Fordsons bränslesystem var avsett för motorfotogen av god kvalitet, så kallad TVO-Tractor Vapourising Oil. Systemet byggde på självfall, helt utan bränslepump från tanken via en filtreringsanordning ned till bränslesystemet. Från de första, tidiga modellerna från 1945 och fram till någon gång ca 49-50 utrustades alla Fordson Major med evapouratorförgasare från Kingston där förvärmningen var en integrerad del av själva bränslesystemet.

FUNKTIONS BESKRIVNING "KINGSTON"

OVAN: En funktionsbeskrivning av bränslesystemet Klicka för att se i bättre upplösning

Det finns fördelar och nackdelar med båda systemen, men det upp till var och en vad man föredrar. Påståenden om respektive systems förträfflighet och nackdelar är meningar som ofta kan vara högst ovetenskapliga, var och en får avgöra själv vad som kan bedömas vara riktig eller falsk utsaga.

Kingston evapourator system

Bild 1 Är du osäker på hur det ska se ut kan du detaljstudera denna motorbild.

Det gamla Kingston systemets stora fördel påstås vara att det är betydligt mer ekonomiskt och ger en effektivare förbränning vid normalt till hårt arbete. Detta har sin grund i den betydligt effektivare förvärmningen av bränslet vid medel till hårt arbete där förvärmningen är en integrerad del av systemet till skillnad mot Zenith. 

En belastning för systemet är dock uppenbar, man kan inte öka förvärmningen för lätt arbete eller långvarig tomgång, de heta avgaserna från en arbetande motor krävs kontinuerligt för att systemet ska fungera bra och för att undvika sotning till skillnad mot det senare Zenith systemet. 

Motorn går relativt snålt vid medel till hårt arbete, ca 10 - 11 liter timmen vid harvning eller plöjning vilket är halvhyfsat OK för en gammal sliten veterantraktor. Motorn spinner som en katt bara den är helt genomvarm, nästan på kokpunkten. Man bör undvika att lämna traktorn på tomgång på fotogen för länge, om detta är aktuellt är det bättre att stänga av motorn och sedan starta på bensin igen.

Ett mycket märkligt faktum är att Fordson Major E27N "Höglund" egentligen skulle ha utrustats med en värmesköld över hela systemet för att öka på effekten av förvärmaren. Jag har aldrig någonsin sett denna sköld på någon enda Fordson traktor i verkligheten men det finns bilder på den, inte heller någon av "N" traktorerna verkar haft denna sköld monterad. Min pappa köpte min traktorn ny 1948 men inte heller han hade någonsin sett den varken på sin eller någon annan Fordson "Höglund". Den finns inte heller i någon reservdels katalog eller delnummerlista. Den förekommer inte heller på någon av sprängskisser som finns. Det enda stället den förekommer i är endast på bild i svenska ägarmanualen och i den engelska verkstadsmanualen samt att bildbevis finns, men det är på en amerikansk sida. På skölden finns en lucka med gångjärn över evapourator plattan. Se bild "värmeSköld" samt bild 2.

En annan nackdel är risken för ånglås om man kör på bensin för länge samt att systemet är extremt känsligt för smuts och skräp i flottörskål och munstycke huvudmunstycket.

Ett annat problem är att det finns massor av ställen där systemet kan suga tjyvluft. Systemet är allt annat än underhållsfritt utan kräver viss tillsyn någon gång efter varje säsong traktorn arbetat.

