SIDAN SKAPAD 2009-01-14 OCH SENAST UPPDATERAD 2009-09-29

DAG FÖR PUBLICERING 2009-01-31

Fordson Major E27N "Höglund" utrustades som tillval med styrbromsar. Den broms som normalt var avsedd att användas som handbroms och parkeringsbroms kunde även tjänstgöra som broms under färd. I princip alla Fordson Major E27N "Höglund"

Samtliga bilder är klickbara

OVAN: Komplett sprängskiss över Fordson Höglunds styrbromsar.
NEDAN: Beskrivning över ingående detaljer för Fordson Majors E27N Höglunds styrbromsar.

 traktorer utrustades dock med denna fotbroms.

OVAN: Till VÄNSTER den gamla bromsbacken som användes i början från 46 till mitten av 48. Till HÖGER, den NYA backen som användes från 48 och även fortsatte användas efter 52 på den "NYA" Fordson Majoren. Bromsarna till "Nya" Fordson majoren bör således även passa på gamla höglund.

BILDEN ÄR KLICKBAR


Det finns två olika designer på bromsarna. Skillnaden ligger dock enbart på själva bromsbackens design och dessa kan bytas ut mot varandra utan övrig ombyggnad.

Det första utförandet utkom från att traktorn lanserades 46 och användes till 48. Dessa bromsbackar visade sig ha flera svagheter och bromsarna fungerade inte tillfredställande vid hög belastning. Från mitten av 48 ändrades därför designen och en ny kraftigare modell design på skorna. Denna omkonstruktion resulterade i att bromsarna fungerade bättre.

Dessa bromsar och broms skor är SAMMA som användes i den senare Fordson NEW major i början innan den fick andra

 bromsar.  De första tidiga bromsarna på Nya majoren passar alltså även gamla Höglund.

Skillnaden på broms skorna är ganska påtaglig. Den nya är betydligt kraftigare, med större gods tjocklek i broms skon. Själva skons bromsbeläggs yta är betydligt längre och även lite bredare.

Funktionsbeskrivning:

Bromsen verkar via de två broms pedalerna som kan sammankopplas avsedda för höger och vänster broms genom en wire till respektive sida. En axel från differentialens mellanaxel som sticker ut på respektive sida där en broms anordning av typen trum broms finns monterad. Trumman som innehar en inner diameter av 10.15 tum ( 257,5 millimeter) och en ytterdiamater av 11 tum roterar med uppväxlad hastighet av 3,5 varv mot ett på bakhjulet. Detta ger en fullt tillräcklig bromsverkan med kraftförhållandet 3,5 -1.

De "nya" skorna passar direkt på den gamla bromsen och behöver ingen ytterligare åtgärd, men man måste borra upp ett litet hål i den nya bromsskon för de korta anliggnings fjädrarna under bromsskon. Om du har de gamla bromsskorna och vill renovera dem så finns nya belägg som levereras med komplett med nitar. Om du vill byta till den nyare versionen så är det bara att köpa de nya och montera direkt på den gamla bromsen, de passar direkt på som de är. Om du redan HAR den NYA finns även nya renoverings kitt med bara asbest fria belägg inklusive nitar till dem.

Du bör dock kontrollera så inte trumman är för sliten utan jämn och fin om du byter från den gamla till den nya bromsskon eftersom den "nya" skon även är något bredare.

Observera att hålbilden för fäst nitarna till beläggen skiljer mellan de nya och gamla broms backarna. Man kan således INTE sätta de nya banden på de gamla backarna eller tvärt om.

Här är de specifikationer som gäller för fotbroms till Fordson Major E27N "Höglund"

Specifikationer för bromsbelägg och bromsfjädrar

Mått Längd på belägg Broms beläggets ytter radie Tjocklek

Bromsbeläggs yta Äldre modell 46 - 48 Fordson Major

220,06 mm (Kan variera några millimeter, mina är ca 218 mm) R = 5 tum, 127 mm 0,2 tum 5,08 mm

