöver inget elsystem. Det andra är att det ger en ganska lång relativt kraftig gnista i förhållande till batteri tändning med vanlig tändspole. Systemet är i princip nästan underhållsfritt.

Nackdelarna med magnet tändning:

Det finns en hel del saker som förkortar en magnet apparats liv och de som fungerar nu är sannolikt åtgärdade någon gång under sin livstid. De vanligaste faktorerna är dessa.

 1. Magnetstyrkan avtar med tiden tand och de flesta minns väl fysik lektionerna i skolan när man hamrade och slog på magneten försvagades den. Det är faktiskt samma ogynnsamma förhållanden för denna stackars utsatta magnet. Värme och vibrationer är exakt vad den utsätts för från motor och detta förkortar livet ytterligare så egentligen är det imponerande att de fortfarande fungerar. För att återställa magnetstyrkan kan magneten återmagnetiseras.

 2. Fukt är ett annat vanligt problem. Magneten är egentligen tänkt att klara att stå ute monterad på traktorn under vintern, men magneten är som bekant livsviktig för traktormotorns funktion. Mitt råd är ändå ta in den i stugvärmen och förvara den torrt. Notera att det ska vara ett tätnings rep mellan regulator bryggan och magneten som tätar spelet mellan medbringarens hål och kragen runt impulskopplingen.
 3. Värme. Värme är rena döden för en magnets livslängd.

 4. Äldre magneter var allmänt kända att inte vara särskilt tillförlitliga, och de tidigare magneterna var inte heller alltid så genom tänkta eller tillförlitliga. De utvecklades och blev allt bättre. Fordson och dess Lucas RF4 magnet är helt OK ur det perspektivet.

Enligt min mening är tänd magnetapparaten är den enskilt värdefullaste delen på traktorn. Dels för att den kan vara knepig att få tag på. Ofta kan det vara så att inte fungerar. Detta medför att det finns en markand för de få som fortfarande gör det.

Dels kan det vara knepigt att hitta de som vet hur de ska renoveras då de delvis kräver specialverktyg och kunskaper för att kunna återmagnetiseras. Detta medför att det finns en hel del Fordson renoverings objekt nu helt utan magnet, eller en som inte fungerar. De flesta andra delar är mekaniska och kan på ett eller annat vis fixas till, men just magnetens funktion är så viktig för hur traktorn ska fungera. Den kan lite enkelt beskrivas som "hjärtat" i motorn.

Mitt råd är att om du hittar en magnet oavsett kondition TA TAG I DEN OCH SLÄPP DEN INTE IFRÅN DIG Naturligtvis menar jag INTE att du ska stjäla den, men ändå, det är bra att veta :-) De är hårdvaluta. Oavsett om de fungerar eller inte så är delarna bra att ha.

 

Magneten har egentligen en ganska enkel uppbyggnad och felkällorna är, till skillnad vad man kan tro faktiskt ganska få. Oftast är det:

 1. Brott i lindningen
 2. Kondensatorn som lagt av
 3. Kortslutning av något slag. Antingen överslag på grund av fukt, eller felaktig kabel eller lindning.
 4. Dåliga brytare. 
 5. Magnetstyrkan har avtagit för mycket. Ofta kan detta bero på att man har hanterat magneten fel. LÄS MER. SE LÄNK längre ned

Det finns i princip bara dessa fem fel möjligheter och SAMTLIGA kan faktiskt fixas.

Innan du gör något annat med en magnet som inte fungerar. Rigga upp den och "bänk"  kör den med exempelvis borrmaskin en stund ca 10 - 15 minuter, den kan i bästa fall återfå gnistan. Magneten är till för att användas och kan avta i kraft om den inte körs under lång tid, i detta fallet kommer de igång och fungerar igen.

I vissa fall kan även lager vara dåliga, magnetens pulskoppling vara sliten men det är mera mekaniska fel och det är faktiskt väldigt ovanligt trots 50 - 60 års användning och sällan något man behöver oroa sig för. Delar till magneten finns att få tag på nya och det finns de som kan reparera och återmagnetisera. Det är ALLTID rekommenderat att låta en professionell firma göra jobbet eftersom magneten ALLTID MÅSTE magnetiseras efter reparation eller grundlig service. Detta görs under åter monteringen av magneten i höljet med speciell magnetiseringsutrustning avsedd för detta ändamål.