Klicka och läs

Den svenska ägarmanualen gällande bränslesystemet. 

heatshield.jpg (73048 byte)

OVAN: BILD VÄRMESKÖLD Värmeskölden fanns tydligen på riktigt, Är det någon som sett den i verkligheten? Troligen en ganska exklusiv originaldel. En annan mycket märklig sak är om man jämför med bild 2 här under så ser man ett uttag i plåten där staget till gasarmen på regulatorn går rakt igenom skölden. På detta foto finns inget sådant hål utan staget till regulatorn går utanför skölden istället.

skold.jpg (56363 byte)

Bild 2 Den mystiska skölden över Kingston bränslesystem som ingen sett i verkligheten. Den visas här i samband med en beskrivning hur tomgången ska justeras. Här går staget för gasreglage rakt igenom ett hål i skölden, det gör det inte i verkligheten. Jämför bild ovanför
insug_vent2.jpg (205247 byte)
OVAN Bild 3 Kontrollera dessa ventiler fungerar, inringat med rött, lätt att missa.

OVAN Bild 4 Flottören till vänster deformerad på grund av övertryck. Misstaget var att blåsa med tryckluft genom skruvhålen. Trots att alla skruvar var bort tagna, lågt luft tryck och munstycket en bit ifrån så deformerades flottören.

kingston_spr1.jpg (213955 byte)
OVAN Bild 5 Sprängskiss på Kingston systemet

kingston_stall.jpg (68719 byte)
OVAN Bild 6 Sprängskiss på förgasarställaget från regulatorn.

Kingstonlista2.jpg (249603 byte)
OVAN Bild 7 Hela reservdels listan över Kingston förgasaren

OVAN Bild 8 Den så kallade snålventilen. Detalj N-9919

flottorhus.jpg (70886 byte)
OVAN Bild 12 Flottörhus i aluminium kan tendera att tappa sin form på grund av värmen. Det finns äldre flottörhus i gjutjärn och de är bättre, men de kan ha sprickor i godset istället. Titta på kanterna så syns det att aluminiumhusets kanter inte är raka längre. Notera även hur lätt rost och skräp täpper till munstycket där nålen går in. Här måste vara helt rent.

flottorhusgjarn.jpg (64829 byte)

OVAN bild 16 Flottörhus i gjutjärn, håller formen betydligt bättre. Raka o fina kanter och ingen deformation, men kan ha sprickor istället. Är de hela och fina så är de bäst. Var försiktig så det inte spricker när du skruvar fast det mot plattan. Det måste vara helt tätt, annars får man lätt motorstörning.

evap_baksida.jpg (62480 byte)
OVAN Bild 17 Baksidan på evapouratorplattan. Räfflorna är till för att öka den yta som värms upp av avgaserna

Kontrollerar man följande punkter kontinuerligt så minskar risken för driftstörning markant, enklast är att montera bort hela systemet från motorn så man kommer åt allt enkelt men det går att arbeta med systemet monterat, var och en avgör själv vad som passar bäst.

Först några viktiga saker.

1 OBSERVERA att man ALDRIG lossar de fyra bultarna går genom evaporatourplattan SE BILD 10 när den är varm, den kan deformeras väldigt lätt. 

2 Rengör ALDRIG genom att bara lossa alla skruvar och sedan blåsa med tryckluft. Flottören deformeras väldigt lätt vid minsta övertryck. se Bild 4

Checklista vid genomgång och service för Kingston evapouratorsystem.

 1. Lossa röret till flottörhuset och ta bort locket som nålen sitter på och flottören hänger i. Var noga med att rengöra flottörskålen. Rostpulver och skräp sätter igen primär munstycket som nålen ska gå in i.

 2. Kontrollera att de små hålen i tanklocken inte är igensatta utan att luft kan flöda fritt igenom in i tanken annars uppstår vakuum i tanken. Om så sker slutar bränslet att rinna ned till flottörhuset och då stannar motorn.

 3. Ta bort evapourator plattan (uppvärmnings plattan) ofta är kanalerna helt igensotade, den behöver rengöras ordentligt. Jag använder en fin mässings trådborste. VIKTIGT Lossa aldrig evaporator plattan varm!!

 4. På den borttagna plattan finns ett munstycke som sticker ut som "hamrats" dit försiktigt en gång i tiden, det ser ut som en liten svamp med fyra hål på sidorna. Kontrollera att munstyckshuvudet är oskadat och inte har märken. Kontrollera att munstycks hålen inte är skadade, deformerade eller igensatta, detta är tillverkat av mässing så ta det försiktigt.

