FORDSON MAJOR HÖGLUND KOPPLING

Den tidigare kopplingen på Fordson "N" hade sina svagheter. Materialen som skulle komma att användas till detta ändamål var till stor del fortfarande under utveckling. Fram till 1940 användes ett system av totalt 17 st 9" diskar i oljebad. Senare kom en förbättrad design till "N" traktorn men inte heller den var helt bekymmersfri vid hård användning.  Kopplingen på Fordson Major E27N "Höglund" var faktiskt den första Fordson som fick en "riktig" lamellkoppling. En klassisk konstruktion, en enkel enskivig 11" våtlamell koppling med en beläggning av asbest i oljebad från motorn så som kopplingar i princip ser ut än idag där kopplingen och tryckplatta även fungerar som svänghjul. Kopplingen blev mycket robust och den fungerar fortfarande bra och utan slirning på de flesta Fordson E27N Höglund trots att det är samma som suttit på sedan den var ny. Även ur trampningslager brukar fungera felfritt trots hård användning och hög ålder och de andra ingående delarna är sällan något som går sönder, vilket ger ett mycket gott betyg för konstruktionen an frikopplingen. 

Denna enskiviga 11" våt lamellkoppling följde med i princip som den var, med över till "nya" Fordson major E1A "Blåklocka". Kopplingen omkonstruerades till torrlamell, men de flesta delar ser rätt lika ut och troligen är det i grunden samma svänghjul och tryckplatta. Konstruktionen på NYA Fordson Major typ E1A "Blåklocka" kunde i extrema fall däremot få lite problem vid hög belastning under lång tid, troligen på grund av högre effekt och vridmoment, högre varvtal från motorn samt att kopplingen designades om till torrlamell, gjorde att lamellerna slets ut om man slirade mycket på kopplingen samt att urtrampningslager inte fick samma smörjning från motoroljan som på tidigare design.

Det finns inte så mycket övrigt att säga om kopplingen, mer än att man kan komma åt den utan att plocka isär motorn o kopplingshus. Dels kan man komma åt genom högra sidan via hålet för remskivan och dessutom uppifrån via locket där styrinrättningen är fastbultad. Detta gäller självklart endast vid inspektion, rengöring eller om man vill komma åt delar eller inspektera remskivans medbringare och dess kuggar.

Manualer & Sprängskisser

sprskiss_koppling.jpg (440876 byte)

OVAN: Sprängskiss koppling Fordson Major E27N "Höglund"
OVAN BILD 1: Fordson Major E27N Höglund fick en "modern" enskivig 11" våtlamellkoppling
Man kan säga att det är det vanliga som gäller, som på alla vanliga kopplingar än idag när man skruvar på kopplingen och svänghjulet.
 1. Om man tar isär kopplingen, exempelvis för att byta lamell, måste man använda någon typ av centreringsdon för att lamellen ska hamna i rätt läge vid återmontering.

 2. Lossa ALDRIG de fyra bultarna som håller de fyra hävstängerna till kopplingen inne i svänghjulet om du ska ta isär kopplingen SE BILD 5. Fjädrarna frigörs helt då och tryckplattan kan skjuta iväg som en raket när bultarna runt kopplingen lossas.
svep.jpg (178482 byte)

BILDERNA ÄR KLICKBARA

OVAN: Svep och kopplingshus

kopplingshus2.jpg (52244 byte)

TILL VÄNSTER BILD 2: Kopplingshuset på Fordson Major E27N sett framifrån. Överst syns den tvärgående axeln för kopplingens ur trampning och i mitten på axeln lagergaffeln som pressar fram  urtrampningslagret vid frikoppling. Kugg drevet är medbringare till remskivan. Detta monterades på ALLA traktorer från fabrik ovsett om sådan monterades. De sju bultarna bakom som sitter i en cirkel med låstråd håller växellådan. Lossas dessa kan växellådan tas ut. Till höger syns oljesticka till motorn och uttaget på höger sida i kopplingshusets fläns är för startmotorn. I de två översta skruvhålen, (på var sin sida om det orangea spännbandet som syns) är gängorna i UNF fingänga i motorblocket.

