ELSYSTEMET FORDSON MAJOR E27N "HÖGLUND"

Elsystemet har positiv jord och är på 12 volt. Systemet är mycket enkelt uppbyggt. Det består av

Fordson Major E27N "Höglunds" kopplingsschema. Detta kopplingsschema är på SVENSKA

Klicka för större bild samt utskrift.

OVAN: Det Svenska kopplingsschemat till Höglund.  Notera att anslutningspunkterna "SPOLE" och "BAT" inte har någon anslutning. Dessa kontakter användes till flera andra märken där dessa användes. Normalt har inte heller "BAK" någon anslutning såvida man inte har bakljus.

NEDAN: Engelska kopplingschemat till Fordson Major E27N Höglund med 6 Cyl Perkins Diesel. 

Klicka för större bild samt utskrift

Nedan Beskrivs elsystemets fyra huvudkomponenter Generator, Startmotor, Laddrelä samt Instrument konsollen.

1. GENERATORN

OVAN: LADDA NED INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN
NEDAN: En sprängskiss på LUCAS generatorn. KLICKA PÅ BILDEN FÖR HÖGRE UPPLÖSNING.

  

Generatorn är av typen likströmsgenerator med positiv jordning. Den är mycket enkel och många fungerar fortfarande utan någon större tillsyn. Generatorn kräver endast enkel, vanlig tillsyn. Fyll några droppar olja i den bakre filt behållaren någon gång då och då är det enda som krävs.

Generatorn består i all sin enkelhet av 60 olika delar beroende lite på årsmodell. Du kan även ladda ned innehållsbeskrivning och sprängskissen här bredvid.

Generatorns båda anslutningar ska kopplas till laddningsreläet på följande vis:

 • Den INRE anslutningen på generatorn ska kopplas till den RÖDA kabeln med VIT märkning. Den är ansluten till reläets kontakt märkt F. Den sitter i mitten av kopplingsbryggan
 • Den YTTRE anslutningen på generatorn kopplas till GUL kabel med  RÖD och SVART märkning. Den är ansluten till reläets kontakt märkt D. ( På laddreläets anslutningsbrygga är den bredvid F. Denna kabel har större kabel area, även anslutnings stiftet är större  på generatorn.

Klicka på bilden så öppnas den i ett popupfönser med större upplösning

2. STARTMOTORN

Även startmotorn är av en ganska enkel typ som man kan meka med själv. Det vanligaste felet är att kontaktytorna för solenoiden som fungerar som ett relä till start motorn är slitna. till följd av detta uppstår glappkontakt. Själva startmotorn har en egen start knapp ute på solenoiden. Ibland fungerar det att trycka på den istället, men inte alltid. Det går utmärkt att kortsluta de två kontaktblecken och sedan bara ha en stor matarkabel, men då MÅSTE ett startrelä monteras mellan manöverpanelens knapp och startmotorn.

SOLENOIDEN på den Lucas startmotor som används på Fordson Major har enbart en funktion som startrelä. Den "kastar" INTE fram startdrevet, en funktion som de flesta andra startmotorer gör via solenoiden. Startmotorn har istället en "skruvkastare". Man kan alltså klara sig helt utan solenoiden och istället använda startrelä om det skulle bli nödvändigt.

Det näst vanligaste är att motor kolen, som fjädras mot släpringen är slut och måste bytas. I övrigt är det inga konstigheter.

OVAN: En sprängskiss på startmotorn och alla dess ingående komponenter.

Klicka för högre upplösning


NEDAN:  Laddreläet, EN MYCKET viktig kontakt som kan fastna, normalt ska det INTE vara kontakt här när generatorn står stilla.
Bilden är klickbar för högre upplösning
OVAN: Så här ska reläet kopplas in
NEDAN: Laddreläet utan plasthölje. Under höljet döljer sig två reläspolar och två ställbara kontaktorer. Relä spole till höger skyddar att ström går ut till generatorn när den står still.