 5. Montera bort flottörskålen, kontrollera rör änden på mässings munstycket, det ska inte sticka ut igenom mer än 3/32 tum eller 2,38 mm från yttersidan på evapourator plattan.

 6. Kontrollera att flottörhusets bakre vägg, med tre hål nedtill. Ett i mitten för munstycket och två för skruvarna. flottörväggen ska vara rak och fin. Det finns både hus i gjutjärn och aluminium. Har man ett av gjutjärn bör man titta efter sprickor. Hus i aluminium deformeras väldigt lätt. Kontrollera at flottörhuset sitter tätt mot plattan så ingen tjyvluft kan uppstå.

 7. Kontrollera själva flottören, ingen vätska inuti bara luft. Kontrollera var flottören stänger bränslet. Den ska stänga av helt när flottören är i nivå parallellt i nivå med flottör husets kant 

 8. Blås med tryckluft genom de nedre bränsle gångarna för att rengöra dessa.

 9. Kontrollera bränsle nålen den ska vara rak, fin, ren och oskadad annars blir det funktionsstörning vid körning. Montera tillbaka nålen skruva ned i botten sedan tillbaka ca 4 1/2 varv.

 10. För att minska risken motorflödning finns två flödventiler av så kallad klaff typ undertill på insuget, kontrollera de 2 vakumstyrda klaff ventilerna N-9426 inuti insuget fungerar. Dessa är ofta fullständigt igensatta med sot rengör dessa noga de är till för att dränera insuget på överflödigt bränsle när den stannat eller man slutat veva. dessa kan även orsaka tjyvluft. SE BILD 3 och 21

 11. Bakom choke huset sitter ett stålrör N-9850-E ungefär 1/2 tum eller ca 12 mm i diameter detta kan tas bort (inte alltid så lätt) den nedre delen är ofta sönderrostad så var försiktig. Rengör och kontrollera vid anslutnings ändarna. Rengör även i hålen in i insuget och att det är släta fina kanter. Använd fin slipduk eller sliptråd. Vid åter montering kontrollera att röret sitter bra, rätt och tätt använd en bra, värme och bränslebeständig tätning pasta. Exempelvis monteringspasta för avgassystem. Observera att detta röret måste vara HELT TÄTT. Annars får man motorstörning och svårstartad motor, ingen tjyvluft här alltså. Bild 13

 12. Kontrollera att flottören löper fritt i sin axelsprint i locket och flottörhuset och stänger nålen rakt som den ska samt att nålen verkligen är tät mot sitt säte. Det är vanligt att flottören hänger sig, oftast i öppet läge så flottörhuset flödar över, eller att något orsakar att nålen läcker bränsle så skålen överfylls. 

 13. Sist men inte minst, när du håller på med evapouratorplattan och luftkanalerna. använd en BRA värmetålig tätning på evapourator plattan mot insuget alternativt en mycket tunn kopparplåt. Egentligen ska det vara metall mot metall just här för värmeöverföringen men jag lägger på ett TUNT lager med packnings cement för att vara säker på att det är lufttätt annars får man dålig effekt på evapouratorn samt tjyvluft som lätt läcker in och stör motorgången.

 14. Det korta röret N-9851-D på framsidan mellan evapouratorplattan som går upp i förgasarhuset läcker ofta tjyvluft väldig lätt och kan vara ett helsike att få helt tätt. Återmontera med exempelvis lite avgasrörs pasta.

 15. I chokehuset sitter en ventil kopplad till en vikt N-9811-B försäkra dig om att den rör sig problemfritt.

 16. Kontrollera den så kallade snålventilen N-9919. Att den inte läcker, membranet är skadat eller dåliga packningar som orsakar tjyvluft SE ÄVEN BILD 8.

