FORDSON MAJOR E27N "HÖGLUND" KYLSYSTEM

Fordson Major E27N's motor har ett ganska väl tilltaget kylsystem. Det rymmer lite drygt 45 liter (10 Gallon) kylvatten, en rejält tilltagen kylare samt en cirkulationspump och kylfläkt. Systemet är fullt tillräckligt för det nordiska klimatet. Systemet är dock avpassat att utan problem klara mindre kokning en kortare stund och detta framgår i en skrift i ägarmanualen att "Om kokning uppstår kortare stund vid eller omedelbart efter hård körning är detta inget problem så länge vatten nivån befinner sig över kylmantlarna (Kylaren välfylld) man bör dock uppmärksamma att kokningen avtar vid avslutat hårt arbete".

Systemet är mycket enkelt uppbyggt på ett ganska konventionellt vis och rent tekniskt är det inga konstigheter. Men det finns några enkla saker som kan vara bara att känna till och alla dessa tas upp här.

Samtliga bilder är klickbara

kylsys.jpg (389111 byte)

OVAN Bild 1: Fordson Major E27N "Höglunds" kylsystem


NEDAN Bild 2: Reservdelslistan. Listan avslöjar att väldigt många delar användas från 1917 till 1947 då denna listan är från. Sannolikt samma delar från 1917 till 1952 alltså. Otroligt men tydligen sant.

kyllista.jpg (402329 byte)

NEDAN Bild 3: Den engelska verkstadsmanualen har utförligare uppgifter än den svenska ägarmanualen. Den gråmarkerade texten är det viktigaste och handlar om överhettning.

engmankylare.jpg (106481 byte)

Översättning till svenska gråmarkerad text ovan:

Låt alltid motorn svalna tills baksidan på handen kan hållas utan smärta mot topplocket innan motorn fylls med kylvatten.

Finns fortfarande vatten i kylartanken (Kylarens övre del, över kylcellerna) kan vatten fyllas utan risk.

Kokar motorn kortare stunder är detta inget att oroa sig för speciellt inte om traktorn arbetar hårt i varmt väder. Motorn arbetar effektivast precis under kokpunkten. Överhettar motorn kontinuerligt bör man stanna, kontrollera och åtgärda orsaken.


kylsprskiss2.jpg (67529 byte)

OVAN Bild 5: Sprängskiss på vattenpumpen med tillhörande detaljnummer.

kylflakremskiva.jpg (30819 byte)

OVAN Bild 6: Fyrablads kylfläkt i plåt, kronmutter, remskiva och pumnphus.

smorjkopp.jpg (100488 byte)

OVAN Bild 7 Smörjkopp och smörjnippel. På bilden syns även den äldre typen av kylfläkt i plåt

smorjkopp2.jpg (187217 byte)

OVAN Bild 8 Smörjkoppen man ska vrida på dagligen minst ett halvt varv, smörjnippeln framför den och plåtfläkten. När den är tom fyll hela koppen så den precis går att gänga på igen. Peta lite i fettet i koppen med en tändsticka när du fyller den så luftbubblor och luftfickor försvinner och fyll ytterligare med vattenbeständigt fett. Jag använder Biltema propelleraxelfett för båtmotorer men egentligen ska ett tjockare fett användas.

distans.jpg (279116 byte)

OVAN Bild 10: Beskrivning av distansbrickorna för remspenningen.

OVAN Bild 10 Främre lagerbussning

pumplagerbak.jpg (22099 byte)

OVAN Bild 11 Bakre lagerbussning. Denna bussning innehåller tätning för kylvatten. (Monteras separat) och hålls på plats med lagerhylsan som skruvas på gängorna som syns i ena änden.

sifon.jpg (15888 byte)

OVAN Bild 12: Kylaren löst. i princip samma son från 1917, denna kylare passar även på  N traktorerna

vattenpump.jpg (188315 byte)

OVAN Bild 13 Vattenpumpens skovelhjul sitter mitt för cirkulationshålet i topplocket

vattenp1.jpg (210053 byte)

OVAN Bild 14 Vattenpumpen sett uppifrån inifrån kylartanken. Man kan se skovelhjulet där nere.

vattenpunder3.jpg (240596 byte)

OVAN Bild 15 Vattenpumpen sett rakt underifrån. Notera att hylsmuttern är borta på bilden. Gängorna den ska sitta på syns på den bakre bussningen som även Innhåller tätning för kylvattnet. Axeln shimsas i första hand med fläns under pumphjulet för att få bort eventuellt glapp

vattenskovel.jpg (69425 byte)

OVAN Bild 16 Skovelhjulet och pumpaxeln Här syns tydligt att axeln är konisk längst ut

vattenremskiva.jpg (242641 byte)

OVAN Bild 17 Den del av remskivan som sitter på axeln. Så här går det om man försöker dra av hjulet med en vanlig avdragare. Här syns även den ena halva distans bickan sitta kvar för remspänningen för de som inte har en generator.

vselant.jpg (132928 byte)

OVAN Bild 18: Numera ser de nya tätningarna till Fordson Mjor E27N Höglund ut på detta sättet. Smörj in väl med vattenbeständigt fett innan montering.

vpmp.JPG (35560 byte)

OVAN Bild 19 En tyvärr ganska suddig bild men den visar remspänningen för respektive utrustning

vavdr.jpg (103313 byte)

OVAN Bild 20 En beskrivning av lämplig avdragare för pumpens remskiva MEN TA DET FÖRSIKTIGT!!! Varva med att värma och knacka LÄTT OCH FÖRSIKTIGT exempelvis med en mindre plastklubba

hylsa.jpg (115549 byte)