Bromsbeläggs yta Ny modell 48 - 52 Fordson Major samt Nya Fordson Majoren

244.5 mm  R = 5 tum, 127 mm 0,2 tum 5,08 mm
Fjäder samt märkning TOTAL Längd Spänningsfri INKLUSIVE fjäderns KROKFÄSTE. Dragkraft i monterat läge
Fjäder för sekundär broms sko.  Benämns även som 2:a back (se bild längre ned) Fjäder märkning märkning RÖD 4 Tum  101.6 mm 50 - 56 Pound Ca 22.67 - 25.40 Kilogram
Fjäder för primär broms sko  Benämns även som 1:a back  (se bild längre ned) Fjäder märkning SVART. 2 31/32 Tum  75,405 mm 22 - 28 Pound Ca 9.97 - 12.7 Kilogram
Centrerings fjäder för justerskruven. 3 45/64 tum  94,059 mm 14 - 18 Pound Ca 6.35 - 8.16 Kilogram

Att få bromsarna att fungera tillfredställande kan vara knepigt. De kräver en del underhåll, kontroll och att de är monterade rätt samt att alla fjädrar monterade på rätt sätt och ställe. Mina bromsar fotbromsar tenderade att bli "hysteriska" Bara man nuddade ena bromspedalen tvärlåste hjulet. Jag vet inte vilket av de fel jag hittade när jag monterade isär bromsarna som orsakade  felet. de fel jag direkt såg var att de fyra bultarna som håller bromsen satt löst, Returfjädern för bromswiren saknades (kan ses på bilden) och att Backarna var slitna.

bromsgammal.jpg (344694 byte)

OVAN: Här syns den ena bromsen komplett, jag har tappat återgångs fjädern, som fattas på bilden. Så här såg det ut när jag tog bort bromsen. Bromsverkan var "hysterisk" Något var garanterat fel. Bara man nuddade fotbromsen tvärlåste hjulet. Troligen satt själva bromstallriken lite löst, dessutom fattas returfjädern. Troligen är detta orsaken till problemet.

BILDEN ÄR KLICKBAR


 

Klicka o läs

OVAN: Här är den kompletta underhållsmanualen för fotbromsarna till Fordson Major "Höglund" E27N.  (Språk Engelska)

 

UNDERHÅLL AV FOT BROMSARNA.

Normalt sett räcker att justera själva justerskruven, den som ser ut som ett kugghjul så rätt spel mellan den roterande bromstrumman och bromsbackens yta erhålls.

Vid en grundligare kontroll av bromsarna. Börja alltid med att kontrollera wirarna till pedalerna så de har rätt justering. Dessa kan justeras både i längd och läge. Är dessa fel, eller olika justerade, blir resten av broms justeringen ett problem. Kontrollera att justerskruvarna (den med ett kugghjul på) för respektive broms är någorlunda lika justerade innan wirarna justeras, så att bromsbackarnas anliggnings läge är någorlunda lika mot respektive bromstrumma. Detta ger ett enklare utgångsläge att arbeta med.

Enligt underhålls manualen bör du även ca var fjärde gång du justerar bromsarna lossa den stora muttern TILL ANKARBULTEN på baksidan SE LÄNK . Under muttern som håller ankarbulten på plats finns ett ovalt hål så backarnas läge kan inta sin "naturliga" position, eftersom de vilar mot ankarbulten kan de röra sig lite då och sedan dra åt muttern igen. Ankarbulten kan röra sig i höjdled, upp och ned när bulten lossats eftersom den sitter i ett ovalt fäste. Kontrollera att backarna inte ligger an när bromspedalen släppts efter denna åtgärd.

Vid en grundligare kontroll, Skruva bort de fyra bultarna som håller bromsen och kontrollera att även bultarna BAKOM, som håller själva packboxen till mellanaxeln är åtdragna. På min traktor satt de lösa. Det är ett känt problem att de kan ha en benägenhet att skruva upp sig med tiden. Sitter de lösa, sitter hela bromspaketet löst eftersom bromsen i sin tur sitter skruvad i just packbox fästet.

Slutligen efter alla dessa kontroller och åtgärder, finjustera bromsen med justerskruven, kontrollera och finjustera wire spänningen och att pedalerna går lika, kontrollera att funktionen är god. Ett sätt att kontrollera bromsarna är att koppla ihop dem och köra på en grusväg där man sedan utan fara för sig eller andra kan tvärbromsa. Då ska båda hjulens broms spår vara lika långa och traktorn ska gå rakt fram. Var noga med att den inte ska ligga på när du kör utan den går tillbaka helt när du släppt pedalen. OBS Bromsarna ska ALLTID i första hand justeras med justerskruven i första hand.