DELAR I BACKELIT.

En svaghet på magneten är de detaljer som är konstruerade i backelit. Detta material kan ha en benägenhet att torka ut och spricka. Detta gäller i huvudsak de drev som kallas hel och halvfarts hjul, halvfartshjulet är även fördelarens rotor. Även fördelarlocket och isolatorn är tillverkat i detta material.

Backelit materialet uppfanns som ett isolerande material före plastens tid och påstås vara i princip mycket hårt formpressat gummi. Vissa påstår att ordet "backelit" kommer från Engelskan som döpte detta material till "bake a lite" vilket då skulle betyda "Baka Lätt" . När dessa pressade gummi material åldrats, bör de handskas med en viss försiktighet för att inte gå sönder. Man använder ALDRIG starka lösnings medel, Aceton eller Thinner på dem.

VIKTIGA RÅD FÖR MAGNETEN.

 1. DET ENSKILT ABSOLUT VIKTIGASTE när det gäller magneten är att ALDRIG ta isär den så mycket att rotorn avlägsnas. Om magnetrotorn tas ut ur magnetens hölje störs magnetens fält på ett sådant sätt att det avtar med 40%. Detta innebär att magneten ger en 40% sämre gnista när den återmonteras utan att om magnetiseras. Om magnetens rotor tas ut bör man ha tillgång till magnetiserings verktyg, samt erforderlig kunskap. Utrustningen måste vara påkopplad under hela tiden magneten monteras tillbaka i höljet.

 2. Om du misstänker att en magnet gett upp Prova ALLTID med att rigga upp den i skruvstäd eller annan anordning och kör den sedan med exempelvis en borrmaskin i 10- 15 minuter och prova sedan igen. Magneterna är gjorda för att användas och av någon oförklarig anledning kan de ibland återfå liv om de bara "tvångskörs i bänk" en stund.

 3. Håll backelit - dreven rena.

 4. Kolla brytaranståndet med jämna mellanrum. Om brytarspetsarna måste filas: Använd ALDRIG vanlig fil utan alltid, BARA en riktig så kallad brytarfil som är väldigt "finkornig". Man kan finputsa det sista med med några tag med 800 - 1200 slip papper. Om brytarna tas ut, smörj ett tunt lager olja på pivot axeln innan brytarna monteras.

 5. Använd ALDRIG Thinner, Aceton, eller andra starka lösningsmedel på magneten. Lacknafta eller kristallolja i måttliga mängder går oftast bra.

 6. Tändkablarna till tändstiften ska ha en ledare av koppar, silver eller järn. Använd INTE radioavstörda med koltrådskärna. De tändkablar av lindad koltrådstyp som vanligen används idag innehar ett visst motstånd för radioavstörning som inte är bra för magnetens funktion.

 7. Smörj gärna upp impulskopplingen och kontrollera att det fungerar och inte är för slitet.

 8. Muttern som håller kopplingen kan lossna. Kontrollera den en gång om året och se till att den är ordentligt åtdragen.

 9. Se till att det finns ett tätningsrep mellan magnet och regulatorhus så inte fukt kan komma in.

 10. Magneten ska ha ett par droppar olja mellan varje 50-150:de kör timme (beroende på vilken manual man läser) samt alltid innan start om den inte startats ofta.

 11. Inställning av magnetens rotor läge är följande enligt bildens beskrivning nedan:

Magnetens rotor ska monteras med märket på rotorn mittför markeringen i isolatorn bakom. Sedan snurras magneten tills rotorns markering istället kommer ned mot det mindre fullvarvs drevet. Då ska markeringen hamna mellan de två fasade kuggarna som finns på det mindre fullvarvsdrevet. Tyvärr har det visat sig senare att inte alla helfarts drev har någon märkning (!) eller möjligen så har de en annan märkning som jag inte hittar.

 • Det kan vara lite knepigt att ställa brytarna. Magnetens pulskoppling har en tendens att "klicka över" vid ställning av brytaravstånd. För att förhindra detta kan man prova med att istället dra magnetapparaten baklänges till rätt läge där brytarna kan justeras. Antingen genom att montera bort den och dra den baklänges med medbringaren, eller att dra motorn baklänges.