Startmotorn har den finurliga egenheten att den drar med samma kraft åt samma håll OAVSETT plus eller minusjord. Skulle man vilja montera en modernare generator med minusjord, behöver INGA SOM HELST modifieringar göras på startmotorn (Jag har själv provat så jag vet, jag blev väldigt förvånad...)

Samtliga bilder är klickbara.

OVAN: Ofta är de två kontaktblecken slitna så solenoidens kontaktplatta glappar när startmotorn ska starta. Man kan antingen fixa till det, eller kortsluta de två blecken och montera ett startrelä som man kopplar matar strömmen från batteriet över och sedan flytta den kabeln som tidigare aktiverade solenoiden till att aktivera startreläet reläet istället. Kontakten utsätts för höga ampere vid start slits därför hårt. Vid byte till startrelä så reducerar man de stora strömmarna som arras går genom underdimensionerade kontakter. Dessutom är startreläer lätta att byta, och inte särskilt dyra.
NEDAN: Så här bygger du om ifall du ska använda startrelä. I detta fallet har jag använt ett rejält relä från en Chrysler som kan ta rejäla amperetal på. min Höglund. Principen är exakt densamma oavsett vilket relä du använder. Reläet måste dock  rejält vara dimensionerat för höga ampereuttag. VIKTIGT, Kolla så reläet även fungerar med plusjord om det ska jordas som detta via skruvfästet.. De allra flesta gör det. De allra flesta reläer fungerar lika oavsett polaritet.

NEDAN: Här syns mässings skruven (Markerad vid röd pil) tydligt som ska anslutas till reläets utgående kabel, ifall man önskar bygga om startmotorn exempelvis för att kontaktblecken är utslitna i startmotorn.

startmotor2.jpg (93309 byte)


solenoidbleck.jpg (51554 byte)

OVAN: Solenoiden och dess kontaktbleck som satt på ovanstående bild. Kontaktblecket till höger är rejält slitet och har tydliga avtryck från solenoidens runda kontaktplatta som syns till höger. Detta medför glappkontakt. Enkelt att fixa. Gör en ny platta och kontaktbleck så fungerar allt igen.

Startmotorn har en mycket enkel uppbyggnad. Det är ganska vanligt att packboxen med detaljnummer E27N-11391 enligt sprängskissen är upp murken och har gått sönder. Detta ger till följd att motorolja strömmar in i startmotorn och rinner sedan ut och droppar ut ur startmotorn. Packboxen finns att köpa. Man kan måttbeställa i vanliga butiker som specialiserat sig på lager och packboxar.

Exempelvis SVERULL eller Beviks industri, där jag själv köpt av. annars finns TKM Detta borde inte vara ett problem att få tag på eftersom den set ut som dagens boxar.

Packboxens dimentioner och typ är RT-49.21 X 63,5 X 9.52 och finns som radialtätning/packbox och passar perfekt.

 

NEDAN: Startmotorn isärplockad. Allt detta sitter ihop endast med de två långa skruvarna till vänster NEDAN: Den nya backboxen med dimentionen RT - 49.21 X63,5 X 9,52 som ska ersätta den gamla E27N-11391 enligt sprängskissen passade perfekt. I detta fallet köpt på BEVIKS  lätt intryckt med fingrarna knappt halvvägs. sista biten måste knackas in försiktigt. NEDAN: Rotorn startmotor. Det kan se ut som att medbringardrevet är lika stort som tätningen men den är något mindra så det är inga problem att trä packboxen över. NEDAN: Statorn, alltså själva motorhöljet. De fyra motorkolen syns i botten. Observera att två av kablarna till kolen är isolerade, (eller åtminstonne var det så på min) kolla så isoleringen är OK annars kan man lägga på lite krympslang
Startmotor Lucas Fordson Major E27N Ny Packbox Lucas startmotor Fordson Major e27N Höglund Lucas Fordson Höghlund startmotor - Rotor Fordson Major e27N Höglund startmotor Lucas
Klicka för att se stor bild Klicka för att se stor bild Klicka för att se stor bild Klicka för att se stor bild

 

 

3. LADD RELÄET

Laddreläets funktions beskrivs i verkstadsmanualen för Fordson Major E27n enligt följande och översatt till svenska:

"Laddreläet är ett självstyrande brytrelä och en helt automatisk enhet som kopplar in laddning från generatorn när utgående ström uttag från batteriet ökat så att batteriets effekt sjunkit. Det hindrar även från urladdning av batteriet genom att bryta utgående ström från batteriet om laddström från generatorn sjunker under vissa värden, exempelvis låg tomgång eller om motorn stängs av.