 17. Insugets rör anslutning mot motorblocket och även avgas tätas genom att en rund expander ring inpassas så den till hälften av sin bredd är i insuget och andra halvan i motorblocket. På detta hänger sedan en koppar/asbest packning, samma gäller för avgas. Detta brukar orsaka tjyvluft när systemet åldras eller om man börjar skruva på det. Täta med värmesäkrad och bränsletåligt packningsmaterial. Jag har provat med värmebeständigt silikon och även vanlig avgasrörspasta som härdar först när den blivit varm. Båda har fungerat bra Se bild 22

 18. Insug/grenröret som sitter med 9/16 (12 gängor per tum) ska momentdras till 80-85 Lb ft vilket är 11 - 11,7 Kg eller 108 - 115 Nm

De två vanligaste orsakerna till att systemet inte fungerar, gör motorn svårstartad eller orsakar motorstörning är tjyvluft och skräp. Kolla följande vid driftstörning.

 • Röret bakom som går från grenröret till chokehuset N-9850-E läcker eller är sönder rostat. Detta röret MÅSTE vara helt tätt. Se bild 5 och 13

 • Röret N-9851-D mellan evapouratorn och förgasarhuset läcker tjyvluft väldigt lätt. Detta röret läcker nästan alltid lite, det får inte bli för mycket. Försök att få tätt. Se bild 11

 • Skräp och rost från tanken som hamnar i flottörskålen. Skräpet lägger sig mellan nålen och munstycket och täpper igen väldigt effektivt. Se bild 12 och 16

 • Flottörskålens undersida mot väggen är inte tät mot evapouratorn. Den läcker tjyvluft där munstyckets rörsida ansluter mot flottörskålen. Se bild 14

 • Det är vanligt att flottören hänger sig, oftast i öppet läge så flottörhuset flödar över, eller att något orsakar att nålen läcker bränsle så skålen överfylls. Observera att OM detta händer kan hela systemet samt insugsröret bli fullt av bensin, ibland rinner det runt flottörhuset och från evaporatorn. Sluta genast startförsöket och stäng bränslekranen. Öppna kranen undertill på flottörhuset och töm systemet. Åtgärda sedan felet. Oftast händer detta BARA vid start, när väl motorn går "skakar" flottören så den hamnar rätt.

 • Snålventilen Bild 8 läcker, är skadad eller är felaktig.

 • Lufthålen i tanklocken är igensatta, detta orsakar vakuum i tanken.

 • De två automatiska dräneringsventilerna N-9426 läcker Se även bild 3 och 21.

 • Ett mycket vanligt återkommande fel många verkar göra när de ska sätta ihop bränslesystemet är att montera gasarmen N-19090 Bild 6 som ansluter till regulatorarmen åt fel håll. DEN SKA VARA VÄND INÅT, MOT MOTORN. Studera gärna även bild 1

 • Huvudmunstycket är igensatt av sot eller skräp, ta isär och rengör. Se bild 9 och 18

 

evapourator2.jpg (95701 byte)
OVAN Bild 9 Huvudmunstycket som sitter inpressat i evapourator locket. Rörsidan ska sticka in en bit i flottörhusets undersida och skallen är munstycke in i förvärmaren. OVAN Bild 10 Själva evapouratorn helt ny. Alltefter som den åldras förstörs förvärmaren och den börjar läcka allt mer samt att kanalerna rostar sönder till följd att bränslet inte följer kanalen utan rinner rakt igenom till följd att effekten av förvärmningen avtar allt mer. LOSSA ALDRIG DENNA PLATTA OM DEN ÄR VARM, DÅ FINNS RISK FÖR DEFORMERING. Jämför med bild 20 OVAN Bild 11. En 62 år gammal evapourator. Här syns tydligt hur de flesta ser ut idag. Bränslet förvärms inte effektivt längre utan rusar rakt igenom eftersom kanalerna ärgat sönder. Här syns även det rör som nästan alltid läcker tjyvluft.