OVAN Bild 21 Hylsan för vattenpumpens tätning sedd inifrån. I botten sitter tätningspackningen mot axeln (borttagen, syns ej på bilden) Botten i hylsan är konisk. Detta ger möjligheten att justera hur hårt packningen ska täta mot axeln. Dra åt tills det slutar droppa när motorn står stilla. För löst läcker den för hårt går den sönder.

pump_hylsa.jpg (438737 byte)

OVAN: BILD 22 Hylsmuttern som innehåller packning tätar mot axeln på plats. Pumpen sett underifrån. Ta en flat mejsel och sätt emellan kuggarnas tänder och "bryt" enligt hävstångsprincipen mot kanten av pumpens gods kugge för kugge, stegvis så muttern sakta dras åt tills det slutar droppa kylvatten.

flakt5b.jpg (230863 byte)

OVAN BILD 23: Den nyare aluminiumfläkten med sex blad istället för fyra

Några av de tidigare äldre "F" traktorerna från 1918 och framåt hade inte vattenpump utan utrustades med så kallat temosifonsystem som innebar att vattnet självcirkulerade genom kylarens vattenmantlar som var stående. Termosifonprincipen bygger på "Varmt vatten stiger nedifrån och upp genom motorn och kallt vatten sjunker istället ned vid kylningen i kylarens 206 stående ovala kylarrör uppifrån och ned" och principen innebar till en början att ingen cirkulationspump behövdes utan det räckte med en fläkt som drevs på vanligt vis via en remskiva från motorns vevaxel bakom kylaren.

Denna princip utvecklades löpande och med ökande motoreffekt räckte inte systemet till när motorn vidareutvecklades till "N" traktorn som fick en cirkulations pump. Nu hade man ett effektivt system som fungerade bra och detta fick hänga med över till Fordson Major E27N Höglund i princip som det var. Man ser tydligt släktskapet mellan den första serieproducerade Fordson "F" traktorn från 1917  och 1952 års Fordson Major e27n Höglund då kylaren på Fordson Major Höglund fortfarande har kvar samma design med de 206 stycken ovala stående kylmantlarna och motorkylning av termosifonprincip. Många delar kylasystemet passar faktiskt rätt över mellan första Fordson "F" från 1917 och den sista Fordson Major E27N Höglund 1952, titta på reservdelslistan här. Årtalet då delen användes står med och på de flesta årtal står faktiskt 1917 - 1947, listan är från 1947.

Vanligaste anledningarna till kokning eller överhettning.

 • Hårt arbete

 • Fläktremmen slirar

 • Långvarig körning med felaktigt inställt tändläge på magneten - normalt maximalt bakåt

 • Läckage i kylsystem

 • Extremt varmt väder

 • Kylargardinen fortfarande stängd

 • Dåligt bränsle

 • Kylaren igensatt eller dåligt rengjord

 • Ventiler i behov av slipning.

 

NEDAN: Tabell för kokpunkt vid användning av Glykol. Klicka på tabellen för bättre upplösning så du kan läsa den

frystabell.jpg (37240 byte)

Systemet är ofta helt funktionsdugligt även om traktorn stått undanställd eller skrotad lång tid mycket tack vare den enkla konstruktionen som bara innehåller en enda för funktionen rörlig del, vattenpumpen. Ofta räcker det med att kolla till pumpaxelns smörjning och en kontroll av åtdragningen av pumpaxelns packningsmutter innan påfyllning och start så fungerar ofta allt hyfsat sedan, även om visst läckage ibland uppstår så går det i alla fall att köra.

En av fördelarna är att systemet inte har några gummislangar som kan spricka samt att systemet inte är ett slutet som bygger på övertryck som de modernare gör då detta är betydligt mer känsligt för läckor. Har man lite tur är de enda läckorna just vattenpumpen eller kylaren men då ofta i kylarens övre eller nedre packningsskarv. Ibland är dock även kylaren så illa ansatt av tidens tand att den inte går att rädda men det är inte så vanligt som man kan tro. Oftast beror detta då på slarv, dålig rengöring, tillsyn och underhåll, eller att kylaren frusit sönder. Det kan även bero på att man exempelvis under lång tid kört med aggressivt vatten från en egen källa.

Ett öppet system innebär alltid viss begränsad kontinuerlig bortkokning (eller snarare bort ångning) av kylvatten som för en Fordson "N och Fordson Major E27N "Höglund normalt ska hålla ca 80 grader. På en traktor i gott skick som inte körs så ofta eller bara körs lätt eller medeltungt för nöje är mängden kylvatten som försvinner nästan försumbar men vid tungt och hårt arbete en varm sommardag måste man kolla till kylvatten nivån minst några gånger per dag då bortkoningen/ångningen tilltar rejält. Fordson Major Höglund har även ett öppet skvallerrör inne i kylaren som ytterligare till viss del bidrar till att lite kylvatten försvinner.

Ett öppet och tryckfritt system innebär att vattnet obönhörligen kokar helt vid 100° C till skillnad från ett modernare slutet som mer kan liknas vid en tryck kokare och tillåter högre grad tal än 100 grader innan kokning och inte heller tillåter bortkokning på samma sätt, som kylsystem fungerar normalt sett. Med stigande ålder och slitage läcker dessa gamla kylsystem ofta dessutom en hel del, ibland utan att man ens märker det så det är en mycket god vana att ofta och så fort tillfälle ges se efter så kylaren är välfylld ända upp.