Det har även en funktion som ger steglös reglering av laddströmmen från generatorn som innebär att om batteriet av någon anledning blivit kraftigt urladdat ökas laddströmmen. Allteftersom batteriet laddas minskas laddströmmen automatiskt av reläet. Inga justeringar behövs för reläet."

Enligt denna text från manualen kan man tyda det så att reläet dels bryter mellan generator och batteri så inte ström från batteriet ligger på till generatorn när motorn stannat och därigenom förhindra urladdning via den stillastående generatorn. Dels styr det själva nivån på laddningen.

Om traktorn utrustats med den äldre konsolen som ibland kallades "Kidney type" (Njuren på svenska på grund av sin halvrunda form) som var halvrund plåt konsol som oftast monterades på de första fram till någon gång 49 -50 så hittar man laddreläet till vänster under batteriet.

Om man istället har den fyrkantiga nyare "BOX" konsolen så är reläet inne i konsolen.

-

-

LADDRELÄETS VÄRDEN ÄR ENLIGT FÖLJANDE

 • Reläets ställning vid 20 Grader Celsius är 15,8 - 16,4 Volt
 • Bryt / Slut punkt för laddning. 12,7 - 13,3 Volt
 • Brytläge 9 - 10 Volt

NEDAN: Generellt kopplingsschema för Lucas relä. Reläet på schemat är utrustat med extra anslutningar "A2" "A3" och "A4". Dessa finns inte på Fordson traktorns relä, men de övriga anslutnings markeringarna  som återfinns på schemat är identiska. Reläet användes även i bilar, båtar och annan utrustning och fanns då med dessa extra anslutningar.

BILDEN ÄR KLICKBAR

rf95.jpg (75763 byte)

 

4. KONSOLEN

Under konsolens plåthölje döljer sig kabel anslutningar. Dessa kretsar kan kategoriseras i två klasser.

Krets 1 som alltid har ström matning från batteri och får strömladdning från generator men kopplas bort från generator när den inte laddar. Det är i denna krets laddning från generatorn uppnås.
Krets 2 som är utgående "förbruknings el" till lampor och signalhorn.

Laddsystemets ström krets (benämns som krets "1") är ansluten till den stora runda startknappen samt amperemätaren. All annan förbruknings el (Krets "2") är de sladdar som går till belysnings ställare samt signalhornet.

Krets 1 avbildas med lite kraftigare linjer på kopplingsschemat, (förutom strömmen via startknappen som även ingår). Denna krets får sin ström via batteriet och är kopplat på reläets anslutning "A". I "trafiken" med ström ut och in genom konsolen finns alltså 3 kablar när det gäller DENNA krets.

Observera att själva kabel dragningen detta fall är beskrivet för den "halvrunda" konsolen / kontrollpanelen. De som har den fyrkantiga lite nyare "BOX" konsolen / Kontrollpanelen har exakt samma kabel dragning med skillnaden att reläet inmonterat inne i panelen istället.

 1. Ström IN till amperemätare från laddrelä

 2. Matarström, laddströmmen till batteriet. På schemat ser det ut som matarström till startmotorn, men egentligen går en kraftig ledning DIREKT mellan batteri och startmotorns MATAR anslutning som är hopkopplad med denna ladd kabel.

 3. Ström från startknappen ut till startmotorns solenoid.

Krets 2 avbildas med tunnare linjer, och får sin ström matning enbart från reläets anslutning "A1". Kablarna i denna krets är de som är anslutna till belysningen och signalhorn. Trafiken ser alltså ut så här under konsolen.