NEDAN Bild 13 Röret som inte får läcka tjyvluft. Detta rostar ofta sönder och man bör vara lite försiktig. Sitter mellan uttag i grenrör och choke huset. NEDAN Bild 14 Här syns evapouratorlocket och flottörhuset isärplockat. Det finns tre hål, de två yttre är skruvhålen, skruvarna skruvas inifrån evapourator locket och ut i flottörhuset. Hålet i mitten måste vara helt tätt då det ansluter i munstyckets baksidan och ska suga in bränslet. Här läcker det ofta tjyvluft. Detta kan vara ett problem, speciellt med aluminiumhus som deformeras lätt.. NEDAN Bild 15. Detta aluminium flottörhus är så deformerat att det finns inte en chans att det kan bli tätt mot evapouratorns munstycke. Det kan vara en bra idé att kontrollera planheten innan monstering. Undvik att böja och bända för mycket för att få skålen rak, då kan den gå sönder. Den klarar lite justering men inte för mycket. Det kan vara bättre att chimsa med brickor alternativt lägga emellan värme och bränsletålig tätning för att få tätt

varmror.jpg (31162 byte)

evap_flotthus.jpg (90215 byte)

flottorhus2.jpg (26880 byte)

Angående flottörhuset...

Det finns flottörhus både i gjutjärn och i aluminium. Flottörhus i gjutjärn är generellt bättre då de inte tappar sin form vid värme där det kan vara kritisk med tjyvluft Bild 16, men de kan ha sprickor i godset istället. Flottörhus i aluminium har sällan eller aldrig sprickor men är nästan alltid deformerade på grund av värme och ibland felaktig eller ovarsam hantering Bild 15.

Det är väldigt viktigt att flottörhuset sitter helt tätt mot evapouratorns munstycke annars suger systemet tjyvluft med motorstörning som följd Se bild 14 och 15.

munst_baks.jpg (78032 byte)

gammalevap.jpg (83548 byte)

dranvent.jpg (54009 byte)
OVAN Bild19 Ca 2,4 mm utstick på munstyckets rörände mot flottörskålen. Se till att det blir tätt mot flottörskolen för att undvika motorstörning. Använd gärna någon form av värmebeständigt och bränsletåligt tätningsmedel. OVAN bild 20. Detta är nog närmare sanningen hur de flesta evaporatorplattor ser ut idag. Inte konstigt att det rycker o sotar. Fotogenbränslet följer inte längre de sönderärgade kanalerna utan rusar rakt igenom utan att förvärmas tillräckligt. Planerar man att fortsätta köra på fotogen substitut kan det vara god idé att skaffa en ny. Använd ett tunt lager av någon form av värmebeständig packnings medel vid montering så det blir tätt. OVAN Bild 21. Den lilla automatiska dräneringsventilen på insugets undersida som inte får läcka. Gör den det ställer det till motorproblem.

munst_evap.jpg (84171 byte)
OVAN Bild18 Baksidan på evapouratorplattan. Här syns munstycket och de två skruvarna som håller flottören. Munstycket är bara ipressat men var försiktig. Det deformeras ganska lätt. Kolla bara att det inte är deformerat och rent, är allt OK så rör det inte. Ofta kan de vara deformerad av någon tidigare ägare som knackat, mixtrat "våldsamt" eller slagit på det. Deformeras detta munstycke får man motorstörning. OVAN Bild 22 Här syns grenröret / Insugets expander ring. Det ska sitta en i varje rör. Två till insug och fyra till utblås blir alltså totalt sex stycken expander ringar.. Ringen ska sitta i ett spår uttaget till halva bredden i insuget, andra halvan i motorblocket. På detta ska sedan en packning oftast koppar/asbest packning hänga fast när man monterar allt (syns ej på bild) Här måste man försäkra sig om att det inte suger tjyvluft efter att man monterat allt. Använd värmetålig och bränsletålig packningssilikon eller annat så att det säkert blir helt tätt.