Användning av glykol sänker fryspunkten men höjer även kokpunkten. Ett system med en blandning av 50 / 50 för fryspunkt runt 39 - 40 minusgrader ger även en höjning av kokpunkt med ca 8-9 grader. (se tabell)

ÄGARMANUALEN

OVAN: Hela innehållet från svenska ägarmaualen. Rekommenderas att studera Klicka och läs

Vid påfyllning av kylvatten vid varm motor arbete normalt sett: Om motorn körs normalt och allt är OK och kylaren INTE kokar och vatten nivån fortfarande ÖVER kylmantlarna och tempmätaren "Normal" (Vita området) så kan man utan risk försiktigt fylla kylvatten utan problem... Jag upprepar igen... Ha även för vana att ALLTID kontrollera vatten nivån och fylla helt fullt ända upp tills vattnet rinner ut genom skvaller röret INNAN start!

I den Engelska verkstadsmanualen står att om motorn kokar kortare stunder är detta inget farligt eller något att oroa sig för så länge kylaren är välfylld. Motorn arbetar bäst precis under kokpunkten. Läs BILD 3 och översättningen

En annan mycket viktig punkt man absolut bör känna till är risken för frostskador om man inte tömmer kylvattnet innan kylan kommer eller alternativt häller i glykol och kör runt ordentligt i systemet innan uppställning för vintern. Fordson Major E27n Höglunds motorblock spricker otroligt lätt direkt vid minsta antydan till minusgrader. Faktum är att det finns flera traktorer med skadat och sprucket block som reparerats än det finns de som klarat sig helskinnade genom alla år utan att skadas av frostsprängning. (mer om detta längre ned under rubriken kylvätska)

Råkar man ut för att motorn kokar villt på grund av att man glömt kylargardinen stängd, för tungt arbete, för varmt väder eller att kylvatten av någon annan anledning sjunkit under kylarcellerna bör man veta följande för att undvika risken att skada sig själv eller motorn:

kylarskiss.jpg (171930 byte)

OVAN Bild 4: en beskrivning av kylsystemet på Fordson Major E27N Höglund. Bilden är klickbar för högre upplösning

 • Stora temperaturskillnader orsakar stora spänningar i gjutgodset motorn är konstruerad i och gjutgods spricker ganska lätt om oturen är framme. Den engelska verkstadsmanualen definierar motorn som "kall" igen efter kokning när man utan smärta eller obehag kan hålla baksidan på handen kvar på topplocket. Efter kokning får man ABSOLUT INTE hälla i vatten förrän man kan det om vattennivån sjunkit under kylarcellerna

 • Man bör inte stänga av motorn innan kokningen upphört utan låter den stå på tomgång med helt neddragen kylgardin. OBSERVERA att detta ENDAST gäller om kylaren fortfarande är fylld ÖVER kylmantlarna så själva kylcirkulationen inte avstannat. Slutar inte kokningen måste du naturligtvis stänga av ändå. I så fall är det något annat fel som orsakar överhettning. Om du i detta fallet där vattnet fortfarande är ÖVER cellerna av någon anledning, MÅSTE fylla vatten för fortsatt fullgod kylning exempelvis för att köra hem så fyll sakta och mycket försiktigt efter att kokningen avstannat så ska det inte vara någon fara enligt manualen.
 • FYLL ALDRIG NÅGONSIN I VATTEN OM NIVÅN ÄR UNDER KYLCELLERNA I KYLAREN! Det kan vara väldigt skadligt att fylla på kylvatten i kylaren om motorn kokar. Motor och delar i kylsystem KAN spricka då i värsta fall och även andra delar kan gå sönder av den plötsliga temperaturskillnaden. Händer detta och kokning uppstår bör man stänga av omedelbart och låta svalna helt tills baksidan av handen kan hållas på topplocket innan man gör något annat över huvud taget.
 • Självstannar motorn av överhettning på grund av för lite kylvatten så nivån går under kylarcellerna och cirkulationen avstannat helt bör man låta motorn svalna HELT innan man gör något. Håll tummarna för att inget gjutgods spricker, har man tur går det bra. Oftast brukar det ryka om motorblocket och lukta bränd färg och bränd olja ganska rejält innan motorn självstannar.

 

Kylsystemets stora vattenmängd kan orsaka ett litet bekymmer på slitna gamla Höglundare då relativt kallt kylvatten rusar mot sidan av den främsta cylindern i motorn som är närmast kylaren, cylinder nummer 1. Den mer tilltagna kylningen är normalt inget problem när traktorns cylindrar är täta eller "normalt" slitna, men med tilltagande slitage och ålder så slits ettans cylinder hårdare än de andra tre och får så småningom viss ovalitet i cylindern som i sin tur innebär lägre kompression. Detta innebär att ettans cylinder oftast är den som först börjar få sotningsproblem med igensotat tändstift som följd.

Det som händer är att ettans cylinder går lite kallare och med lägre kompression då den är mer sliten än de andra tre. När motorn uppnår rätt arbetstempratur så sotar den igen fortare och plötsligt går traktorn bara på tre cylindrar. Man sotar ur ettans tändstift och så går det ett tag igen innan ettan åter sotat igen.

Kylsystemets komponenter.