 • Även brytarnas funktion kan enkelt kontrolleras. Man kan använda en multimeter eller resistansmätare ställ den på "Ohm" eller "resistans" du kan kolla genom att först koppla ihop de 2 kablarna på mätaren då ska mätaren ge fullt utslag så du först ser att själva mätaren fungerar.

  Funktionskontroll brytare:

  skruva bort kabeln från brytaren som sitter på kondensatorn, för att minimera felutslag ifall magneten även har andra felkällor.

  Koppla nu ena kabeln på godset/jord den andra på kabeln från brytarna där kabeln förut gick på kondensatorn innan den lossades. Ställ magneten på ÖPPET LÄGE,  BRYTARNA ISÄR INGEN KONTAKT. Nu ska INTE mätaren göra något utslag. vrid nu magneten tills brytarna får kontakt NU SKA MÄTAREN SLÅ I BOTTEN alltså ge samma värde som när du kopplade ihop kablarna för att testa att mätaren fungerade. Snurra magneten några varv så du ser att mätaren växlar mellan fullt och ingen kontakt. Fungerar det inte på detta vis är det något fel. Kontrollera att brytarna är isolerade från godset och att kabel isoleringen är hel.

  Om mätaren gör utslag, men inte slår distinkt i botten är det dålig kontakt mellan brytar spetsarna. fila och rengör. Ställ avstånd och mät igen.

Att funktionstesta den tidigare Lucas GJ 4 utförs efter samma princip. Denna äldre magnet modell har dock den egenheten att det är själva brytarna som roterar runt istället, men det är samma brytaravstånd.
 • Tändmagnetens arm har tre lägen, Hög tändning, Låg tändning och av. När tändmagnetens arm är nedåt är tändningen avslagen. strax ovanför är tändläget nära övre dödläge där normalt tändningen ska stå BARA vid vevstart. Maximalt uppåt är tändningen backad till högtändning där motorn tänder före övre dödläget, normalt ska ALLTID traktorn köras i detta läge. Om motorn tenderar att spika kan man ställa fram tändningen steglöst genom att föra ned armen tills spikningarna upphör.

Bilderna är klickbara

magnetarmned.jpg (48188 byte) magnetarmmitten.jpg (63606 byte) magnetarmupp.jpg (55350 byte)

OVAN: Magnetens arm maximalt nedåt. Tändningen avstängd.

OVAN: Magnetermen strax ovanför, nästan vågrätt mot motorn. Lågtändning vid exempelvis vevstart. Kör BARA på detta läge om motorn tenderar att spika. Längre tids körning i detta läge bör undvikas.

OVAN: Tändningen maximalt tillbakaställd. I detta läge tänder motorn före övre dödpunkt. Kör alltid motorn i detta tänd läge. Tenderar motorn spika för ned armen tills spikningarna upphör.

rf4_breaker.jpg (175982 byte) gj4_breaker.jpg (60918 byte) magnetdrivning.jpg (139264 byte)
OVAN Brytarjustering på den vanliga Lucas RF 4. OVAN Brytarjustering Lucas GJ 4 med roterande brytare. OVAN: Beskrivning av magnetens drivning sedd från sidan med drivaxel och medbringare beskrivet. Magneten på bilden är den äldre GJ4 magneten men det är exakt samma för den nyare och vanligare RF4

Bilderna är klickbar


DATA FÖR LUCAS GJ 4 OCH RF4 TÄNDMAGNET

Rotation: Medurs
Pulsvinkel: 20 - 22 grader
Spole:  A 1243 Hz
Spol tråd: 0,4 mm
Medbringare: Direktdriven 5/16
Fördelar armens läge: Se punkt 6 (Viktiga råd)
Brytaravstånd: 0,3 mm

TABELL OVAN: Som ni ser i tabellen ovan har både Lucas GJ 4 och RF 4 samma data trots sina olikheter i övrigt.

 

NEDAN: Delar i den äldre och väldigt ovanliga GJ 4 Magneten som satt monterad endast på de första Fordson Major E27N Höglund. Som synes var GJ 4 en magnet som inte hade några delar gemensamt med den nyare RF 4 som var en bättre magnet, med färre delar.

