FORDSON MAJOR E27N "HÖGLUND" KAMAXEL OCH VENTILER

Fordson Major E27N's motor är en sidventilsmotor med konventionell konstruktion som innebär kamaxel som sitter i blocket på höger sida som drivs med snedskurna kuggdrev från vevaxeln. Kamaxelns kuggdrev driver sedan i sin tur regulatorns kuggdrev. Regulatordrevets axel är i sin andra ände kopplat till den medbringare som via sina två klackar driver tändmagnetens medbringarplatta. Axialt hålls kamaxeln i dess läge enbart med bröskåpan.

Kamaxel

Kamaxeln är konstruerad för att ge bra vridmoment vid låga varv. Relativt kort lyft tid (duration) med högt lyft ger ett bra sekundärt undertryck i insuget vilket i sin tur gör att förgasaren arbetar bra vid låga varv.

  • Insugs ventil öppnar: 10 garder efter övre dödläge.
  • Insugs ventil stänger: 40 grader efter bottenläge / nedre dödläge.
  • Utblås ventil öppnar: 30 grader före bottenläge / nedre dödläge .
  • Utblås ventil stänger: exakt vid övre dödläge.

För mer info om kamaxelns specifikationer se sidan motorspecifikationer/kamaxel

Montering av kamaxel och drev utförs på följande vis för att få allt i rätt tändläge:

1 Montera alla kuggdrev på respektive axlar om dessa tagits bort. OBS Viktigt! montera dreven med tändmarkeringen utåt så de syns när allt är monterat. timing.jpg (142267 byte)
NEDAN: Kamdrevet med bröstkåpan monterat och klart. I botten mellan två av kuggarna finns en markering som ska matcha markeringen på en av regulatoraxelns drevkugge.


regulatordrevnoll.jpg (166848 byte)

OVAN:  Regulator axelns drev som drar magneten. Här syns noll markerinegn upptill mitt emot ett av kryss spåren i axlen. Detta ska hamna mitt för kamaxeln markering mellan två av sina kuggar. Bilderna är klickbara
vevaxelkugg.jpg (284585 byte)
OVAN: Nollmarkering på vevaxeln. Detta ska hamna mitt för markeringen på kamdrevet.
2 Drevens tänd markering finns på:

Vev och regulatoraxelns drev:  I "toppen" på ett av drev tänderna form av en nolla. Är markeringen svår att hitta så är den mitt för ett av spåren för kryss kilen i axeln i båda fallen.  SE BILDER.

Kamaxeldrev drev:  I botten, urtaget mellan drevtänderna.

3 Montera in kamaxeln försiktigt genom att föra in den igenom motorn tills den ligger an i sina lagerbanor rätt. OVAN: En beskrivning av kamaxelns rätta tändläge mot vev och magnetens drev.
4 Märket som finns mellan två av det stora kamaxeldrevets tänder ska vara mitt för märket som finns på ett av vevaxelns drevkuggar. Var försiktig så du inte gör märken i lager eller på kamaxeln. Smörj gärna med lite fett på lagerbanorna.
5 Vrid nu vevaxeln så vev och kam roterar. Stanna när kamaxeldrevets märke istället möter mot regulator drivaxelns drev.  OVAN: Beskrivning av magnetens drivning sedd från sidan med drivaxel och medbringare beskrivet. Magneten på bilden är den äldre GJ4 magneten men det är exakt samma för den nyare och vanligare RF4
6 Rätt tändläge för regulator axeln och dess drivning av magneten är när Kamaxelns markering hamnar mellan två kuggar och är mitt för regulator drevets noll markering 
7 Kamaxeldrevets maximala spel är 0065 tum - ca 0,16 mm

Ventiler

Ventilerna har samma dimension på avgas och insug. De är monterade på vanligt konventionellt sätt med fjäder, låstallrik och knaster.

Diskussioner om smörj tillsats i bränslet för ventilerna går fram och tillbaka och det verkar inte finnas någon som säkert vet men...

Samtliga bilder är klickbara för högre upplösning
ventilmotor.jpg (233815 byte)

OVAN: En beskrivning av ventil slipning samt ventilspel


NEDAN: En beskrivning av slipning av ventilerna
ventilslip.jpg (78754 byte)
NEDAN: Ventil för insug och avgas är identiska på Fordson Höglund

sidventil.jpg (52780 byte)


läs gärna sidan om motorfotogen

...ALL SPIKNING I MOTORN SKADAR VENTILERNA...

Lite spikning kan man alltid råka ut för vid arbete det är normalt på Fordson motorn och under kortare stund, några sekunder ska motorn klara detta utan skador, men man bör så fort som möjligt åtgärda under körning och i alla lägen alltid undvika. Här är några tips hur du undviker ventilspikning och förlänger motorns liv.

1. Lyssna på motorn när den arbetar. Var ALLTID uppmärksam vid körning om motorn spikar. Fordson motorn är känd för att kunna spika speciellt under belastning och i synnerhet om den blivit sotig. Släpp fram tändningen tillfälligt om den gör det, man bör dock alltid köra med maximalt tillbakaställd tändning enligt rekommendation så detta är något man ska undvika om det inte är nödvändigt. Längre tids körning med framställd tändning kan orsaka andra problem och överhettning istället.

2 Kör på RÄTT bränsleblandning. Inte för rik inte för snål, Båda ger upphov till spikning. En sotig motor spikar ALLTID lättare än en ren motor. Kör inte på för länge fet blandning då det är just detta som orsakar sotning. Prova att tillfälligt ge motorn fetare blandning om den spikar direkt vid belastning, även en för mager bränsleblandning kan orsaka spikning vid belastning. Rätt blandning får man när:  inte för fet = avgaserna inte är svarta utan helt "osynliga"  Inte för snålt =  Så snålt som möjligt men att traktorn INTE spikar men har bra dragkraft och går jämt vilket är det läge man ska ligga precis ovanför.

3 Slutar inte spikningarna trots att tändningen släppts fram samt rätt bränsleblandning konstaterats bör man köra på lägre växel. Prova även med mera bensin i bränslet om du blandat egen motorfotogen för att öka oktan talet. Spikar motorn mycket bör man överväga att rengöra och sota ur motorn.

Specifikationer Ventiler

Spindeldiameter: Ø 11/32" = 8,731 mm
Diameter original: Ø 42,61 mm = ca Ø 1,6775" Tum
1:a Över dimension: Ø 1,7395" eller Ø 44,178 mm
2:a Över dimension: Ø 1,802" eller Ø 45,785 mm
Total längd: 175 mm
Ventil lyft: Insug och avgas 5/16 tum eller 7,93 mm
Ventilspel: "020 - "024 tum eller mellan 0,508 och 0,6096 mm  alltså ungefär 0,50 - 0,61 mm
Vinkel ventilsäte: motor 45* och ventil 44½*
Ventilfjädrar: Enkel spiralfjäder. Längden på fjädern ska vara minst, eller överstiga 2 7/8 dels tum vid ett tryck på 30 Lbs (30 Pound blir 13,607 Kg 2 7/8 tum är ca 73 mm)