1 Vattenpumpen - Funktions beskrivning

Vattenpumpen är en vanlig cirkulationspump av typ centrifugalskovelpump som roterar medurs sett framifrån. Pumphjulet sitter precis rakt framför vattencirkulationshålet framtill i topplocket. Pumpaxeln drivs av motorns remskiva på vevaxeln via en rem på vanligt vis. Pumpaxeln är lagrad i två lagerbussningar framför skovelhjulet i pumphuset. Axeln är tätningspackad framför det bakre lagret. Lagret och den packade kylvattentätningen smörjes via tryck från en smörjkopp på vänster sida av pumpen. Det runda påskruvade trycklocket på vänster sida Se bild 7 och 8  som pressar smörjfett till lagret ska vridas MINST ett halvt varv dagligen innan start. Packningens anliggnings tryck mot axeln kan justeras genom att pumpaxelns packningsmutter, (även kallad hylsmutter) N-8523 Se bild 21 och 22 (Läs manualen) uppskruvas till lämpligt tätningstryck mot axeln, detta bör kontrolleras dagligen. Pumpaxeln är konisk i remskivan framtill och är endast påpressad på axeln och saknar splines, krysskil eller annan typ av låsning. Pumpens främre lagerhylsa smörjes innan vid tillsyn innan start dagligen genom att pressa in fett med fettspruta i en vinklad smörjnippel.

När man skruvar på vattenpumpen finns några MYCKET viktiga saker man bör känna till trots dess mycket enkla konstruktion och dessa punkter redogörs i punktlistan:

 • Smörjkoppen ska fyllas med vattenbeständigt smörjfett. Man kan använda vattenpumpsfett eller axelfett för båtmotorer om man inte har tillgång till rätt typ av smörjfett men dessa typer av fett är lite för tunna. De smörjer helt OK men det går åt rätt mycket och stannar inte kvar lika länge på grund av den är lite för tunn. Använder du sådant fett bör du kolla trycket på smörjlocket några extra gånger och kolla så det är åtdraget så det pressar ut smörjfett.
 • Det första viktiga och självklara är naturligtvis som på alla motorfordon att själva kil remmen är rätt spänd så inte pumpen slirar eller ger onödigt slitage. De äldre Fordson traktorerna utrustades med en fyrbladig plåtfläkt. Denna äldre plåtfläkt har några klara fördelar. Den äldre plåt fläkten fram till ca 48 - 49 krävde mindre remspänning genom att periferivikten är betydligt lägre när den roterar. Detta innebär att pumplagren inte slits lika hårt och remmen håller längre. Den senare helgjutna sexbladiga aluminiumfläkten från slutet av 1949 kräver hårdare remspänning, men har fördelen att den ge ett högre luftflöde genom kylaren.

(Mer om remspänningen längre ned, då även den kräver viss kännedom för att bli rätt utförd)

 • Remskivans bakre del på pumpen som är på pressad och påskruvad på axelns koniska del och säkrad med kronmutter FÅR ALDRIG UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER monteras av med hjälp av en vanlig hjulavdragare eller avdragare för remskivor. Hjulet är MYCKET SKÖRT och rembanan är extremt bräcklig, den spricker garanterat och med lite otur spricker hela hjulet. Gör en egen avdragare som drar i fläktbultarnas hål istället som är närmare hjulcentrum och i tjockare gods. Se bild 16 och 17 och 20
  Värm axeln och sätt sedan en skruv i två eller alla fyra av de fyra hålen för fläkten mitt för varandra och en platta mitt över axeln. Skruva sedan åt FÖRSIKTIGT växelvis för att tvinga av remskivan. Värm, knacka FÖRSIKTIGT och spänn åt skruvarna växelvis så lossnar remskivan från axeln till sist
 • Vattenpumpens tätning bör tillses dagligen. Den spänns genom att man skruvar packnings skruven inåt. Det är MYCKET viktigt att INTE dra åt för hårt då går tätningen sönder och pumpen läcker sedan som ett såll. Låt inte heller för tätningen vara för löst åtdragen, då läcker packningen. Ser man att det droppar vatten när motorn står still eller vatten stänker bör man dra åt ett till två steg/kuggar på packningsmuttern. Muttern ska gå ganska tungt och det sista drar man åt genom att sätta en mejsel i kuggarna och "bryta" kuggarna stegvis. Tätningen är dessutom MYCKET beroende av smörjning från smörjkoppen Bild 7 och 8. Vid dålig smörjning går tätningen sönder och börjar läcka.
 • Vid byte till nya lagerhylsor i pumpen ska dessa först pressas i och sedan brotschas till rätt dimension. Notera att hålen för smörjning för främre lagerbussning måste passas in rätt och kontrolleras efter montering så de hamnar i rätt läge mitt för hålet i pumphuset Se Bild 10. På vissa bussningar borras hålet för smörjning ut efter montering.
 • Vid montering av remskivan på pumpaxeln ska den koniska delen på axel och motsvarande del koniska hålet i remskivan vara HELT RENA, INGET FETT, SMUTS OLJA ELLER ROST får finnas på axel eller i hålet, då nyper inte axeln tag i remskivans koniska rördel tillräckligt hårt och pumpen kan börja slira på axeln. Är det bara HELT RENT så är det inga problem.

Att skruva isär och reparera vattenpumpen samt kontroll:

 1. Töm kylsystemet. Lossa generatorn och ta bort remmen. Om, du har en traktor utan generator lossa de fyra fläktbultarna, sära på remskivan och lossa remmen istället. Detta är inte helt nödvändigt eftersom remmen släpper ändå när bultarna upp mot cisternen (kylarhuvudet) lossnar men det underlättar.

 2. Lossa de fyra bultarna mot topplocket och de fyra upp mot kylar cisternen och ta bort pumpen. Var hela tiden försiktig så du inte skadar kylaren.