Brytare Kondensator Fördelarlock Rotor

Fullvarvshjul Isolator
 • Magnetens funktion är självklart beroende av underhåll, tillsyn och att ovanstående råd följs. Att underhålla magneten begränsar sig endast till att man fyller på några droppar olja (Som redan beskrivits ovan) samt att man kontrollerar att fördelarlock och rotor är rena samt att brytarna får en översyn. 

 • Om magneten inte fungerar kan man själv kontrollera några enkla saker som man kan åtgärda på egen hand innan man överlåter totalrenoveringen åt proffsen som har erforderlig utrustning och kunskap. Om det inte vore just för magnetiseringen skulle man kunna renovera hela magneten själv.

FELSÖKNINGSGUIDE.

SYMPTOM

TROLIGT FEL/ Felsöknings överskrift.

ÅTGÄRD

 • Motorn startar inte. trots att alla reglage är i startläge och inga andra fel kan konstateras.
 • Traktorn går men misständer

BRYTARE

1 Brytare skadad, sliten eller felaktigt brytaravstånd

Byt ut om den är skadad. Fila brytarna med en fin brytarfil. Ställ avståndet till rätt brytaravstånd. Kolla funktionen SE BESKRIVNING HÄR

"SAMMA SOM OVAN"

ISOLERING

2 Isoleringen till brytarna skadad

Att brytarna är isolerade mot jord är väldigt viktigt. Ofta kan de vara skadade. De får aldrig komma i kontakt med jord. SE BESKRIVNING HÄR (Samma som ovan)
 • Traktorn misständer symptomen kan komma plötsligt oftast missar motorn på samma cylinder/cylindrarna. Typiskt är att det oftast blir mycket värre vid fuktigt väder. Särskilt vid start

TÄNDKABLARNA

3 Dåliga tändkablar eller sprucket, skadat eller slitet fördelarlock.

Byt ut lock eller tändkablar.
 • Traktorn svårstartad, startar ibland men går dåligt på högre varv, kan likna förgasarfel. Gnistan är ibland svag eller gulaktig (men det går inte att förlita sig på) allt KAN verka ok. Gnistbildning mellan brytarna.

KONDENSATOR

4 Felaktig kondensator. eller fel brytaravstånd.

Notera: Om det är gnistbildning eller "sprakar" mellan brytarspetsarna är det alltid kondensatorn

Kontrollera / byt kondensator. En heltäckande kontroll av kondensator kräver tyvärr avancerad utrustning men man kan skruva bort kablarna och kontrollera att inte kondensatorn kortsluter magneten. Typiskt fel är att det gnistrar mellan brytarna när man roterar magneten. 

(Gäller även "vanliga" tänd system utom transistorstyrda system som har en diod istället. "kan vara bra att veta")

 • Traktorn kan gå bra ibland och vara omöjlig att starta ibland. ovanstående punkter har uteslutits.
 • Kan vara väder känslig. Speciellt vid fuktigt klimat. 
 • Kan ibland visa sig som liknande fel p.g.a  skadat fördelarlock eller tändkablar. Om dessa är OK kan det vara detta felet istället. En skillnad är att traktorn misständer över alla cylindrarna istället.
 

TÄNDSPOLE 1

5 Tändpolen kan ha en benägenhet att fungera ibland och ibland inte när exempelvis isoleringen runt spolen eller lindningens isolering skadats och fukt kommit in till lindningen eller dess anslutnings punkter.

 

Det finns firmor som lindar om spolen. Sekundär spoltråden är endast 0,4 mm så detta utförs med speciella spol lindnings maskiner.

 

(FELSÖKNINGS GUIDE FÖR SPOLE KOMMER...)

 • Traktorn startar inte trots fin gnista. Vid byte till annan magnet startar den direkt

TÄNDSPOLE 2

6 Magnet spolens lindning är skadad, mest troligt är sekundärlindningen som genererar den högspända strömmen till tändstiftet. Gnistan är fin när den kontrolleras men magneten klarar ändå inte få fram tillräckligt med tändspänning till tändstiften när de skruvas dit på grund av att man behöver högre tändspänning när tändstiftet utsätts för kompression.

Symptomen KAN likna de som uppstår när magnetstyrkan avtagit för mycket, ofta med skillnaden att den är lika svårstartad vare sig man vevar eller använder startmotor.

Det finns de som lindar om tändspolar idag, även till Lucas magneten.