Justering av spel kopplingspedal.

Ca en halv tum, ungefär 12 - 13 mm. Hela proceduren finns beskriven här

las_kopplingjustering.jpg (65399 byte)


remskiva.jpg (71231 byte)

OVAN BILD 3 Baksidan på Remskivan. Medbringardrevet som sitter vinkelrätt mot drevet på kopplingsaxeln. Det sker ingen utväxling mellan dreven. Remskivan monteras med samma bultar som håller den runda luckan. Kontrollera efter montering att det finns lite spel mellan dreven. Är detta spel för tight uppstår onormalt slitage på drev, koppling samt stödlager från växellådans lager (särskild sida om remskiva kommer framöver)

NEDAN BILD 4 Svänghjulet sett framifrån, från "motorsidan" så att säga. Vevaxeln sitter med presspassning inne i urtaget med de sex stycken pinnbultarna för kronmuttrarna för vevaxeln.

svhjul_vev.jpg (77301 byte)

Några saker är dock värda att nämnas ifall man vill ta isär och dela motor / Kopplingshus. Man kan lossa på två sätt:

Metod 1

 • 1. Om man INTE ska arbeta med svänghjul, koppling, eller växellåda finns möjligheten att lossa kronmuttrarna på framsidan av svänghjulet som förbinder vevaxeln med svänghjul. Gör man detta ska man moment dra kronmuttrarna när de sedan åter monteras samt att det är mycket viktigt att dra ny låstråd. Denna metod kräver ÄVEN att motorns oljetråg är bort taget, annars kommer man inte åt kronmuttrarna.

  VIKTIGT! Säkerställ att svänghjulet inte kan ramla ut, att det sitter säkert kvar på axeln. Lås det så det inte kan ramla ut om det verkar minsta osäkert. Stadga även upp axeln så inte hela svänghjulets vikt hänger som en brytkraft på axeln, det tål den inte. Vevaxeln sitter nästan med presspassning BILD 4 i intryckt i en urfräsning i svänghjulet. Detta sättet är inte särkilt bra och rekommenderas inte heller i verkstadsmanualen utan man bör överväga metod två, beskrivet nedan.


Metod 2 (rekommenderad)

 • 2. Enklast är att istället låta svänghjulet sitta kvar på vevaxeln och följa med ut när man delar motorn genom att helt enkelt bara dra ut hela motorn från axeln så Kopplingshuset blir tomt och ser ut som på BILD 2  ovanför. Detta har även fördelen att man kan arbeta med kopplingen med svänghjulet kvar på plats på vevaxeln men även detta kräver att man känner till den del saker för att inte riskera onödigt arbete senare.

  I detta fall är det VIKTIGT att ALLTID
  Lossa de två fjädrarna (Fjäder E27N-7594 på sprängskissen)  BILD 8 som håller urtrampningslagret i rätt läge mot kopplingens fyra hävarmar inne i svänghjulet BILD 5 BILD 6 och BILD 7 INNAN svänghjulet tas av från axeln.

  Dessa fjädrar kan man enkelt komma åt genom den runda luckan för remskivan, har man remskiva tar man bort den istället. Anledningen till detta är att sot och avlagringar fastnar längre ut på axeln mot motorn. Avlagringarna på kopplingsaxeln där inte urtrampningslagret löper normalt innebär att lagret kan fastna lätt. När svänghjulet tas av följer urtrampningslagret med ut ifall dessa två fjädrar inte lossas. Lagret kan fastna på axeln och detta innebär att dessa fjädrar då dras sönder när lagret nyper om axeln. Det är stora tyngder och självklart måste allt hängas i ett lyftblock eller annan lyftanordning. Detta innebär att man inte märker eller känner att fjädrarna dras sönder när svänghjulet dras ut från axeln.

  Alternativt om man har hjälp så ber man istället någon pressa fram kopplingens urtrampningslager samtidigt som motorn tas av, första biten lämpligen genom att pressa ned kopplingspedalen, sista biten måste någon kontinuerligt pressa fram själva lagret. Då behöver inte fjädrarna lossas.

