Ägarmanualen För Hydraulsystemet på Fordson Major "Höglund"

SPRÄNGSKISSER

smith_hydraul.jpg (202439 byte)
OVAN: Smith Hydraulens sprängskiss.
varley_hydr.jpg (327584 byte)
OVAN: Varley Hydraulens Sprängskiss
lyftanordning.jpg (342767 byte)
OVAN: Lyftarmar och traktorns kraftöverföring till hydraul systemet
hmark.jpg (67133 byte)

OVAN: Här syns det ingjutna "H" märket samt den gröna transmissions markeringen. Enligt viss litteratur betydde "H" märket att locket var omkonstruerat för att klara att ta de höga belastningar som hydraulen bedförde. Locket kallades "högtrycks lock". Original locket var för vekt och hade spruckit om hydraulen monterats direkt på detta. Även bultarna för själva locket tar stor last, speciellt de framåt som håller ned locket på plats då motkraften framtill faktiskt går uppåt vid lyft. Dessa bultar ska vara något längre.

FORDSON's  HYDRAULISKA LYFTANORDNING OCH LYFTARMARNA. "SMITH" och "VARLEY".

Den nya generationen Fordson traktorer som lanserades efter kriget var tvungna att kunna utrustas med lyftanordning. De många turerna mellan Fergussons patent anspråk på de oöverträffade system man utvecklat innebar i slutänden att denna avancerade lyft utrustning inte skulle kunna monteras på Fordson Major E27N "Höglund" Istället utrustades traktorn med andra modulbaserade hydrauliska lyft system som kunde monteras i efterhand. Två olika alternativ som i stort liknade varandra fanns som valmöjlighet. Antingen var det Smith, eller så fick man en Varley hydraul. Även locket över trasmissionen på Fordson skiljde i bultmönster då de inte var lika mellan dessa två hydrauler.

ALTERNATIV 1 SMITH Hydraul

Smith. Denna hydraul-lyft är den allra vanligaste och var Fordsons standard lyft, åtminstone här i Sverige. Smith's hydraul var av typen en spak system och är även den som i huvudsak redovisas här. Denna hydraul är väldigt tillförlitlig och fungerar bra om oljan är ok och filtret rent, men vissa problem kan ändå uppstå. Denna lyftanodning känns igen på den karaktäristiska enkel spaken som har tre lägen, upp, stopp och ned. Dessutom är logotypen i form av de tre bokstäverna "SIS" ingjutna i själva aluminium huset.

ALTERNATIV 2 VARLEY Hydraul

Den ANDRA hydraulen var även den av mycket hög kvalitet och kom från Varley. Hydraulen lanserades under benämningen POWER lift, översatt till Svenska blir det "kraft lyft". Beteckning poängterade att denna lyft var mer kraftfull. 

Varelys hydraul var avsedd att även kunna bära last i upplyft läge på ett bra sätt. Hydraul systemet hade två spakar varav en skötte höjning och sänkning och den andra var en mekanisk låsning som innebar att man kunde bära last utan att tyngden i upplyft läge vilade på hydraul tryck annat än vid själva höjningen av redskapet, till skillnad från Smith hydraulen. Det är okänt om, eller vilka Fordson Traktorer som fick denna lyft från Varley, men en ren gissning är att de med diesel sexa utrustades med denna mer ovanliga typ av lyft anordning.

I den svenska "vanliga" ägarmanualen från 1948 nämns inte ens denna hydraul lyft. Den finns dock med i den engelska ägarmanualen. Däremot finns den med i den Svenska reservdelkatalogen från 1949. Detta skulle kunna peka på att den tillkom senare som valbart alternativ på Fordson.

Båda hydraulernas prestanda gällande pumpkapacitet, typ av uppbyggnad och arbets princip samt lyftkraft är ganska likvärdiga bortsett från Varleys bär låsning, men det som publiceras här är för den vanliga SMITH hydraulen om inte annat anges.

Funktionen är tyvärr ljusår från den mycket avancerade hydraulen som Fergusson patenterade som även fanns på några av Fords "N" serie traktorer (Som är en HELT annan traktor än "våra" Fordson "N" och INTE ska förväxlas). Hade man lyckats med sina planer var det från början tänkt så att även Fordson Major E27N, alltså den så i övrigt enkla och gammalmodiga traktorn även skulle få detta system. Traktorn hade fått en helt ny transmission och tanken var att den även skulle få denna hydraul. Nu blev det inte så, på grund av bråk om patent och rättigheter.

ETT TIPS, INNAN DU ENS BÖRJAR SKRUVA...

Redan till en början så är ett råd viktigare än något annat. SKAFFA GÄNGSNITT och GÄNGTAPPAR i UNC tumgänga så du kan rensa aluminium husets gängor. Det är otroligt lätt att dra sönder gängorna o det gjutna aluminiumet när du drar åt / efterdrar så det ska bli tätt. Det är dessutom lika otroligt lätt att undvika detta. Om man rensar alla gängor och bultar med gängtappar och gängsnitt så får man en åter en bra känsla för när man dragit lagom hårt och sparar MASSOR med tid och arbete genom detta. Man behöver inte köpa den dyraste utrustningen. Biltemas duger gott så länge det bara handlar om rensning av gängor.