Utgående högspänning i primärspolen generas via en spoltråd på endast 0,4 mm

Se mer under "TÄNDSPOLE1"

Det går faktiskt att ta ut spolen utan att avlägsna magneten

(jag har aldrig provat själv)

 • Traktorn misständer, svårstartad går allmänt dåligt. Startar ibland lättare med veven än startmotorn. 

MAGNET FÄLTET FÖRSVAGAT

7 Magnetens styrka har avtagit. Om man provar att dra magneten baklänges ska det kännas ganska tydligt. Går den för lätt är magnetfältet för dåligt.

Magneten kan återmagnetiseras till full effekt. Detta kräver dock specialkunskaper och speciell utrustning. Som redan nämnts, ta ALDRIG ur magnetaxeln ur magneten. Då försvinner 40% av kraften direkt. Anledningen att den ibland startar lättare med veven är att impulskopplingen då är aktiverad och kan ge en extra skjuts vid startögonblicket. Med startmotorn roterar motorn fortare vilket inaktiverar pulskopplingen.
 • Traktorn går ryckigt, eller stannar. svårstartad. 

GLAPPKONTAKT TILL ROTORN.

8 Kol och fjäder bakom rotordrevet skadat eller förlorat spänsten. Om fjädern blivit dålig eller kolet skadats trycks inte rotorn fram i sitt rätta läge i fördelarlocket utan kan flexa i längdled på fördelaraxeln.

Ta ut och kolla fjäder och kol. Byt / reparera om det behövs.

lucas_rotor1.jpg (67185 byte)
BILD 1. VIKTIGT. Märk upp det lilla drevet så du kan montera tillbaka i samma läge mot rotorn vid återmontering. Alternativt märker du istället upp medbringaren / pulskopplingen baktill i ett läge där du ser rätt kuggläge mot rotorn. I så fall måste man tänka på att den måste dras BAKLÄNGES annars blir det krångligt med pulskopplingen.

isolatorkrok1.jpg (27614 byte)

BILD 2 Krok för borttagning av isolatorn i skruvstäd.

isolator2.jpg (61752 byte)

BILD 3 Sätt i kroken (samma som syns på bild 2) och knacka FÖRSIKTIGT på aluminiumhuset. Växla mellan höger och vänster sida Se även bild  4 så du inte slår allt på ena sidan. Då kan den gå sönder.

isolator4.jpg (34220 byte)

BILD 4 Här syns kroken bakom isolatorn. Knacka på BÅDA sidorna

Notera att detta ENDAST SKA SES SOM ETT FÖRSLAG, OCH EN BESKRIVNING HUR DETTA GJORTS I MITT FALL. JAG TAR INGET SOM HELST ANSVAR FÖR OMBYGGNADEN

Bygga om magneten till batteridrift

Ombyggnaden förutsätter självklart att traktorn utrustats med elsystem och att detta fungerar fullt ut med laddning från fungerande generator.

Att köra på magnetdrift har sin original charm, men är inte alltid möjligt ifall tändmagneten blivit i för dåligt skick. Det första man bör försäkra sig om är att magneten inte går att rädda. Själva ombyggnaden bygger på att använda magnetens samtliga delar såsom brytare, kondensator och fördelare. De delar man inte använder är spolen och själva magnetsystemet.

Ombyggnaden innebär följande:

 1. Tändmagnetens spole tas bort.

 2. En kabel dras från brytaren till spolen.

 3. En kabel för tändgnistan dras till rotorns utgång. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom fördelarlock eller genom magneten via isolatorns spol anslutning. Denna guide innefattar genom magneten eftersom detta är säkrare och bättre. Varför detta är bättre redogörs för längre ned. Se länk

När man väl konstaterat att det inte bara är enkelt brott fel på spolen eller liknande utan säkerställt att en dylik ombyggnad är enda utvägen att kunna starta traktorn är det bara att börja plocka isär magneten för att ta ut spolen. Detta är ganska enkelt tills man kommer till själva isolatorn.

1. ATT TA ISÄR MAGNETEN.

 1. Börja med att märka  upp medbringaren / pulskopplingen baktill i ett läge där du ser rätt kuggläge mot rotorn innan du plockar isär något för säkerhets skull. Tänk på att den måste deras BAKLÄNGES annars blir det krångligt med pulskopplingen vid återmontering. Detta är en säkerhetsåtgärd för att underlätta när den ska monteras ihop igen. Förslagsvis roterar du magneten tills märket är mittför märket på isolatorn. Då gör du en markering på medbringaren bak och ett till, mittför på godset.