(detta sättet tycker jag själv alltid är bäst)

Kompletterande bild i bättre upplösning för ovanstående beskrivning av justering av spel för kopplingen

kopplingspedal_just.jpg (79733 byte)

svang_havarmar.jpg (216390 byte)

urtrampningslager_bak.jpg (24547 byte) fdr.jpg (10044 byte)
OVAN: BILD 6: "Framsidan" på urtrampningslagret. De fyra uttagen ska ligga i hävarmarna på svänghjulet (Bild 4) det lilla "handtaget" på höger och vänster sida är där fjädern (Bild 7) ska krokas i. OVAN BILD 7: Baksida på urtrampningslagret. Även här syns de två "öronen" där fjädrarna krokas Denna sida är vand MOT transmissionen och är således den sida kraften från pedalen kommer

Lagret består av två delar och pedalaxeln trycker inte direkt mot denna lageryta.

OVAN: BILD 8 Urtrampningslagrets fjäder (det nr E27N 7594) som håller lagrets klackar i rätt läge mot hävarmarna i svänghjulet. Lossar man inte dessa två om man tar bort motorn ensam, eller har hjälp att pressa fram lagret från axeln vid avmontering kan de i värsta fall dras sönder när svänghjulet tas av från axeln. de är INTE lätta att få tag på nya.
svanghjulsbultar.jpg (97667 byte)
OVAN BILD 5: En gammal utrangerad koppling till Höglund full med halm bynke sot o rost sedd bakifrån och framåt. De fyra hävarmarna som pressar isär kopplingen vid urtrampning. Det finns fyra uttag på urtrampningslagret som dessa hävarmar ska vila i. I två av dessa fyra armar finns små hål där fjädern hänger fast i. Lossa ALDRIG de fyra bultarna till hävstängerna innan kopplingen är isärtagen. OVAN: BILD 9 Bultarna som håller ihop kopplingen. Lossa lite runtom, och samma sak när du drar åt. Dr inte åt en helt och sedan nästa. Dra istället åt lite stegvis runtom.

SPECIFIKATIONER FÖR KOPPLINGEN.

 • Max största spel, planhet vid anliggning urtrampningslager hävarmar: 0,2 tum Ca 5 mm

 • Kopplingsplatta: 11" eller nästan 280 mm

 • Moment för vevaxelns kronmuttrar: 75 lbs ft eller drygt 10 Kpm

Förfarandet att ta isär själva kopplingen är ganska enkelt, men man bör ändå utföras enligt nedanstående.

 1. Lossa de 16 bultarna runt svänghjulets ytterkant lite i taget runtom BILD 9. OBS! Som redan nämnts ovan Lossa INTE de fyra bultarna till kopplingens hävstänger.

 2. När alla 16 bultarna lossat helt kan kopplingen tas isär.

Att montera ihop är inte heller kontigheter, men bör utföras enligt följande.

 1. Skaffa ett centrerningsdon. Det kan räcka med ett rör som passar exakt i splins på tryckplatta genom svänghjulet. Bäst är dock en drivaxel från en skrotad Fordson Major traktor.

 2. Centrera allt och skruva i de 16 bultarna runtom, lite i taget. skruva ALDRIG åt en enda helt, utan lite i taget runtom tills alla är åtdragna.

 3. Om pressplattan, detalj E27N-7579 på den övre sprängskissen som trycker på urtrampningslagret tagits bort från axeln montera den först, OBSERVERA att hålet för smörjningen ska vara vänt uppåt när plattan anträder kopplingsgafeln.

 4. När allt är monterat. Kontrollera spelet mellan de fyra klackarna i centrum BILD 5 och urtaget på lagerhållaren BILD 6. Planheten mellan alla klackarna får inte överstiga 0.20 tum. Detta mäts genom att lagret pressas fram så det ligger an mot klackarna. Då får inte någon av dem ha ett spel på över detta 0.20 tum vilket är ungefär strax över 5 mm. Överstiger någon av hävarmarna detta måste det åtgärdas.