 3. Kontrollera och notera eventuellt befintligt glapp och spel på axeln både axialt och radialt. Kan vara bra att veta vid eventuell renovering.

 4. Ta bort saxpinnen och skruva bort lossa kronmuttern och ta bort brickan. Ta bort den dela v remskivan som sitter fast på axeln. OBS Läs viktig punkt ovanför innan du monterar av hjulet från axeln med texten "Remskivans bakre del på pumpen som är på pressad och påskruvad på axelns koniska del och säkrad med kronmutter FÅR ALDRIG UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER monteras av med hjälp av en vanlig hjulavdragare eller avdragare för remskivor..." Se bild 16 och 17 och 20

 5. Nu kan impelleraxeln dras ut. Notera att impelleraxeln är chimsad med brickor bakom impellern mot pumphuset till rätt spel och dessa kan vara rätt så slitna och glappet stort. Även dessa ska smörjas från tryck koppen.

 6. Skruva av hylsmuttern SE BILD 21 och 22 som håller pumptätningen. Om pumpen var tät innan och inte läckte, låt tätningen i bussningen sitta kvar till vidare

 7. Kontrollera lagerbussningarna. Verkstadsmanualen AVRÅDER från att byta bakre bussningen och detta bör undvikas om det är möjligt och slitaget acceptabelt för att undvika läckage men om bussningen MÅSTE bytas är det mycket viktigt att man kontrollerar att smörj hålen för den nya bussningen hamnar rätt vid ipressning. NOTERA att OM du byter bakre lagerbussning måste du även ha en ny tätning till den.

LAGERBUSSNINGARNA

 1. Den främre bussningen är inte känslig för läckage och kan pressas ut om den behöver bytas ut. Glöm inte att borra ut ett nytt 3/16" smörjhål genom bussningen efter montering om detta är nödvändigt. Grada och rengör efter denna operation så inga vassa kanter, skräp eller spånor skadar den nya lagerbussningen.

  Kontrollera noga att den nya bussningen inte går för lätt i på pumpen. Gör den det smeta på ett tunt lager  tvåkomponents värmebeständigt aralditlim avsett för motormiljöer. Var uppmärksam på härdtid och brukstid så bussningen kan monteras inom brukstiden. Försök alltid i möjligaste mån undvika användning av exempelvis Aralditlim som endast är en nödlösning.

  Ett generellt tipps vid ispressning av hylsor och lager i håltoleranser med presspassning är att lägga det en stund i frysen samt eventuellt även värma godset.  Detta ger även viss förlägning av brukstid ifall aralditlim använd. Inom exempelvis flugindustri används flytande nitrogen för att frysa bussningar till -196 grader. De krymper och kan sedan enkelt pressas in i hål med presspassning, därefter sitter de stenhårt. Knepet att lägga en bussning i frysen kan faktiskt hjälpa en hel del men tiden man har på sig att pressa i bussningen blir delvis begränsad så man bör vara noga förberedd.

 2. Efter montering MÅSTE bussningarna centrernings brotschas till hål tolerans .8127" - .8147" (Detta står i manualen från 1947, hur det är med dagens eftermarknadsbussningar vet jag inte. Fråga när du köper)

Det finns lite info om brotschning här, sådant här kan vara mycket bra att känna till:

Classic Motor

Luna

Dormertool

Dormertool Allmänna Tips

Så var det dags att skruva ihop allt igen..... 

 1. Notera slitaget på distansbrickorna bakom pumpskoveln, bricka N-22041-B (ibland sitter det flera), tvätta dem helt rena och torra och INGET smörjfett på dem i detta skede. Kompensera slitaget med ytterligare brickor om spelet är för stort. Kontrollen kan genomföras enligt följande:
  Provmontera allt på bänken dra inte åt remskivan för hårt. Ta lite smörjfett på axelns koniska del för remskivan så den lätt går att få loss igen. Notera eventuellt glapp ta isär igen och kompensera tills spelet är borta men axeln går lätt UTAN att pump tätningen är åtdragen.

 2. Skruva på hylsmuttern N-8523 Se Bild 21 och22 lite löst på pumptätningen så du inte glömmer den, lätt att missa... Efter att axeln slutligen monterats kan du inte få på den igen.

 3. Smörj nu in in distansbrickona RIKLIGT med vattenbeständigt smörjfett och montera axeln. Tvätta av den koniska änden på axeln, den ska vara HELT REN OCH TORR.

 4. Om en ny axeltätning även ska monteras gör man faktiskt det EFTER att axeln är monterad eftersom den består av ett rep. Detta kan även göras med pumpen på plats i traktorn och kan utföras enligt följande:
  Skruva ut hylsmuttern och ta ut den gamla slitna tätningen.

 5. Dagens nyare moderna tätningar för denna pump består av ett rep. Smörj in repet väl med fett, tryck in i sitt läge och dra åt hylsan. Repet ska monteras så den yttersta repändan, närmast kylaren roterar medurs, alltså åt samma håll som axeln roterar och dra åt hylsmuttern måttligt. Se bild 18

 6. Smörj nu RIKLIGT både främre och bakre lager. Montera sedan pumpen igen och fyll kylvatten.

 7. Dra åt hylsmuttern N-8523 Se Bild 21 och22 tills det slutar droppa vatten när motorn står stilla fylld med kylvätska, det kan bli relativt hårt i början innan den är tät med tanke på att man normalt INTE ska dra åt för hårt.