OVAN: Här syns den gamla versionen av bromsbackar och hela systemet i trumman. Bilden från den svenska verkstadsmanualen.

Det finns även en tredje, sista version av broms som monterades på de allra sista 52 och blev standard på Nya majoren. Den stora skillnaden var endast att två så kallade sätesbultar som var justerbara, en för varje bromsback samt två fasta och ej justerbara stödsäten monterades som bromsbacken vilade på. I övrigt var hela bromsen och talriken samma genom hela Fordson Major E27N "Höglunds" produktion.

Skillnaden kan ses på skissen nedan. Denna skiss är från NYA majoren.

nybroms.jpg (81934 byte)
OVAN: Denna bild beskriver egentligen nya Fordson Majors fotbromsar. Här syns att de enda skillnaderna är att plattan sitter vriden ett kvarts varv på nya majoren vilket den INTE gör på "Höglund". Den ende egentliga skillnaden är stödskruven för backarna som även fanns på de allra sista Fordson Major Modell E27N "Höglund". Bromsbackarna är samma som till den uppdaterade versionen på Fordson Major "Höglund" från mitten av 48.

BILDEN ÄR KLICKBAR FÖR HÖGRE UPPLÖSNING

Jag har nu kört traktorn en del med de nya backarna och efterjusterat bromsverkan. Bromsverkan fungerar KANON bra nu.

SAMTLIGA BILDER NEDAN ÄR KLICKBARA

OVAN: Alla delar som ingår i bromsanordningen för att expandera bromsbanden. Kuggdrev och fjädrar saknas på bild. Här syns skadan på ankarbulten efter att justermuttern suttit löst. själva flänset har gått av. Den fick bytas ut. OVAN: Ankarbulten  sitter i ett ovalt hål för att höjdläget på bromsarnas bromsbelägg ska kunna justeras i höjdled mot trumman. OVAN: En mycket viktig mutter som har med bromsens justering att göra. Detta är muttern för bromsens ankarbult.  Den kan ibland lossna väldigt lätt. Den sitter på bromsens baksida och man kommer åt den med en vanlig block nyckel vid justering.  OVAN: Här syns ankarbulten och ovalhålet på bromstallrikens baksida. Det är MYCKET viktigt att man även monterar distansbrickan med ovalhålet som ligger bredvid på bilden  innan man skruvar på muttern annars blir det fel. Var noga med att dra åt detta ordentligt efter broms justering annars får man "hysteriska" bromsar. Dessutom går ankarbulten och broms tallriken lätt sönder.

-

OVAN: Här syns mutter, bricka och ankarbulten genom bromstallriken. På bilden syns även den "röda" och svarta broms fjädern.

MONTERING:

Här syns bara ankarbulten. Det är mot den hela bromsmekanik och bromsbelägg vilar

MONTERING:

Börja med att sätta fast wirearmen som sitter innerst. Denna påverkar nästa del som särar på bromsbeläggen...

MONTERING:

Montera sedan expanderarmen ovanpå. Den ska kroka i wire fästet

 

OVAN: Och så här blev slutresultatet för MIN del. De NYA backarna och fjädrarna monterade på den gamla tallriken. Den ena bromsen fick även en ny ankarbult. Jag smorde de rörliga delarna med ett tunt lager kopparpasta. Endast en liten modifiering av backarna fick göras. Jag fick borra ett litet hål för lägesfjädern i varje back. OVAN: Centreringsfjädern har inte riktigt samma läge. Man får borra ett hål att fästa den i. Borra inte för nära radien, eftersom bromsbacken inte får fjädra. eller bli för vek i radien. Borra inte heller för nära utkanten. Då kan det uppstå brottanvisning. OVAN: En annan vy av samma modifiering, endast ett litet 4 mm hål. Det är VIKTIGT att prova backens läge noga på INNAN du borrar, så backen ligger i mitten på broms tallriken. Syfta exempelvis mot den fasade kanten och mät.