FORDSON MAJOR HÖGLUNDS HANDBROMS

Fordson Major E27N Höglund" standard utrustades alltid med en lite ovanlig men mycket effektiv handbroms av så kallad transmissions lamell typ som verkade inne i själva växellådan. Hand / parkerings bromsen designades att både fungera som färdbroms och för parkering eftersom inte alla utrustades med fotbroms för färd, något som vid denna tid var extra utrustning även om de allra flesta utrustades med fotbroms. Bromsen är mycket effektiv och är troligen bättre än på många senare traktorer. Det finns till och med de som hävdar att just handbromsen var det bästa på hela traktorn och att det till och med finns moderna traktorer som inte ens når upp till en lika effektiv och pålitlig handbroms som den gamla "Höglundaren" har. Bromskraften beror inte heller på hur stark man är i armarna. Spaken max bakåt innebär tvärstopp i hjulen, enkelt och pålitligt. Dessutom är det mycket sällsynt att det är något fel på broms sytemet.

Handbromsen verkar inne i växellådan. Handbromsen har dock inte något ändläge som man kan känna normalt när man drar i en handbroms. Vanligtvis, både på traktorer och i bilar drar man i handspaken tills man når det läge där man kan känna att bromsen spänns åt. Eftersom denna broms fungerar lite annorlunda, kan den som är ovan vid detta tro att bromsen inte fungerar då man drar i  handbroms spaken om traktorn redan är stillastående.

KLICKA OCH LÄS

OVAN: En sprängskiss över bromsarna, även handbromsen beskrivs här.
NEDAN: Delnummerlista för bromsar, inkluderar handbroms.

Man kan således inte känna i spaken hur hårt bromsen är åtlagd. Man drar helt enkelt spaken bakåt och linjärt med detta ökar bromskraften tills traktorn står stilla. Max bromskraft erhålls när spaken är maximalt dragen bakåt men kraften återmatas inte i handtaget. Man alltså inte kan känna själva bromstrycket på bromsarna i själva spaken, en slags servo effekt trots att ingen motorkraft krävs skulle man kunna säga.

FUNKTIONS BESKRIVNING.

Bromsens manöveraxel löper genom backväxeldrevet. Bakom drevet sitter 11 st bromskive plattor varav varannan är roterande och varannan fast. detta ger 5 roterande och 6 st fasta plattor. I bakre änden av axeln sitter en kraftig spiral fjäder.

Bromsen verkar via den kraftiga fjädern som ger ett tryck på dreven i växellådan. Spaken påverkar endast genom utväxling själva fjädertrycket på transmissions lamellerna. Bromsfunktionen ger därav samma motstånd i spaken linjärt hela vägen från ingen till full broms och är förklaringen till varför man inte kan känna vilken bromskraft man har i själva spaken.

Man behöver INTE ha någon växel ilagd för att parkeringbromsen ska fungera trots att den verkar i växellådan, även om själva systemet verkar via backdrevet. Det har förekommit på några andra äldre traktorer (inte Fordson) att samma system använts men då har det krävts att även en växel varit ilagd vid parkering.

ATT JUSTERA HANDBROMSEN:

  1. Se till att handbromsen släppts fram helt

  2. Kontrollera att det finns ett spel på 0.10" ca 2,5 mm mellan kammen från handbromsen och bromsfjädermuttern inne i växellådan. (se bild, "bromsfjädermutter")

  3. Justera tills rätt spel erhålls ifall spelet inte erhålls.

  4. Montera en ny saxpinne som låsning.

Notera att själva handbroms spakens klack som ska trycka på fjädermuttern inte syns på bilden.