 8. Se till att pumpen får riktligt med smörjning vid körning. I början kan man få efterdra hylsmuttern Se Bild 21 och22 många gånger i början men allteftersom blir den allt tätare. Dra INTE ÅT FÖR HÅRT!!! Bara tills det slutar droppa eller stänka vatten vid körning.

  Det fanns tre olika typer av tätning N-8521 innanför men alla tre sitter på samma sätt och med samma delar. Den äldsta bestod av ett rep tillverkat av asbest och hade ett hölje av bly, sedan kom en spiralfjäder av ett plastliknande material (Det är den på sprängskissen N-8521 Typ B), även en typ av öppna ringar av detta material användes och monterades efter lite olika instruktioner beroende av vilket typ som användes.

2 Remmen och dess spänning

Drivremmen kan dels justeras genom att distanser som monterats i remskivan som efter behov kan tas bort för att öka rem spänningen. Detta sker genom att remskivans bredd ändras så avståndet mellan den främre rem-ytan och bakre rem-ytan på skivan ändras. Genom att ta bort distanser minskar avståndet och tvingar upp remmen på remskivan. Resultatet blir då att remmen spänns. Justerar man genom att ta bort eller lägga till distanserna måste BÅDA distanshalvorna, en på var sida tas bort. Alternativt på traktorer som utrustats med generator kan rem spänningen istället ske på vanligt vis genom att anspänna generatorns läge mot remmen.

Utrustning Spänns genom att: Rätt spänning av rem
Traktor UTAN elsystem och den gamla plåtfläkten  Genom att avlägsna distanser i pumpens remskiva. Se bild 10 och 17 och 19 Ca: 2 tum, =  ca 5 cm normalt tumtryck
Traktor MED elsystem och den gamla plåtfläkten Genom att spänna generatorn Se bild 19 Ca: 2 tum, =  ca 5 cm normalt tumtryck samt kontroll så inte generatorn slirar, efterspänn om så behövs.
Traktor UTAN elsystem och den nya gjutna aluminiumfläkten Genom att avlägsna distanser i pumpens remskiva Se bild 10 och 17 och 16 Ca: 1 tum, =  ca 2,5 cm normalt tumtryck
Traktor MED elsystem och den gjutna aluminiumfläkten Genom att spänna generatorn, ta bort distanser om det krävs ytterligare spänning se bild 19 Ca: 1 tum, =  ca 2,5 cm normalt tumtryck

3 Kylaren

Kylaren är en så kallad stående termosifon kylare med 206 stående kylceller Bild 12. Anslutningen upptill i kylarhuvud sker med ett förband bestående av spännskena N-8084 framtill och N-8085 baktill och i sidorna sitter den med sidopåtarna och allt tätas med en packning som skruvas fast med fingängade UNF bult. I kylarens botten sker samma typ av tätning med sidoplåtarna och spännskenorna N-8084 fram och N-8085 bak.

Underhållet av kylaren begränsar sig till rengöring innan vårbruket och innebär inga konstigheter. Manualen förespråkar användningen av soda och sedan sköljning men troligen räcker en rejäl genomsköljning av vatten någon gång om året för att hålla kylaren i trim. Man kan även blåsa lite med tryckluft ned genom vattenpumpen för att blåsa ur rost och skräp men gör alltid detta när MOTORN ÄR TOM PÅ VATTEN. Om du även blåser tryckluft ned genom kylarcellerna så var mycket försiktig ifall någon kylarcell är igensatt, risken finns då att den kan deformeras och i värsta fall spricka. Lägg i en slang öppna på vatten o fyll. När vatten runnit ut genom övre skvallerröret en stund öppna tappkranen nedtill och låt vattnet flöda ut. Detta brukar räcka normalt.

4 Kylvätska

...Självklart kan du sannolikt hälla i precis vilket vatten som helst i kylsystemet och använda som kylvatten någon gång då och då oavsett innehåll av salter, mineraler, gaser, PH värde eller syreinnehåll bara det inte är rent saltvatten och är troligen inget påverkar din traktor över huvud taget. Det som beskrivs nedan gäller mera om det sker under en väldigt lång tid, flera år i sträck och du som exempel en motor som du har tänkt ska hålla i hundra år till, om du har en motor du är rädd om så kan det ändå vara bra att känna till. Jag har själv vid rengöring på en snart 70 år gammal Fordson blåst ut rostflagor stora som dasslock men det är fortfarande gott om gods kvar i motorn.

Fordson manualen förespråkar regnvatten som nästan helt avjoniserat kylmedel och är mycket nära ett neutralt PH värde. Regnvatten innehåller normalt låga eller inga mineraler, salter, metaller eller kalk som kan sätta igen eller orsaka kemiska reaktioner som rost, korrosion eller ställa till annat elände, dessutom hade det åtminstone förr ett bra PH värde till skillnad från kranvatten eller vatten från en egen källa. Salter och mineraler är oftast bra för oss levande organismer, men i en motor hör de inte hemma.

En annan risk var att de som exempelvis bodde utmed kusten i sin okunskap hällde i skadligt, bräckt vatten eller till och med saltvatten i systemet. Dessa skadliga misstag undveks om man som rekommenderad regel använde regnvatten. Vissa som hade egen källa kunde även ha så kallat aggressivt vatten Om pH-värdet är lägre än 7,0 är troligen halten aggressiv kolsyra förhöjd, vilket på sikt och under längre tid kunde orsaka frätskador i kylaren och rostbildning i motorn om sådant vatten kontinuerligt fylldes på.