 2. Skruva bort locket över brytarhuset. Lossa sedan skruvarna som håller brytarhuset på plats. Baksidan på brytarhuset är även hållare för lagerbanan till magnetaxeln.

 3. Som en extra säkerhet så att allt blir rätt när du skruvar ihop den igen. Märk upp mellan vilka kuggar markeringen på stora rotor drevet möter det mindre medbringardrevet så du säkert kan sätta ihop den i samma läge. SE BILD 1  Du har nu förvisso två säkerhets märken, ett på medbringaren om du följt steg ett och ett på drevet.

 4. Ta ur rotorn och kolet samt dess tryckfjäder som sitter inne i rotoraxeln (BILD 9).

 5. Ta sedan bort magnetens isolator och rotoraxel som sitter ihop i ett stycke. Att ta bort isolatorn kräver visst mått av försiktighet. Med tiden kan materialet vara ganska spröd eftersom backelit kan åldras, så TA DET FÖRSIKTIGT. Lossa de två skruvarna som håller isolatorn. VIKTIGT! Isolatorn sitter med en tredje skruv upptill som är lätt att missa. Den sitter under smörj anordningen. Lossa skruven som håller den lilla anordningen och lilla plåtkåpan. Under sitter en ihålig skruv som måste skruvas bort. Observera att det är viktigt att ta bort den, annars spricker isolatorn.

 6. Nu måste man knacka ut isolatorn försiktigt. Detta görs bäst genom att ta ett krokformat verktyg som får tag under bakom isolatorn. Knacka FÖRSIKTIGT på magnetens aluminiumhus så isolatorn lossnar. Undvik att sätta rotoraxeln direkt i skruvstädet. Den KAN skadas, och risken finns att isolatorn spricker. SE BILD 2, 3, 4 och 5.

 7. Lossa nu de två skruvarna som sitter på var sin sida som håller spolen samt polskruvarna och ta ut spolen. SE BILD 6

 8. Det är inte nödvändigt, men man kan ta ut magnetrotorn genom att lossa de två låsringarna på pulskopplingen baktill och sedan lossa kopplingsmuttern och ta ut kopplingen. Ge akt på de två spiralfjädrarna som sitter inne i kopplingen så de inte sprätter iväg. (SE SPRÄNGSKISSEN) OBS! Det är detta steg man bör avstå om man vill undvika att magneten försvagas. I detta fallet har vi ju konstaterat att magneten ändå inte fungerade. 

 9. Nu kan rotorn tas ut.

trasig_isolator.jpg (29802 byte)

BILD 5 Det finns två VIKTIGA saker att tänka på när isolatorn ska tas bort.
 1. Glöm INTE att ta bort skruven upptill, den sitter inskruvad genom höljet,  skruv skallen sitter under den lilla trekantiga plåten där man fyller i några droppar olja för smörjningen. 
 2. Försök ALDRIG att dra ut isolatorn genom att fästa rotoraxeln i exempelvis skruvstäd och dra bort det från huset. Isolatorn är pressad in i sitt läge, och spricker lätt. Gör du det kan det gå som på bilden. Risken finns dessutom att man skadar axeln om man fäster den i skruvstädet.
 
lucasmag_coil.jpg (97791 byte)
BILD 6. Tändspolens läge inne i magneten. Det lilla kontaktblecket överför högspänningen från sekundärlindningen i spolen till fördelar axeln på isolatorn.

wood_coil.jpg (272532 byte)

BILD 7 Den nya anslutningen och träklots

magnet_fram.jpg (79959 byte)

BILD 8 Kabeln från brytaren till tändspolen.

kol_rotor.jpg (224297 byte)

.BILD 9. Glöm inte kol och fjäder till fördelaren  Klicka o läs.

Nu är hela magneten isär plockad och klar att byggas om till drift med tändspole.

Detta kan göras på flera sätt. Antingen genom fördelarlocket eller inne i magneten. Jag väljer att göra det modifieringen inne i magneten eftersom man annars måste modifiera fördelarens lock och driftsäkerheten därmed påverkas. Dessutom måste ändå magneten plockas isär eftersom spolen måste plockas bort, annars skulle den kortsluta systemet så det inte skulle fungera. Att göra det inne i magneten är dessutom driftsäkrare och enklare nu när den ändå är isärplockad.