 1. En kabel IN från relä. Är ansluten till belysningsvred.

 2. 6 st kablar UT till de båda lamporna. 2 st Hel, 2 st Halv och 2 st Parkering.

 3. En ut till signalhorn.

Kontakterna är avbildade på kopplingsschemat exakt som de ser ut på baksidan i verkligheten så det är inga som helst problem att tolka.

OVAN: Strömställaren på kopplings schemat och i verkligheten är inga konstigheter.

 

Om framlamporna.

Glödlamporna till huvudljusen kan vara knepiga att få tag på. De är av typen bajonettfattning, 35W/35W. Denna typ slutade säljas i  butiker för många år sedan. De kan finnas tillgängliga i mer välsorterade butiker så prova på Mekonomen, Nordgrens, Norrlandscustom, El-tema eller på macken som KAN ha något liggandes kvar etc. 

Det finns en anledning att försöka i första hand få tag på dessa. Fordson Höglunds fokusering kan nämligen justeras vilket är ovanligt. Lampans läge inne i reflektorn är nämligen flyttas till önskvärt fokuseringsavstånd.

Men... Om man inte hittar original lampa finns en enkel och jätte bra lösning, men den blir då inte längre justerbar.

OVAN: Lampsockeln på Fordson Major E27N Höglund är utformad så lampans lägen kan justeras till önskat fokus.

De VANLIGA glödlamporna som fanns på 60 - 70 tals bilar finns fortfarande. De är oftast som original på 45W/45W så ljuset blir lite bättre men knappt märkbart från original. Nu råkar det föreligga så att glaskroppen och glödtrådarnas placering och utformning är identiska med det gamla originalet i dessa lampor. Dessutom har lamporna EXAKT samma diameter som sockelfästet med bajonettfattningen har på original lamporna. Lampornas halvljusdeflektor, den lilla plåten har även den exakt samma utformning och läge. Med denna metod försvinner tyvärr möjligheten att justera fokuseringen i lampan, men jag har provat detta och lampans glödtrådar hamnar nästan exakt där de gamla glödtrådarna i lampan var.

Dessa saker behövs:

 1. En bra liten radiotång med platta käftar

 2. En bra avbitare eller plåt sax

 3. En sockel till nya lampan, Det funkar med en vanlig till H4 som är samma mått. Finns på exempelvis Biltema, eller klipp från en skrotbil. Det går även bra med stora flatstift.

 4. Ny glödlampa.

Gör så här:

 1. Montera bort den gamla originalsockeln

 2. Koppla in den nya sockeln på kablarna Jord, Hel och Halvljus.

 3. Fram med plåtsaxen och radiotången. Jämna till kragen på glödlampan så den blir jämn. Jämför hur den gamla lampan satt. Det ska vara med halvljusplåten NEDÅT så ljuset kastas UPP i reflektorn vid halvljus.

 4. Sätt i lampan och märk den var spåren för sockeln går. Tänk på att det ska vara i monterat läge. Du vrider ju lampan lite vid montering. Det ena spåret är lite bredare än det andra.

 5. Klipp nu ut dessa nya spår några millimeter in så du får en liten "plåtläpp" som du sedan viker ned med radiotången.

 6. Montera o koppla in. Sitter perfekt. I regel sitter nu lampan bra, men om man vill säkra lampan ytterligare eller om den sitter lite löst kan man klippa upp lite till och vika ned, som en plåtsäkring så kan inte lampan skruva loss sig men det är oftast onödigt.

NEDAN: Så här ser det ut på MIN Höglund. Fungerar PERFEKT. Id'en går troligen att använda på många andra märken med samma Lucas sockel i lampan.  Detta var bara ett första test  av en snilleblixt. men den fungerade perfekt direkt och ljuset fungerade och reflekterade precis som det skulle. Med denna metod använder man inte den gamla lampsockeln. Möjlighet till justerbart fokus försvinner tyvärr, men det fungerar.

Bilden är klickbar för en närstudie.