PH värdet på kylvattnet

Angivelsen på vattnets surhetsgrad anges i PH värdet. pH-värdet är ett mått på antalet väte - joner i vattnet. Ett rent och neutralt vatten innebär att vattnet är helt rent Surhetsgraden påverkas av orenheter exempelvis från luft exempelvis svaveldioxid och kvävedioxid som orsakats av utsläpp eller andra ämnen som tagits upp ur marken och bundits i vattnet. Ett surt vatten har LÄGRE ph värde och innehåller då något ämne som påverkar vattnets surhetsgrad, och ett med högt värde är basiskt, sådant vatten kan ofta som exempel innehålla kalk. Vid användning av rent kylvatten ska man alltid eftersträva neutralt vatten i PH värde.

När ett vatten är kemiskt HELT RENT genom destillering och filtrering från alla typer av övriga ämnen säger man att vattnet är avjoniserat, inga "joner" som påverkar vattnets egenskaper eller egna PH värde finns kvar, det kemiskt och bilogiskt helt rena vattnet under beteckningen bara ren H²O ska då ha PH värde 7.0 vid 25 grader. Detta bör man i möjligaste mån alltid eftersträva att använda då detta är optimalt och ger minsta möjliga rostangrepp.

Självklart är inte detta alltid tillgängligt eller möjligt. Tyvärr kan är numera även regnvatten vara surt, oftast skadat av att svaveldioxid och kvävedioxid i luften tas upp i regnvattnet och ger så kallat surt regn och som i extrema fall kan ha ett PH värde på omkring 5,6. Så använd gärna regnvatten men det kan vara idé att kolla så PH värdet är så nära 7.0 som möjligt. Vatten kan även innehålla andra gaser som är bundna i vattnet och påverkar egenskaper, lukt och PH värde även dessa gaser avgår när vattnet upphettas, det är alltså inte säkert att ett vatten som avviker från neutralvärdet 7.0 i ph värde för den skull är ett dåligt kylvatten efter att det upphettats i kylsystemet.

Att "döda" kylvattnet

Halten av det syre som vatten innehåller kan variera, för kylsystem bör man eftersträva så LÅG halt syre som möjligt för att undvika att motorn rostar. Regnvatten och vatten som varit kallt och gärna rört sig mycket, exempelvis i en vårflod innehåller ofta mycket syre. När man upphettar vatten i ett öppet kärl nära kokpunkten avgår det extra syret, som exempelvis i kylsystemet på en varmkörd Fordson "Höglund".

När vattnet varit upphettat tillräckligt varmt tillräckligt länge återstår bara den minsta möjliga mängd syre som är möjligt, man säger att man "dödar" vattnet trots att det egentligen varken har med något levande eller dött att göra. Ett dödat vatten orsakar betydligt mindre rostangrepp. Därför är det lämpigt att INTE HÄLLA UT DET VATTEN SOM FINNS I MOTORN efter man använt det nära kokpunkten så länge det INTE finns risk för frysning, d.v.s. detta gäller ENDAST under sommartid. När du fyller på nytt vatten ökar syrehalten igen proportionellt till hur mycket du häller i och hur syremättat vattnet är men när du sedan kör minskar halten syre åter efter en tid till ett minimum igen, därför är det även lämpligt att vänta med att fylla på nytt vatten tills just innan du ska starta motorn.

Det finns även ytterligare en faktor som påskyndar minskningen av syre. Syret reagerar med järn som rostar, denna process förbrukar syre som logiskt bidrar till att syrehalten i kylvattnet minskar. Denna rektion brukar innebära att vattnet färgas svart.

Tänk även på att om du exempelvis tar ur en källa med höga halter av vissa mineraler och salter och har en traktor i gott skick som är helt tät i kylsystemet och endast förlorar kylvätska genom förågning samtidigt som man hela tiden bara fyller på utan att byta så ökar hela tiden halten av ämnet i kylvätskan, i synnerhet om du kör hårt varma dagar och bara hela tiden fyller på några gånger om dagen. Om du bara har tillgång till källvatten som innehåller något skadligt bör du kanske överväga att bortse från fördelarna med syrefattigt kylvatten och dränera systemet annars finns risk har du snart en "saltvattensjö" eller "kalksörja" i kylsystemet (Något tillspetsat uttryckt) som ställer till med rost, sätter igen sig eller annat elände.

Användning av glykol eller rent vatten

Om man vill vara optimal ska man använda endast destillerat och avjoniserat vatten typ batterivatten eller till ångstrykjärn eller för den delen bra regnvatten på PH 7.0 som förvisso kan innehålla lite mer syre till en början som kylvätska. Har man en Fordson Major E27N som är i gott skick och är tät kan man självklart skaffa några dunkar destillerat vatten och kylarglykol så är man på säkra sidan och har ett i alla avseenden en närmast perfekt kylvätska ur alla aspekter som exempelvis för rostskydd, smörjning och frysskydd och som dessutom Innhåller ett minimum av syre, samt ett för motorn ett mycket hälsosamt PH värde, men läcker systemet mycket eller kör hårt långa pass varma sommardagar blir det både omständligt, relativt dyrt och knappast någon engångskostnad att blanda.

Glykolen sänker ytspänningen och ökar risken att det läcker men är bara vattenpumpens lagertätning tät, rätt åtdragen och i gott skick samt övriga packningar täta ofta är detta minimala läckage nästan försumbart, det blir bara några droppar då och då. Glykolen har dessutom egenskapen att till en viss gräns neutraliserar PH värde och avlägsna överflödigt syre om det blandas till en tillräckligt hög koncentration.