Ombyggnaden är relativt enkel, och innefattar i princip endast två steg. 1: Att ansluta en tändkabel till isolatorns fördelaraxel och 2: Att dra en brytarkabel till tändspolen.

Att ansluta tändkabeln kan göras på flera sätt. Antingen kan man borra hål i fördelaraxelns baksida som ska ansluta mot tändspolen och gänga hålet för en anslutnings skruv till tändkabeln. Man kan även karva till en träklots som ersätter spolen och sedan borra hål och dra kabeln därigenom.

I mitt fall hade jag en redan ombyggd magnet. Vem som byggt om den vet jag inte, men den fungerar perfekt i alla väder och därför beskrivs vidare ombyggnaden som den blivit utförd på just den magneten.

2. Att bygga om magneten.

 1. Om du väljer att bygga om med träklots. Ha koll på var kontakt blecket sitter från spolen till fördelarens axel. SE BILD 6

 2. På baksidan av magnet huset sitter en plugg. Ta bort den och skaffa en skydds krage i gummi eller plast för att dra tändkabel igenom.

 3. Karva till en träklots som upptar spolens form. Borra ett hål i den nya träklotsen där spolens kontaktbleck förut satt i en dimension som motsvarar ytter diametern för tänd kabeln, normalt runt 7-8 Ø mm

 4. Skaffa en fjäder och en ytter hylsa i en dimension så kabeln kan dras inuti. Borra ur träklotsen en bit ned genom kabel hålet så hylsan kan pressas i med fjäder i och tänd kabeln i mitten. SE BILD 7

 5. Anslut och dra en vanlig kabel från kondensatorn där tändspolen tidigare var ansluten. Denna kabel förmedlar brytarens slutning och öppning till tändspolen. SE BILD 8

 6. Dra kabeln genom hålet där kabeln till spolen inne i magneten tidigare gick, och sedan förslagsvis genom ventilations urtaget undertill på sidan SE BILD 10.

 7. Montera ihop magneten.

 8. En MYCKET viktig funktion som är lätta att glömma är kolet som överför spänningen till fördelarens arm. SE BILD 9

 9. Montera ihop magneten Nu är ombyggnaden färdigt och magneten klar. SE BILD 10

lucasommbygd.jpg (104719 byte) koppling_lucas.jpg (314917 byte)
Bild 10 Så här ser det ut. Funkar kanonbra Klicka och studera Bild 11 När det gäller inkopplingen av spolen behöver man bara följa polariteten.

3. Inkoppling av den nya ombyggda magneten

 1. Nu är det bara att koppla ihop med tändspole. Man följer alltid polaritet när tänd spolen ska kopplas in. Detta betyder att eftersom traktorn har positiv jord ska den kabeln från brytaren istället sitta på PLUS på spolen. ( Annars normalt med negativ jord ska den sitta på minus )
   

 2. Den stora tändkabeln kopplas till utgående högspänning från spolen.

 3. Minus på spolen kopplas till en strömbrytare, och sedan vidare till minus på batteriet  SE BILD 11  (normalt med minusjord kopplas ju vanligen brytarens kabel till minus istället och plus matas med plus från batteri,  men principen är densamma)

Om gnistan forfarande är klen kan detta bero på dåligt ställda brytare. Brytaravståndet kan ökas någon tiondel, dessutom kan kondensatorn vara dåligt avpassad för den nya spolen. Man kan koppla bort magnetens kondensator om den är felaktig och skaffa en ny till exempelvis Volvo B20. Det är bara att skruva fast den mot jord och sedan koppla på brytare och kabeln till spolen likvärdigt som tidigare.

Kondensatorn som har till uppgift att ta bort gnistbildningen mellan brytarna måste vara av samma typ ifall den byts ut. Utan kondensator skulle brytarna snart brännas sönder. Dålig kondensator orsakar dålig gnista, brända brytare eller kortslutning. Oftast blir gnistan mera gulaktig än blå på tändstiftet om kondensatorn är felaktig. Om man ska uppge värden för en kondensator anges detta i måttet farrad och i detta fallet ska kapaciteten alltid beräknas på spolens utformning.