OCH FÖRRESTEN...

...Gäller detta hela traktorn. Det finns nog INGET som sparat mig så mycket tid, arbete och huvudbry som just lådan med gängsnitten i tum. Just för hydraulen är gängsnittet för och  "UNC/tum gänga - (bult 16X1 ") som sitter på sidorna och framtill samt 5/16" UNC/Tum. Dessa gängor är mycket vanligt förekommande så har man inte detta kan det vara idé att skaffa gängsnitt och tapp till detta.

 

Tabell över de vanligaste hydraulerna

Traktor modell

Prod år.

Lyft kapacitet.

Pump - kapacitet Liter per min.

Mängd olja.

Ventil tryck.

Fordson E27N fotogen med Smiths en spaks system 1945 - 1951

800 kg

7,8 L / min 7 Liter i system 9,09  liter totalt 100 Kp / cm²
Fordson e27n "Höglund" med Perkins 6 Cyl * 1949 - 1951 800 kg 8 L / min 7 Liter 130 Kp / cm²
Fordson Dexta 1958 - 1963 840 kg 21,0 L / Min 19,3 Liter 150 Kp / cm²
Nya Fordson Major 1952 - 1956 1000 kg 20 L / Min --- ---
Volvo T21-T22 and T23 1946 - 1953 650 kg 13 L / Min 5,5 Liter 90 Kp / cm²
Volvo BM 1949 - 1958 900 kg 14 L / Min 4,25 Liter 115 - 120 Kp / cm²
Bolinder Munktell Teddy 1953 - 1955 650 kg 24 L / Min 5,5 Liter 110 Kp / cm²
* Eftersom värdena skiljer lite mellan "Vanliga" Höglund och "Höglund p6" är det troligt att P6's uppgifter är för Varley 2 spaks hydraulen. Detta kan stämma eftersom BÅDA lyfte 800 Kg. Tyvärr har jag inte fått detta verifierat. 

OBS är tacksam för info om Höglund med p6 har Varley hydraulen med två spakar.

Som man kan se på tabellen är hydraulen som satt på Fordson "Höglund" en ganska kraftig hydraul för sin tid. Att lyfta 800 ute i lyftarmarna som enskild enhet. Helt utan olja från reservoar i bakaxel, med tillgång till endast 7 liter olja och dessutom fungera i alla väder är ganska bra.

OLJA I SMITH, HYDRAULEN...

Det är viktigt att olja och filter är i god kondition annars kommer inte lyften att kunna lyfta ordentligt. De problem man får kan ofta bestå i att oljan är gammal och full med kondensvatten. Använd ENDAST färsk fin olja... INTE spillolja. Du kan använda vanlig motorolja vilket också finns beskrivet i manualen, men överväg gärna syntet olja eftersom den är vida överlägsen i 4 avseenden. 

 1. Smörjning. 

 2. Förmåga att ta hand om kondensvatten och fortfarande bibehålla sina egenskaper trots långvarig användning.

 3. Tryck och smörj egenskaper i exterm kyla. 

 4. Bibehållna egenskaper i extrem värme och tryck.

Ett TIPPS!! Jag Använder själv Biltemas Syntetolja, det funkar jättebra, både under varma sommardagar o mitt i smällkalla vintern. Inget läckage heller. Har inte behövt byta eller fylla i på säkert 10 år...

När det gäller Varley's hydraul ska den ha specifierad olja som i manualen kallades Mr100502-C Tyvärr har jag inte hittat vilken motsvarighet den har idag.

Översyn, reparation.

Det är sällan det är några större problem med hydraulen. Den är som redan tidigare nämnts, enkel i sin uppbyggnad och det är inget som är några konstigheter med den. Den enkla uppbyggnaden gör att den är mycket tillförlitlig och lättmekad. Det som KAN hända är att tryckkolven kan börja läcka som ger till följd att lyft armarna inte stannar uppe.

EN LITEN GUIDE I HUR MAN TAR UT PUMPENHET...

Denna guide är inte på något vis heltäckande, men visar hur man tar ut pump enheten ur hydraul huset och lite om hydraulens upp byggnad. Utgångspunkt är att hydraulen är av monterad från traktorn och tömd på olja.