En bonde med en Fordson Höglund som min pappa berättade om, hade i början av 50 talet två stora tunnor, en tunna med glykol och regnvatten blandat till bra frostskydd som han varmkörde första dagarna i vårbruket och sedan hällde tillbaka i tunnan och sedan åter hällde i under vinter förvaringen samt ytterligare en tunna till med bara regnvatten som han sedan körde på resten av sommaren med så avdunstning och läckage inte längre spelade så stor roll även om kokpunkten sänktes till max 100 grader, kanske lite väl omständligt men som sagt, alla lösningar är bra.

Som redan nämnts ovan så upprepas här åter att användningen av glykol även höjer kokpunkten. Eftersom många Fordson Major E27N "Höglund" kan ha en tendens att koka vid långvarigt hårt arbete en varm sommardag när vinden står stilla kan användning av glykol motverka detta. En annan positiv effekt är då minskad risk för spikning och en bättre och effektivare förbränning.

OBS VIKTIGT ANGÅENDE MINUSGRADER

Något man absolut måste ha klart för sig är att Fordson Major Höglund tål inte den minsta frysning vintertid eller ens antydan till minusgrader. Bara vattnet tenderar att frysa DET MINSTA har du garanterat minst en spricka i motorblocket, troligen någonstans mitt på vänster sida av blocket under verktygslådan och sannolikt även en förstörd kylare. Vill det sig riktigt illa fryser även vattenkanalen i toppen eller sidan på topplocket.

Motorblocket är för visso utrustat med några frostbrickor men de är inte värda namnet och gör inte mycket nytta. Det enda som händer med dem vid frysning är att även de börjar läcka när sprickan i motorblock redan är ett faktum. Tittar man på motorblockets vänstra sida är det faktiskt vanligare med en reparation av typen svetssöm eller på annat vis tätad spricka orsakad av frostskada än vad det finns traktorer som INTE har denna reparation. Detta är MYCKET vanligt men oftast går motorn ändå eftersom skadan går utåt och inte in mot cylindrarna som har kraftigare gods.

Inför vinterförvaringen.

Meningar om vilken typ av vinterförvaring som är bäst först och främst för att undvika rostbildning går isär beroende på vem man pratar med. Frågan om att använda glykol över vintern eller tömma systemet går isär och den ena tycker si, den andra tycker så. Var och en avgör således själv vad man anser är bäst. Vissa förespråkar att systemet tömmes helt och tillåtes torka ur helt då kylvattnets kvarvarande syre trots allt kan orsaka rostangrepp och att absolut minsta möjliga rostangrepp inne i motorn uppnås om motorn förvaras helt torr.

Vissa andra anser att användningen av glykol för att förhindra rostbildning är överlägset bäst och den mängd rostangripande syre som finns kvar i det efter användning som kylvatten, syrefattiga vattnet neutraliseras av glykolen, dessutom säkras vattnet till ett bra PH värde som motverkar rost.

Det även finns de som kör på vatten och låter traktorn stå i varmgarage över vintern och hävdar att detta är bäst. Sanningen är nog någonstans mitt emellan, möjligen påverkas detta även av HUR traktorn förvaras i övrigt, Inoljat eller helt torrt, rent eller smutsigt, kallt, varmt, fuktig eller torr luft, salthalt nära kust eller om man fått i mycket skadliga salter och skadliga mineraler från källvatten eller kommunalt vatten och så vidare. så svaret är var och en avgör själv.

I USA och Australien diskuteras detta en hel del eftersom de har stora områden som är varma hela året om och aldrig når frost temperaturer och glykol inte är nödvändig.

Vilket sätt man väljer att förvara traktorn över vintern påverkas självklart av i vilket skick den är. En som är sliten och läcker i vattenpump, kylare och/eller packningar är bäst att tömma. Det finns de som sparar den spillolja man samlat på sig över säsongen och slår i över vintern och detta kan kanske vara ett bra sätt, bara man får bort all olja innan nästa säsong när åter systemet ska fyllas med vatten.

...och hur har JAG gjort då??? Tjaa inte för att jag vet om jag gör det rätta men så här tänker jag...

Jag har valt att använda Biltema glykol i en blandning av cirka 50/50 eftersom traktorn är i gott skick och har samma kylvätska som använts hela tiden och som nu bör vara helt syrefattigt. Systemet är i gott skick och läcker inte. Traktorn körs inte heller så hårt att någon nämnvärd mängd kylvätska försvinner. Faktum är att jag inte fyllt mer än två tre liter vatten TOTALT på fyra år och samma mängd glykol trots ganska mycket körning strax under kokpunkten. åtgången av en till två liter glykol i det sammanhanget på tre fyra år är ganska försumbar. Användning av glykol främjar smörjegenskaper, neutraliserar salter och mineraler. Glykolen hjälper även till att hålla överflödigt syre borta och det har gått bra trots vargavintrar med tillfällen under 25 minusgrader.

Man ska dock ha klart för sig att Biltemaglykol är ganska billig och de experter jag pratat med hävdar att själva köldskyddsegenskaperna är lika bra som på de dyrare, men rostskyddet är sämre och i praktiken helt borta efter ca 2 - 3 år. Om man inte fyller på för mycket nytt vatten eller om man så vill håller sig till destillerat vatten klarar det sig hyfsat ändå. Även smörjegenskaperna i Biltemas glykol är klart sämre efter viss en tid. Använder man billig glykol bör den alltså bytas efter några år, men detta är sannolikt överkurs och inte nödvändigt på en gammal Fordson Major E27n Höglund som bara är glad om den slipper frysa sönder :-)