OVAN: BILD 1 Ventilhusets högra sida. Manöverspakens axel är utdragen.
ventiler.jpg (60116 byte)
OVAN: BILD 2 Ingående detaljer i ventilhuset. Håll koll på hur / var de sitter ihop och i vilken ordning när du tar isär. Ta även hjälp av sprängskissen.
pumphus.jpg (22113 byte)
OVAN BILD 3: Hydraulhuset renpockat. Kamaxeln som sitter i manöverspaken sitter dock kvar. Ur monteringen av pump enheten förenklas avsevärt om man tar bort den först.
pumpenhet.jpg (60215 byte)
OVAN: BILD 4 Pumpen från HÖGER sida. Längst fram bakom drivaxeln sitter själva poumpen, ventilhuset i mitten och tryckcylindern längst bak. I detta läge kan cylinder och kolv tas ut som bara är instucket / lätt ipressat i ventilhusets bakkant. För att ta isär pumpen, som är av planetväxelprincip lossas nu muttarrana bakom locket som sitter runt planet drevs pumpen..
pumpenhet_hgr.jpg (4991 byte)
OVAN BILD 5 Hydraulenheten från VÄNSTER sida. Hålet i mitten är uttag för hydraultryck. Det nedre sitter oljefiltret i.
hydraul_vsida.jpg (120462 byte)
OVAN: BILD 6 Vänster lock på hydraulen. Tappen på locket ska stickas in i mittenhålet. I hålet på ventilhuset finns en fjäderbelastad ventil som pressar locket utåt. Om ventilen ska tas ur trycker man bara ut allt från andra hållet (SE BILD 1, grön markering) I det nedre hålet är oljefiltret instucket. Filtret hålls på plats endast med locket.

 1. Skruva bort de båda locken över ventilhuset på vardera sida. Det högra är oftast tillverkat i vanlig plåt, men även lock i gjuten aluminium förekommer och är inga konstigheter alls. Enda skillnaden är när du gör en ny packning för detta lock när de ska skruvas dit igen. Då bör du tänka på att om det är plåtlock ska ha tjock korkpackning med tätningspasta och inte dra så hårt, har du aluminium lock ska du ha en tunn pappers packning.

  Det vänstra locket är i gjuten aluminium. Det är även i det vänstra locket som uttag för externt enkelverkande hydraultryck erhålls. När bultarna är borta på vänstra locket, drag locket rakt ut. Locket håller även oljefiltret på plats. Ta ut filtret som normalt nu ska gå att dra rakt ut ur oljekanalen i ventilhuset. Lossa bulten som håller manöverspaken och ta bort den. OBS! Lossa INTE bultarna framtill runt drivaxeln... än. SE BILD 6

 2. Lossa de tre bultarna i locket runt spakens axel. Dra sedan upp spakaxeln försiktigt, var samtidigt uppmärksam på ventilhusets högra sida. Där sitter fjäderbelastade sprintar som sticker ut och löper mot spak axelns kamnockar. När spaken dras upp hoppar de ut och KAN flyga iväg all väldens väg.... Notera hur de sitter så du kan återmontera allt rätt. 
  SE BILD 1 och 2

 3. När ventilhuset är ren plockat från delar som kan ramla bort är nästa steg att skruva bort bultarna som går runt axeln framtill. Efter att samtliga bultar skruvats bort kan nu pumphuset dras ut ur aluminiumhuset. SE BILD 3, 4 och 5


 4. När hela enheten, pump, ventilhus och tryck cylinderdel som kan dras ut som en enhet avlägsnats ur huset kan tryck kolven tas ut samt cylindern (detalj 994758 2st på sprängskissen) tas bort från baksidan på pumpen / vetilhus som bara är in stucken där och lossas bara genom att dras rakt ut. Även den runda grovfilter plåten FRAMFÖR cylindern, plåtlock 994763 kan tas bort.

Ihop monteringen sker helt logiskt i omvänd ordning. Men några  viktiga saker bör nämnas. 

 1. De av er som har spak 994809  i aluminium DRA INTE ÅT MUTTERN 119559-ES för hårt. Spakens koniska hål för axeln spricker garanterat. Dra bara åt till anliggning och sedan LITE till.

 2. Tänk på att vara försiktiga även med bultarna runt locket för drivaxeln framtill. Hydraulens hus är tillverkat i gjuten aluminium och gängorna går sönder väldigt lätt, rensa gärna innan montering med gängsnitt. Samtidigt måste de vara ordentligt åtdragna. Använd en tunn packning. Bultarna tar upp all motkraft när hydraulen lyfter vilket innebär att locket och hela innan mätet inklusive ventilhus, pump enhet och allt som finns innuti pressas utåt vid lyft med hydraulen. Är dessa bultar dåligt åtdragna, eller har för tjock eller dålig packning kan ibland hydraulen tendera att läcka när man lyfter tungt i hydraul armarna.

 3. Tänk på att om du tagit bort locket för transmissionen som hydraulen sitter på ska de främre bultarna vara något längre då motkraften i locket vid lyft går uppåt. Om de går av och du har plogen på i upplyft läge flyger du all världens väg om de går av så med andra ord, blanda inte ihop bultarna utan sätt tillbaka varje enskild bult där den satt så blir allt bra.

  pump.jpg (39843 byte) tryckkolv.jpg (24492 byte)
  OVAN: Pumphuset framifrån när hela enheten är urtagen. Lättmekat o enkel uppbyggnad. I hålet längst bak som syns igenom är utrymmet där tryckcylindern trycks in. OVAN: Ett av de få "vanliga" felen som kan uppstå. En skadad packbox i tryckkolven. Detta kan enkelt repareras, men hydraulen måste dock tas isär.